Рабочая программа по татарскому языку для 2 класса татарской группы.
рабочая программа на тему

Данная рабочая программа по татарскому языку и татарской литературе разработана мною, она помогает учителю правильно распределить темы учебной программы.

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл 2_klass_tatar_tele_2016-2017_yana.docx96.44 КБ

Предварительный просмотр:

                                        Әлмәт шәһәре муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе

“3 нче гомуми урта белем бирү мәктәбе”

 Каралды                                                      Килешенде                                        Расланды

МБ утырышында                                        директор урынбасары                    һәм гамәлгә кертелде  

беркетмә №1                                                беркетмә № 1                                    боерык №210

“ 25”  август    2016  ел                               “29 ”  август   2016 ел                        “31 ” август 2016  ел

____________Гаффарова Э.А.                 _________ Коуркина Р.Р.             _____________ Казаринова Л. А.

2 нче Б сыйныфы өчен татар теленнән

 эш  программасы

Төзүче: I  нче квалификацион категорияле  башлангыч сыйныф  укытучысы

Исмәгыйлова Фәнисә Фирдәвес  кызы

2016– 2017нче  уку елы


Аңлатма язуы

           Эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:

            1. “Россия Федерациясендә белем бирү турында”  Федераль закон № 273 – ФЗ (2013 нче елның1 сентябреннән гамәлгә керде)

              2. Россия Федерациясенең Мәгариф министрлыгы боерыгы белән расланган башлангыч гомуми белем бирү буенча дәүләт  федераль стандарты. (6 октябрь,  2009 ел  №363,  РФ Юстиция Министрлыгы тарафыннан  №17785 22.12.2009 елда теркәлгән; үзгәрешләр һәм өстәмәләр 26 ноябрь 2010 ел,  22 сентябрь 2011ел, 18 декабрь  2012,  29 декабрь 2014ел, 18 май  2015ел)

             3.   Татар теленнән башлангыч белем бирү (1-4 сыйныфлар) баскычында ТР Әлмәт шәһәре муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе “ 3  нче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең  башлангыч белем бирү программасы

 4.  Әлмәт шәһәре муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе “3 нче  гомуми урта белем бирү мәктәбе” нең 2016-2017  нче уку елына укыту планы. Боерык №,207  31.08.2016 нчы ел

             5. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан рөхсәт ителгән Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова авторлыгындагы  "Рус телендә башлангыч  гомуми белем бирү оешмалары өчен  татар теленнән  программа (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). 1-4 нче сыйныфлар.- Казан: “Мәгариф-Вакыт” нәшр., 2016  

           6. Әлмәт шәһәре муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе “3 нче  гомуми урта белем бирү мәктәбе” нең эш программалары турындагы положениесе.

Рус мәктәбенең башлангыч сыйныфларында укучы татар балалары өчен төзелгән татар теле программасы түбәндәге максат һәм бурычларны үз эченә ала:

 1. Укучыларда ана телен өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш уяту, үз милләтеңә һәм аның теленә мәхәббәт хисләре тәрбияләү.
 2. Балаларда татар теленнән мәгълүматлылык булдыру:
 • фонетика, сүз ясалышына караган башлангыч мәгълүмат бирү;
 • телебезнең орфоэпиясе, лексикологиясе, грамматикасы һәм пунктуациясеннән күнекмәләр булдыра башлау, хәрефләрдән иҗекләр, сүзләр, сүзтезмәләр, җөмләләр төзергә өйрәтү.
 1. Укучыларда аралашу өлкәсенә караган мәгълүматлылыкны булдыру. Сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча аралашканда, тел чараларыннан урынлы файдаланырга өйрәтү.
 2. Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру.
 3. Укучыларда татар мәдәниятенә караган мәгълүматлылыкны үстерү.

            Татар телен укыту методикасы тел белеме, психология, дидактика һәм башка чиктәш фәннәр белән үзара тыгыз бәйләнгән.

Рус мәктәбенең башлангыч сыйныфларында белем алучы татар балалары өчен татар теле программасы уку материалының эчтәлеген, күләмен, эзлеклелеген билгели. Шулай ук укытучының заманча технологияләрне файдаланып, иҗади эш алымнарын киң кулланып, нәтиҗәле итеп оештыруын күз уңында тота. Гамәли эштә гомумдидактик (фәннилек, дәвамчанлык, теориянең практика белән бәйләнеше, аңлылык, активлык, аңлаешлылык, көч җитү, укучыга якын килү, үстерешле укыту, тәрбия бирү), лингвистик (системалылык, комплекслылык, функциональ-семантик, культурологик), методик (аралашу, ситуатив-тематик, дифференциацияләү (аеру, бүлү), интеграция (бер-берсенә керешеп китү) һәм психологик принципларга таянырга кирәк.

        2нче сыйныфта авазлар һәм хәрефләр турындагы мәгълүмат тулыландырыла. Биредә татар теленең үзенчәлекле сузык (ә, ө, ү) һәм тартык (җ, ң, һ) авазлары әйтелешен өйрәтү даими игътибар үзәгендә булырга тиеш. Бу сыйныфта төп фонетик закон – сингармонизмны өйрәнәләр. Сүзләрнең бәйләнешкә керүе рус теле белән чагыштырып күрсәтелә.

        Җөмләдәге ия белән хәбәрнең урнашу тәртибен дә рус теле белән чагыштырып күрсәтү үтемле булачак, чөнки укучылар татарча җөмләне рус теле үрнәгендә, андагы җөмлә калыплары буенча төзиләр. “Сөйләм һәм җөмлә” темасына караган материалны аңлатканда, укучыларга татарча дөрес матур, аһәңле сөйләмне ишеттерергә тиеш.

2нче сыйныф укучыларының белем, осталык һәм күнекмәләренә төп таләпләр

        Татар алфавитын яттан белү. Укытучы биргән сүзләрне яки сыйныфташларның фамилияләрен алфавит тәртибендә язу.

        Калын һәм нечкә сузыкларны аерып, татар телендәге сүзләрнең сингармонизм законына буйсынуын яки буйсынмавын аңлату.

        Яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аеру; ь һәм ъ хәрефләре булган сүзләрне дөрес уку һәм язу. Я, ю, е хәрефләрен дөрес язу. Сүзләрдәге аваз һәм хәрефләрне аерып әйтү; авазларны шартлы билгеләр белән күрсәтү.

        Татар телендә сүз басымын дөрес кую, рус сүзләре белән чагыштыру.

Өйрәнгән темаларны файдаланып, орфографик хаталары булган сүзләрне (җөмләләрне) төзәтә белү.

Сүзнең мәгънәләре төрле булуын белү; укытучы биргән яки дәреслектә очраган сүзләрне “Дөрес әйт, дөрес яз!”, “Татарча-русча”, “Русча-татарча”, “Аңлатмалы сүзлек”ләрдән табып әйтү, өйрәнелгән тема буенча төрле биремнәр үтәү.

        Сүз төркемнәреннән исем, фигыль һәм сыйфатларның мәгънәләрен аңлап, сораулар кую, аларны җөмлә эченнән табып әйтү. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формаларын аеру, баш хәреф белән языла торган исемнәрне истә калдыру. Фигыль сорауларын, заман мәгънәләрен аеру (терминны әйтмичә).

        Җөмләнең баш кисәкләрен билгеләү, аларның белдерелүен күзәтү. Баш кисәкләрнең татар һәм рус телләрендә төрлечә урнашуын аңлату. Җөмлә кисәкләре һәм сүз төркемнәре дигән төшенчәләрне аңлау.

        Өйрәнелә торган сүз төркемнәре кергән мәкаль-әйтем, табышмак, тизәйткечләрне ятлау һәм аларны язу.

           15-20 сүз чамасы булган текст буенча, укытучы куйган сорауларга җавап бирү юлы белән изложение язу. Сөйләм үстерү өчен бирелгән темалар (яки укытучы үзе сайлаган башка бер тема) буенча 10-15 сүзле сочинение яздыру. Сүзлек диктантларының якынча күләме 7-10 сүз, контроль диктант текстлары 20-25 сүз.

Программаның эчтәлеге

Программада барысы 102 сәгать каралган. Мәктәп укыту планында атнага – 3 сәгать исәбеннән (барысы 35 атна) 105 сәгать бирелә. Уку барышында укучыларның үзләштерү үзенчәлекләреннән чыгып, программаның эчтәлеген саклаган хәлдә, кайбер бүлекләрне өйрәнүгә үзгәрешләр кертелде. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү - 22 сәгать, шул исәптән язма эшләр саны: сүзлек диктанты – 4, грамматик биремле диктант – 4,  изложение – 1, сочинение -1. Күчереп язу,  матур язуга да дәресләр бирелде.

Төп темалар

Программаның эчтәлеге

Сәгать саны программа буенча

Сәгать саны эш программасы буенча

1 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау

Сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм юлдан-юлга күчерү. Аерым сүзләр һәм сүзтезмәләрне, җөмләләрне дөрес итеп уку һәм язу.Бирелгән иҗекләрдән сүзләр, сүзтезмәләр һәм җөмләләр төзеп әйтү һәм язу.Тәкъдим ителгән җөмләләрне   дөрес   итеп   күчереп   язу. Алардагы кем? нәрсә? нинди? кайсы? нишли? Сорауларына  җавап бирә торган сүзләрне табып әйтү, укучылардан алар белән җөмләләр төзетү. Баш хәреф белән языла торган сүзләрне кабатлау. Дәресләрдә өйрәнелә торган язучыларның исем-фамилияләрен дөрес язу.

6

6

Авазлар һәм хәрефләр

Татар теленең алфавиты һәм аны өйрәнү. Дәреслектәге сүзлекчәдән сүзләр таба белү. Бирелгән сүзләрне, сыйныфташлар-ның фамилияләрен алфавит тәртибендә язу. Сузык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Аларны дөрес әйту күнекмәләрен булдыру. Сингармонизм законы. Татар теленең үзенчәлекле сузыклары һәм аларны белдерә торган хәрефләрнең дөрес язылышы. /а/.(э], [о], [ы] сузыкларын белдерә торган хәрефләр аларның дөрес язылышы.Татар һәм рус телләрендә бу авазларның әйтелеш үзенчәлекләре. Я, ю, е хәрефләре, алар кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу. Тартык  авазлар.  Яңгырау һәм саңгырау  авазлар.  Алар кергән сүзләрне дөрес әйтү һәм язу. [w], [гъ], [къ], [х], [ч] тартыкларын  дөрес әйтү, аларны белдерә торган хәрефләрнең язылышы. Татар теленең үзенчәлекле тартыклары [җ], [ң], [һ].Алар кергән сүзләрне дөрес язу күнекмәләре булдыру, Ц, щ хәрефләре булган сүзләрне дөрес уку һәм язу. Ъ һәм ь  хәрефләре  кергән сүзләрне дөрес  уку һәм  язу. Аңлатмалы һәм сүзлек диктантлары язу.

      29

35

Сүз

Сүзләрне иҗекләргә бүлү.Татар теленең иҗек калыплары белән таныштыру. Татар телендә сүз басымы. Аны дөрес куярга өйрәнү. Рус телендәге сүз басымының урыны. Кабатлау.

5

5

Морфология

Исем, аның мәгънәсе, сораулары турында белгәннәрне ныгыту. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы, аларны рус теле белән чагыштыру.

Фигыль, аның мәгънәсе, сораулары. Фигыльләрнең заман формалары турында төшенчә бирү. Аларны рус теле белән чагыштырып күрсәтү.

Сыйфат, аның мәгънәсе, сораулары белән таныштыру. Предметның төрле билгеләрен белдерә торган сүзләр буларак, аларны сөйләмдә дөрес куллану. Татар һәм рус телләрендә сыйфатларның сыйфатланмышка иярү үзенчәлеге.

Кабатлау. Бирелгән җөмләләрдән, әзер тексттан өйрәнгән сүз төркемнәрен таба белү, андый сүзләрне русчадан татарчага тәрҗемә итү, сөйләмдә дөрес куллану.

