Главные вкладки

  Региональный компонент

  Ә.Еникинең "Матурлык"әсәре

  Әсәргә тулы анализ бирү нигезендә автор фикеренең асылын ачыклау;

  Төп фикерне һәм сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу;

  Әхлак сыйфатлары тәрбияләү, тирә-юньдәгеләрнеңуй-хәрәкәтләренә бәя бирү.

  Исем темасын кабатлауга биремнәр.

  Исем темасы буенча алган белем һәм күнекмәләрне киңәйтү, ныгыту, тел байлыгын арттыру.

  Страницы