Дәрестән тыш эшчәнлектә татар халык иҗатын өйрәнү

"Халык иҗатын белми торып, хезмәт халкының тарихын белеп булмый" М.Горький