17

19

Синтаксис

Сүзләрдән сүзтезмә һәм җөмләләр төзү. Җөмләнең баш кисәкләре турында мәгълүмат бирү, аларның урнашу тәртибен күзәтү, аны рус теле белән чагыштыру. Бирелгән сүзләр белән сүзтезмәләр һәм җөмләләр төзү күнекмәләре формалаштыру. Тәрҗемә күнекмәләре булдыру.

11

11

Ел буена үткәннәрне кабатлау

4

4

Бәйләнешле сөйләм телен үстерү

Укытучының (яки сыйныфташының) сорауларын аңлап, аларга гади җөмләләр белән җавап бирү. Укытучы тәкъдим иткән темага 4—6 җөмлә төзеп әйтү, бирелгән диалогны (монологны) дәвам итү. Укылган өзекнең төп фикерен үз сүзләрең белән әйтү. Темаларны өйрәнү вакытында сүзлек һәм аңлатмалы диктантлар язу.Аерым рәсемнәр яки әйберләрне сурәтләп биргәндә, исем, сыйфат һәм фигыльләрне дөрес куллану.Тизәйткеч, санамыш, табышмак, мәкаль-әйтемнәр ятлау. Матур язу күнегүләрен үтәү.

30

22

Барысы

102

102

35нче атна -экскурсияләр.

Сөйләм үстерү өчен темалар

Уку-язу әсбаплары.        Туган көнем.

Яшелчә бакчасында.Яраткан ризыгым.

Әниемә булышам.                              Безнең  мәктәп.

Милли ризыклар.Якын дусларым.

Шәһәр транспорты.                          Татар теле дәресендә.        

Туган як табигате.Җәйге ял.        

Укытуның   планлаштырылган   нәтиҗәләре

Шәхси нәтиҗәләр.

Шәхси универсаль уку гамәлләре:

- укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш уяту;

- тел аша әйләнә-тирә тормышка игътибар, дөрес мөнәсәбәт булдыру;

- укучыларның фикерләү сәләтен үстерү;

- баланың үзенә һәм башкаларга бәя бирүенә, үз-үзен тәрбияләвенә ирешү.

Предметара нәтиҗәләр:

- тел чараларының төрле жанрдагы әсәрләрдә кулланылу үзенчәлекләрен күрә белү;

- тел материалын уку материалы белән бәйләп, татар теленең байлыгына һәм матурлыгына хөрмәт тәрбияләү;

- татар һәм рус телләренең уртак һәм аермалы якларын күрә белү, сөйләм барышында ике тел чараларын бутамау;

-татар теленә  рус  теленнән  һәм  рус теле аша башка телләрдән кергән лексик чараларны аеруга игътибар  юнәлтү;

-татар теленнән алган белемне башка фәннәрне үзләштерүдә файдалана белү.

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

 - эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү;

 - укытучы ярдәме белән эшне планлаштырырга өйрәнү;

 - укытучы ярдәмендә эшнең дөреслеген тикшерү;

 - эш сыйфатына бәя бирә белү;

 - эш барышында гади генә эш приборлары белән эш итә белүне камильләштерү линейка, бетергеч, карандаш;

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

 - дәреслек белән эш итә белү;

 - хәрефләрне, хәреф кушылмаларын, сүзләрне дөрес яза белү;

 - текстта очраган таныш сүзләргә таянып, яңа сүзләрнең мәгънәсенә төшенү;

 - укытучының сорауларына җавап бирә, тиешле мәгълүматны дәреслектән таба белү;

 - предметларны чагыштыра, охшаш һәм аермалы якларын билгели белү.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

-        дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катнаша белү;

-        укытучының, классташларның сорауларына җавап бирү;

-        сөйләм этикеты нормаларын үтәү: исәнләшә, саубуллаша, рәхмәт белдерә белү;

-        башкаларның сөйләмен тыңлый һәм аңлый белү;

-        парларда эшли белү.

Календарь – тематик план.

Дәрес темасы

Сәг.

с.

Уку эшчәнлегенә характеристика

Көтелгән нәтиҗәләр

Дата

Предмет

Предметара

      Шәхси

План

Факт

1 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау (6сәгать+3 б.с.ү)

1

(1)Бәйләнешле сөйләм үстерү. Исәнме мәктәп! Авазлар һәм хәрефләр.

1

Авазларны дөрес әйтү күнекмәләрен булдыру.

планганигезләнеп, хикәя төзүне камилләштерү, рәсемгә карапхикәя язуныкамилләштерү

Телдән эш. Күнегүләр эшләү. Рәсем буенча эш.

Авазлар һәм хәрефләр

турында үткәннәрне искә төшерү. Аларны дөрес әйтү һәм дөрес язу

күнекмәләрен үстерү.

Укытучы

куйган уку

мәсьәләсен

аңлау һәм

үтәү

Уку теләге

булдыру.

Туган телгә

мәхәббәт

тәрбияләү

02.09

2

Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлдан- юлга күчерү.

1

Сүзләрне иҗекләргә бүлү,сузык авазларның ролен аңлау.

Телдән эш. Күнегүләр эшләү.

Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлдан- юлга күчерү күнекмәләрен үстерү.

Үрнәк

буенча эшли

белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

05.09

3

 Сүзләр һәм сүзтезмәләрне, җөмләләрне дөрес уку һәм язу.

1

Бирелгән иҗекләрдән сүзләр, сүзтезмәләр һәм җөмләләр төзеп әйтү һәм язу.

Телдән эш. Күнегүләр эшләү.

Сүзләр һәм сүзтезмәләрне, җөмләләрне дөрес уку һәм язуга ирешү

Сорауларга

җавап бирә

белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

07.09

4

Дәреслек ахырында бирелгән сүзлекләр белән эшләү.

1

Сүзлекләр белән эшләү

Телдән эш. Күнегүләр эшләү.

Сүзлекләр белән эшләү күнекмәләрен үстерү.

Уку

хезмәтенә

бәя бирә

белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

09.09

5

(2)Бәйләнешле сөйләм үстерү. Безнең мәктәп. Бирелгән иҗекләр белән сүзләр, сүзтезмәләр, җөмләләр төзү.

1

Телдән эш. Күнегүләр эшләү. Рәсем буенча эш.

Уйлау,фикерләү сәләтен үстерү. Сүз байлыгын арттыру

Әңгәмәдәшеңнең фикерен

тыңлый, иптәшләрең белән аралаша белү күнекмәләрен

формалаштыру

Үз фикереңне

җиткерү

12.09

6

Кем? Нәрсә? Нинди? Кайсы? Нишли? сорауларына җавап бирә торган сүзләр. Алар белән җөмләләр төзү.

1

Кем? нәрсә? нинди? кайсы? нишли? сорауларына җавап бирә торган сүзләр белән эшләү. Күнегүләр эшләү.

Җөмләләрдән нинди? кайсы? нишли?  сорауларына җавап булган сүзләрне табу.  Тәкъдим ителгән җөмләләрне дөрес итеп күчереп язуны булдыру.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

14.09

7

 Баш хәреф белән языла торган сүзләрне кабатлау.

Язучыларның исем- фамилияләрен дөрес язу.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Аңлату.

Шәһәр,авыл, елга исемнәре баш хәреф белән языла. Тәкъдим ителгән җөмләләрне дөрес итеп күчереп язу.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

16.09

8

Җөмлә. Аңлатмалы диктант №1 “Мәктәп”

1

Диктант язу

Укучыларның белемен,

күнекмә һәм дөрес яза

белүләрен тикшерү

Уку

хезмәтендә

үзеңә

максат куя,

бурычларны

билгели

белү

Башкаларны

тыңлый белү,

иптәшләрең

фикере белән

исәпләшү

19.09

9

(3)Бәйләнешле сөйләм үстерү. Уку-язу әсбаплары. Хаталар өстендә эш.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.Планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү, рәсемгә карапхикәя язуныкамилләштерү

Уйлау,фикерләү сәләтен үстерү. Сүз байлыгын арттыру

Әңгәмәдәшеңнең фикерен

тыңлый,иптәшләрең белән аралаша белү күнекмәләрен

формалаштыру

Үз фикереңне

җиткерү

21.09

Авазлар һәм хәрефләр (35 сәгать+8 б.с.ү.)

10

(1) Бәйләнешле сөйләм үстерү. Яшелчә бакчасында.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Аңлату.

Уйлау, фикерләү сәләтен үстерү. Сүз

байлыгын арттыру. Теманы ача белү һәм сөйләм күнекмәләрен үстерү.

Әңгәмәдәшеңн

ең фикерен тыңлый,

иптәшләрең белән аралаша

белү күнекмәләрен

формалаштыру

Әхлакый

сыйфатлар

формалаштыру

23.09

11

Алфавит.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Алфавитта хәрефләрнең билгеле бер тәртиптә язылуы. Һәрбер хәрефнең билгеле урыны һәм исеме барлыгы. Сүзлекчәдән сүзләр таба белү.

Бирелгән сүзләрне,

беренче хәрефләренә

карап, алфавит тәртибендә язарга өйрәтү күнекмәләрен үстерү.

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

26.09

12

Сүзләрне алфавит тәртибендә язу.Бирелгән сүзләрне, сыйныфташларның фамилияләрен алфавит тәртибендә язу.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Бирелгән сүзләрне алфавит тәртибендә язуга ирешү

Үрнәк

буенча эшли

белү

Башкаларны

тыңлый белү,

иптәшләрең

фикере белән

исәпләшү

28.09

13

Сузык авазлар һәм хәрефләр.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Сузык авазлар һәм хәрефләр турында белешмә бирү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

30.09

14

Калын һәм нечкә сузыклар. Сузык авазларны дөрес әйтү күнекмәләрен булдыру. Сингармонизм законы.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Авазларның ике төрле

булуы, калын һәм нечкә

әйтелешле сузыклар, татар телләрендә генә кулланыла торган сузыклар һәм

аларның әйтелеше

турында белешмә бирү.

Үрнәк

буенча эшли

белү

Яхшы укучы

булу теләге

тудыру

03.10

15

[а] авазы һәм а хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

А хәрефенең дөрес язылышы, әйтелеше белән танышу, күнегүләр ярдәмендә ныгытуга ирешү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

05.10

16

[ә] авазы һәм ә хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Ә хәрефенең дөрес язылышы, әйтелеше белән танышу, күнегүләр ярдәмендә ныгыту.

Сорауларга гади җөмләләр белән җавап бирергә өйрәтү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Башкаларны

тыңлый белү,

иптәшләрең

фикере белән

исәпләшү

07.10

17

 (2)Бәйләнешле сөйләм үстерү.Туган як табигате.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.

Рәсем буенча эш.

Теманы ача белү һәм сөйләмкүнекмәләрен үстерү. Бәйләнешле итеп телдән һәм язма сөйләмгә өйрәтү.

Укытучының

күрсәтмәләрен

аңлап үти белү

Әхлакыйсыйфат

лары формалаштыру

10.10

18

[о] авазы һәм о хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

О хәрефенең дөрес язылышын, әйтелешен белү танышу, күнегүләр ярдәмендә ныгыту

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

12.10

19

[ө] авазы һәм ө хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Ө хәрефенең дөрес язылышын, әйтелешен белү, күнегүләр ярдәмендә ныгыту. Сорауларны аңлау, аларга гади җөмләләр белән җавап бирү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Башкаларны

тыңлый белү,

иптәшләрең

фикере белән

исәпләшү

14.10

20

[у], [ү авазлары] һәм у, ү хәрефләре

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

У,ү хәрефенең дөрес язылышын, әйтелешен белү, күнегүләр ярдәмендә ныгыту. Сорауларга гади җөмләләр белән җавап бирергә өйрәнү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

17.10

21

(3)Бәйләнешле сөйләм үстерү.  Сүзлек диктанты Татар теле дәресендә.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.  Рәсем буенча эш.

Укучыларның теманы ача белү һәм иҗади фикер йөртүен үстерү, бәйләнешле итеп телдән сөйл/өйрәнү. Укуелы буенча өйрәнелгән кагыйдәләрн гамәлдә кулланырга өйрәнү

Укытучы

куйган уку

мәсьәләсен

аңлау һәм

үтәү

Үз фикереңне

җиткерү.Үз

фикереңне

яклый, дәлилли

белү.Укуга кызыксыну уяту

19.10

22

[ы] авазы һәм ы хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Ы хәрефенең дөрес язылышын һәм әйтелешен белү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

21.10

23

1нче чирек йомгаклары буенча контроль диктант.”Альбом”.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

 э хәрефенең дөрес язылышы, әйтелеше белән танышу, күнегүләр ярдәмендә ныгыту

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

24.10

24

Хаталар өстендә эш. [э] авазы һәм э хәрефе. Сузык аваз хәрефләрен кабатлау.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Сузык аваз хәрефләренбуенча алган белемнәрне камилләштерү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

26.10

25

[йа] , [йә] аваз кушылмалары һәм я хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,та-нып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

Я хәрефенең дөрес язылышын, әйтелешен белү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

28.10

26

[йу] , [йү] аваз кушылмалары һәм ю хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

Ю хәрефенең дөрес язылышын, әйтелешен белү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

07.11

27

[йы] , [йэ] аваз кушылмалары һәм е хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

Е  хәрефенең дөрес язылышын, әйтелешен белү.  

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

09.11

28

Сузыкларны кабатлау

1

Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

11.11

29

Тартык авазлар һәм хәрефләр.

1

Яңа төшенчәләр бирү

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Тартык авазлар белән тулырак танышу.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

14.11

30

Яңгырау  һәм саңгырау тартыклар.Алар кергән сүзләрне дөрес әйтү һәм язу.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Яңгырау һәм саңгыраутар- тыкларны белү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

16.11

31

(4)Бәйләнешле сөйләм үстерү. Шәһәр транспорты.Контроль күчереп язу.

1

Б.с.ү

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап. Рәсем буенча эш.

Уйлау, фикерләү сәләтен үстерү. Сүз

байлыгын арттыру. Теманы ача белү һәм сөйләм күнекмәләрен үстерү.

Әңгәмәдәшеңнең фикерен

тыңлый, иптәшләрең

белән  аралаша

белү күнекмәләрен

формалаштыру

Әхлакый

сыйфатлар

формалаштыру

18.11

32

[в], [w]  авазлары  һәм в хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап

Ирен-ирен [w],ирен-теш [в]авазларының мөстәкыйль авазбулуына һәм аларның ясалыш үзенчәлекләренәтөшенү; [w], [в] авазларыкергән сүзләрне дөрес әйтү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

21.11

33

В хәрефле сүзләрне дөрес уку һәм язу.

1

Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.

[в] авазының алынмасүзләрдә генә булуын белү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

23.11

34

[һ], [х]  авазлары һәм һ, х хәрефләре

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

Йоткылык тартыгы [һ], кече тел тартыгы [х]авазлар- ның мөстәкыйль авазларбулуына һәм аларның ясалыш үзенчәлекләренәтөшенү; бу авазларкергән сүзләрне дөрес итепәйтә белү; [һ], [х]авазлары кергән сүзләрнеңязы- лышын хәтердәкалдыру

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

25.11

35

[къ], [к] авазлары һәм к хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

[къ], [к], [гъ], [г]авазларының мөстәкыйль аваз булуына һәм аларныңясалыш үзенчәлекләренә төшенү; кече тел [къ],[гъ] авазлары кергәнсүзләрне дөрес әйтү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

28.11

36

К хәрефле сүзләрне дөрес уку һәм язу.  

1

Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.

К хәрефле сүзләрне дөрес уку һәм язуга ирешү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

30.11

37

(5)Бәйләнешле сөйләм үстерү.Сочинение. Туган көнем.

1

Б.с.ү

Сочинение.

Иҗади эшчәнлекне булдыру. Сөйләм телен үстерү. Сүз байлыгын

арттыру.

Уку хезмәтенә

бәя бирә белү

Әхлак

нормаларын

үзләштерү

02.12

38

Хаталар өстендә эш. [г], [гъ] авазлары һәм г хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

[гъ], [г]авазларының мөстәкыйль аваз булуына һәм аларныңясалыш үзенчәлекләренә төшенү

  Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;        орфографик сүзлекне  куллану

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

05.12

39

Г хәрефле сүзләрне дөрес уку һәм язу.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

Г хәрефенең дөрес язылышы, әйтелеше белән танышу, күнегүләр ярдәмендә ныгыту. Бу хәрефләр кергән сүзләрне дөрес язу

Тексттан фактик мәгълүматныаерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

07.12

40

[ч] авазы һәм хәрефе.

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап. Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

[ч] авазы һәм  хәрефенең дөрес язылышы, әйтелеше белән танышу, күнегүләр ярдәмендә ныгыту. Бу хәрефләр кергән сүзләрне дөрес язуга ирешү.

Тексттан фактик мәгълүматныаерып алу;үзеңнең сөйләмеңне камил-ләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

09.12

41

Татар теленең үзенчәлекле тартыклары [җ], [ң], [һ]. Бу хәрефләр кергән сүзләрне дөрес язу күнекмәләре булдыру.

[ң] авазы һәм ң хәрефе

1

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

ң хәрефенең дөрес язылышы, әйтелеше белән танышу, күнегүләр ярдәмендә ныгыту. Бу хәреф кергән сүзләрне дөрес язуга ирешү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу;үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

12.12

42

(7) Бәйләнешле сөйләм үстерү. Изложение язу. №1 “Тиен”  

1

Б.с.ү

Изложение язу. №1

План төзеп изложение язуны камилләштерү

Орфограммалы сүзләрне дөрес яза белү күнекмәләрен үстерү

Эш тәртибен

аңлап, уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары

таба белү

Әхлак

нормаларын

үзләштерү

14.12

43

Контроль диктант.”Ял көне”.

1

Диктант язу.

Орфограммалы сүзләрне дөрес яза белү күнекмәләрен үстерү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

16.12

44

Хаталар өстендә эш. Ь һәм ъ хәрефләре.

1

Хаталар өстендә эш.

Теманы ача белү һәм сөйләмкүнекмәләрен үстерү. Бәйләнешле итеп телдән һәм язма сөйләмгә өйрәтү.

Укытучының

күрсәтмәләрен

аңлап үти белү

Әхлакыйсыйфат

лары формалаштыру

19.12

45

Ъ һәм ь  хәрефләре  кергән сүзләрне дөрес  уку һәм  язу. Сүзлек диктанты язу.

1

Сүзлек диктанты

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

ъ һәм ь  хәрефләре  кергән сүзләрне дөрес  уку һәм  язуга ирешү

 Тексттан фактик мәгълүматныаерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

21.12

46

Бәйләнешле сөйләм үстерү.”Мәктәптә чыршы бәйрәме”.

1

Б.с.ү

Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү.

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

23.12

47

 [й], [җ]  авазлары һәм й, җ хәрефләре.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

[й], [җ]  авазлары һәм й, җ хәрефләренең дөрес язылышы, әйтелеше белән танышу, күнегүләр ярдәмендә ныгыту. Бу хәрефләр  кергән сүзләрне дөрес язуга ирешү.

Эш тәртибен аңлап,  уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары

таба белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

09.01

48

 [ц], [щ]  авазлары һәм ц,щ хәрефләре.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү

[ц], [щ]  авазлары һәм ц,щ хәрефләренең дөрес язылышы, әйтелеше белән танышу, күнегүләр ярдәмендә ныгыту. Бу хәрефләр  кергән сүзләрне дөрес язуга ирешү

Тексттан фактик мәгълүматныаерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

11.01

49

 Авазлар һәм хәрефләр темасын кабатлау.

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту

Теманы ача белү һәм сөйләм күнекмәләрен үстерү. Бәйләнешле итеп телдән һәм язма сөйләмгә өйрәтү.

Укытучының

күрсәтмәләрен

аңлап үти белү

Мәктәпкә уңай

мөнәсәбәтле

укучы карашы

формалаштыру

13.01

50

Сүз ахырында яңгырау һәм саңгырау тартыклар.

1

Хаталар өстендә эш

Дәреслек,сүзлекчә белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү

Сүз ахырында яңгырау һәм саңгырау тартыкларны дөрес язуга ирешү.

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

16.01

51

Тартыкларны кабатлау.

Аңлатмалы диктант “Пескәй”

1

Аңлатмалы диктант.№2

Үз-үзеңә контроль ясау

Орфограммалы сүзләрне дөрес яза белү күнекмәләрен үстерү

Эш тәртибен

аңлап, уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары

таба белү

Әхлак

нормаларын

үзләштерү

18.01

52

(8)Бәйләнешле сөйләм үстерү.Хикәя язу. Якын дусларым.

1

Б.с.ү

Хаталар өстендә эш

Сөйләм телен үстерү. Сүз байлыгын арттыру.

Укытучы куйган

уку мәсьәләсен

аңлау һәм үтәү ли белү

Дуслык хисләре тәрбияләү

20.01

Сүз - (5 сәгать+1б.с.ү.)

53

Сүзләрне иҗекләргә бүлү.

1

Дәреслек,сүзлекчә белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү

Иҗек санының сузык авазлар санына тәңгәл килүен төшенү, рус теле белән чагыштыру

 Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

23.01

54

Татар теленең иҗек калыплары белән таныштыру.

1

Дәреслек,сүзлекчә белән эш итә белү,та- нып белүактивлыгын үстерү

Татар теленең иҗек калыплары белән таныштыру

Эш тәртибен

аңлап, уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары

таба белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

25.01

55

Татар телендә сүз басымы. Аны дөрес куярга өйрәнү.

1

Татар һәмрус сүзләренеңбасымын куя белү, таныпбелү активлыгынарттыру, игътибарлылыкһәм кызыксынучанлыкныарттыру

Татар телендә сүз басымы турында мәгълүмат бирү, басымны дөрес куярга өйрәтү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

27.01

56

Татар һәм рус телләрендә сүз басымының урыны.

1

Татар һәмрус сүзләренеңбасымын куя белү, таныпбелү активлыгынарттыру, игътибарлылыкһәм кызыксынучанлыкныарттыру

Татар һәм рус телләрендә сүз басымының урынын билгеләү,  рус теле белән чагыштыру

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

30.01

57

Сүз басымын кабатлау.  

1

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту

Дәреслек,сүзлекчә белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту . Җөмлә төзү күнекмәләрен камилләштерү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

01.02

58

Бәйләнешле сөйләм үстерү.Хикәя язу. Яраткан ризыгым.

1

Б.с.ү

Хикәя язу

Бәйләнешле итеп телдән сөйләмгә

өйрәтү .Фикер йөртә белү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

03.02

Морфология – (19 сәгать+7 б.с.ү.)

59

  Исем, аның мәгънәсе һәм сораулары.

1

Схема буенча логик фикер йөртү,нәтиҗә ясау, тәрҗемәитү

Исем, аның мәгънәсе һәм сораулары турнда белгәннәрне ныгытуПредметны белдереп, кем? нәрсә? соравына җавап булып килгән сүзләрнең исем дип аталуы. Исемнең мәгънәсен аңлап, җөмлә эченнән табарга өйрәтү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

06.02

60

Исемнәрне рус теле белән чагыштыру.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,та-нып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Исемнәрне рус теле белән чагыштыру

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

08.02

61

Исемнең берлек һәм күплек сан формалары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы.

1

Дәреслек,сүзлекчә белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү

Күплек сандагы исемнәргә – лар, -ләр кушымчалары ялгана. Борын аваз хәрефләренә (м,н,ң) беткән исемнәргә –нар,-нәр кушымчалары ялгануын аңлау.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

10.02

62

(1)Бәйләнешле сөйләм үстерү.Җәнлекләр дөньясында.

1

Б.с.ү

планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү, рәсемгә карапхикәя язуныкамилләштерү

Бәйләнешле итеп телдән сөйләмгә

өйрәтү.Фикер йөртә белү

Укытучы куйган

уку мәсьәләсен

аңлау һәм үти белү

Хайваннарга карата мәхәббәт тәрбияләү

13.02

63

Баш хәреф белән языла торган исемнәр.

1

Дәреслек,сүзлекчә белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү

Кеше исемнәрен, фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга атамаларын, хайван кушаматларын зур хәрефтән язу күнекмәсе булдыру

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

15.02

64

 Исемнәрне кабатлау. Грамматик биремле диктант   “Казан”

1

Грамматик биремле диктант№3

Үз-үзеңә контроль ясау

Орфограммалы сүзләрне дөрес яза

Белү күнекмәләрен үстерү

Эш тәртибен

аңлап, уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары

таба белү

Әхлак

нормаларын

үзләштерү

17.02

65

 Хаталар өстендә эш. Фигыль, аның мәгънәсе, сораулары.

1

Хаталар өстендә эш

Дәреслек,сүзлекчә белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү

Эшне, хәрәкәтне һәм хәлне белдергән фигыль сүз төркемен өйрәнү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

20.02

66

(2) Бәйләнешле сөйләм үстерү. Минем песием.

1

Б.с.ү

планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү, рәсемгә карапхикәя язуныкамилләштерү

Бәйләнешле итеп телдән сөйләмгә

өйрәтү .Фикер йөртә белү

Укытучы куйган

уку мәсьәләсен

аңлау һәм үти белү

Хайваннарга карата мәхәббәт тәрбияләү

22.02

67

Фигыльнең барлык һәм юклык төре.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Фигыльнең барлык һәм юклык төре турында төшенчә бирү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

24.02

68

Фигыльнең заман формалары турында төшенчә бирү.Аларны рус теле белән чагыштырып күрсәтү

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Фигыльнең заман белән төрләнүен өйрәнү, төшенчә бирү. Аны рус теле белән чагыштырып күрсәтү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

27.02

69

(3)Бәйләнешле сөйләм үстерү. Мин дежур торам.

1

Б.с.ү

планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү, рәсемгә карапхикәя язуныкамилләштерү

Теманы ача белү һәм сөйләм күнекмәләрен үстерү. Бәйләнешле итеп телдән һәм язма сөйләмгә өйрәтү.

Укытучының

күрсәтмәләрен

аңлап үти белү

Мәктәпкә уңай

мөнәсәбәтле

укучы карашы

формалаштыру

01.03

70

Фигыльнең үткән заман формасы.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Үткән заман белән таныштыру. Аны рус теле белән чагыштырып күрсәтү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

03.03

71

(4)Бәйләнешле сөйләм үстерү. Мин әнигә булышам.

1

Б.с.ү

планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү

Бәйләнешле итеп телдән сөйләмгә

өйрәтү .Фикер йөртә белү

Укытучының

күрсәтмәләрен

аңлап үти белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

06.03

72

Фигыльнең үткән заман формасын куллану.Тест.

1

Тест

Үз-үзеңә контроль ясау

Фигыльнең үткән заман формасын куллануга ирешү

Эш тәртибен

аңлап, уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары таба

белү

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

08.03

73

 Фигыльнең хәзерге заман формасы.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Фигыльнең хәзерге заман формасы белән таныштыру

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

10.03

74

(5) Бәйләнешле сөйләм үстерү. Үз-үзеңне ничек тотарга.

1

Б.с.ү

планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү, рәсемгә карапхикәя язуныкамилләштерү

Этикет кагыйдәләре белән таныштыру, бәйләнешле  сөйләмгә өйрәтү

Эш тәртибен

аңлап, уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары таба

белү

Әхлакнормаларын

үзләштерү

13.03

75

Диктант “Яз килде”

1

Бәйләнешле итеп телдән сөйләмгә

өйрәтү.Фикер йөртә белү

Укытучы куйган

уку мәсьәләсен

аңлау һәм үти белү

Кошларга карата мәхәббәт тәрбияләү

15.03

76

Фигыльнең киләчәк заман формасы.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Фигыльнең киләчәк заман формасы белән таныштыру

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

17.03

77

Фигыльнең заман формаларын рус теле белән чагыштыру. (6) Бәйләнешле сөйләм үстерү.Кошлар – безнең дусларыбыз

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү  Б.с.ү

планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү, рәсемгә карапхикәя язуныкамилләштерү

Фигыльнең заман формаларын рус теле белән чагыштыру, дөрес куллануга ирешү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

29.03

78

 Сыйфат, аның мәгънәсе, сораулары.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Сыйфатның мәгънәсен аңлап,җөмлә эченнән табарга өйрәтү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

31.03

79

Сыйфатны сөйләмдә дөрес куллану.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Предметның төрле билгеләрен белдерә торган сүзләр буларак, сыйфатны сөйләмдә дөрес куллану.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Әхлакнормаларын

үзләштерү

03.04

80

 Антоним сыйфатлар.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Антоним сыйфатларны  сөйләмдә дөрес куллануга ирешү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

05.04

81

Татар һәм рус телендә сыйфатның сыйфатланмышка иярү үзенчәлеге.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Сыйфат белән ачыкланып килгән исем сыйфатланмыш була. Татар һәм рус телләрендә сыйфатларның сыйфатланмышка иярү үзенчәлеге

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

07.04

82

(7) Бәйләнешле сөйләм үстерү.Кунакка чакыру.

1

Б.с.ү

планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү

Этикет кагыйдәләре белән таныштыру, бәйләнешле  сөйләмгә өйрәтү

Эш тәртибен

аңлап, уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары таба

белү

Әхлак нормаларын

үзләштерү

10.04

83

Морфологияне кабатлау.Аңлатмалы диктант   “Яз җитә”

1

Аңлатмалы диктант №4

Үз-үзеңә контроль ясау

Орфограммалы сүзләрне дөрес яза

белү күнекмәләрен үстерү

Эш тәртибен

аңлап, уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары

таба белү

Әхлак

нормаларын

үзләштерү

12.04

84

 Хаталар өстендә эш. Тексттан сүз төркемнәрен табу, тәрҗемә итү, сөйләмдә куллану.

1

Хаталар өстендә эш

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү ,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Белем һәм күнекмәләрне ныгыту. Бирелгән җөмләләрдән, текстан сүз төркемнәрен табу, тәрҗемә итү, сөйләмдә дөрес куллануга ирешү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

14.04

Синтаксис – (11 сәгать+2 б.сү.)

85

Синтаксис. Сүзләрдән сүзтезмәләргә.

1

Дәреслек белән эшитә белү, термин, кагыйдәне аңлапкабул итү

Сүзләрдән сүзтезмәләр төзүгә ирешү .

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Әхлакнормаларын

үзләштерү

17.04

86

Сүзләрдән җөмләләргә.

1

Дәреслек белән эшитә белү, термин, кагыйдәне аңлапкабул итү

Җөмлә тәмамланган уйны белдерә.Сөйләм җөмләләрдән төзелә. Җөмлә темасын аңлауга ирешү.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

19.04

87

Җөмлә ахырында тыныш билгеләре. Җөмлә ахырында нокта.

1

Дәреслек белән эшитә белү, термин, кагыйдәне аңлапкабул итү

Җөмлә ахырында тыныш билгеләре турында мәгълүмат бирү. Җөмлә ахырында нокта

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Үз фикереңне

җиткерү.Үз фикереңне яклый, дәлилли белү.Милли горурлык хисе тәрбияләү

21.04

88

Җөмлә ахырында сорау һәм өндәү билгесе.

1

Дәреслек белән эшитә белү, термин, кагыйдәне аңлапкабул итү

Җөмлә ахырында сорау һәм өндәү билгесен дөрес куюга ирешү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

24.04

89

Бәйләнешле сөйләм үстерү. Милли ризыклар

1

Б.с.ү

планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү, рәсемгә карапхикәя язуныкамилләштерү

Дөрес, бәйләнешле итеп телдән сөйләмгә өйрәтү.

Укытучы

куйган уку

мәсьәләсен аңлау һәм үтәү

Үз фикереңне

җиткерү.Үз фикереңне яклый, дәлилли белү.Милли горурлык хисе тәрбияләү

26.04

90

Җөмләнең баш кисәкләре.

1

Дәреслек, схемабелән эшли белү, логикфикер йөртә белү,гому-миләштерү,нәтиҗә

ясау

Җөмләнең баш кисәкләрен билгеләү, аларның урнашу тәртибен аңлау. Рәсем буенча хикәя язарга өйрәнү.  Җөмлә кисәкләре һәм сүз төркемнәре дигән төшенчәләрне аера белергә өйрәтү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

28..05

91

Җөмләнең иясе. Җөмләнең хәбәре.

1

Дәреслек, схемабелән эшли белү, логикфикер йөртә белү,гому-миләштерү,нәтиҗә

ясау

Кем? нәрсә? сорауларына

җавап булып килгән сүз ия дип аталуын аңлау. Иянең эшен белдергән сүз хәбәр булуын төшенү . Аларның җөмләдә урнашу тәртибе. Рус теле белән чагыштыру.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Әхлакнормаларын

үзләштерү

01.05

92

Ия белән хәбәрнең урнашу тәртибен күзәтү.

1

Дәреслек беләнэшли белү, танып белүактивлыгынүстерү

Аларның җөмләдә урнашу тәртибе. Рус теле белән чагыштыру.

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

03.05

93

Бәйләнешле сөйләм үстерү.Ашыгыз тәмле булсын. Бирелгән сүзләр белән сүзтезмәләр, җөмләләр төзү.

1

Б.с.ү

планганигезләнеп, хикәя төзепязуныкамилләштерү, рәсемгә карапхикәя язуныкамилләштерү

Этикет кагыйдәләре белән таныштыру, бәйләнешле  сөйләмгә өйрәтү

Эш тәртибен

аңлап, уку

эшчәнлеген

оештыра,

нәтиҗәле эш

алымнары таба

белү

Әхлакнормаларын

үзләштерү

05.05

94

Ия белән хәбәрнең урнашу тәртибен рус теле белән чагыштыру.

1

Дәреслек, схема,текст белән эш итә белү,танып белүактивлыгын үстерү, эзләнү таләп итә торган мәсьәләләрне үзләштерү,кагыйдә, закончалыкларны аңлап кабулитү, текстны русчадантатарчага тәрҗемә итүне камилләштерү

Ия белән хәбәрнең урнашу тәртибен рус теле белән чагыштыру, дөрес куллануга ирешү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Үз фикереңне

җиткерү.Үз фикереңне яклый, дәлилли белү.Милли горурлык хисе тәрбияләү

08.05

95

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.

1

Дәреслек беләнэшли белү, танып белүактивлыгынүстерү

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен аерырга өйрәнү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

10.05

96

Арадаш  контроль эш.” Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.” Контроль диктант “Җәй көне”.

1

 Контроль диктант. №5

Үз-үзеңә контроль ясау

Орфограммалы сүзләрне дөрес яза

белү күнекмәләрен үстерү

Эш тәртибен

аңлап, уку эшчәнлеген

оештыра, нәтиҗәле эш

алымнары таба белү

Әхлак

нормаларын

үзләштерү

13.05

97

Хаталар өстендә эш. Тәрҗемә күнекмәләрен камилләштерү.

1

Тәрҗемә күнекмәләрен камилләштерү

Тәрҗемә күнекмәләрен камилләштерү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Үз фикереңне

җиткерү.Үз фикереңне яклый, дәлилли белү.Милли горурлык хисе тәрбияләү

15.05

Ел буе үтелгәннәрне гомумиләштереп кабатлау – (4+1б.с.ү.)

98

Кабатлау. Сузык һәм тартык аваз хәрефләре

Сүзлек диктанты

1

Дәреслек беләнэшли белү,биремнәрне үтәгәндә үзэшчәнле- геңнепланлаштыра

белү

Уку елы буенчаөйрәнелгән кагыйдәләрне гамәлдәкулланырга өйрәнү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Үз фикереңне

җиткерү.Үз фикереңне яклый, дәлилли белү.Милли горурлык хисе тәрбияләү

17.05

99

Кабатлау. Иҗек. Басым. ъ,ь хәрефләре.

1

Дәреслек беләнэшли белү,биремнәрне үтәгәндә үзэшчәнле- геңнепланлаштыра

белү

Уку елы буенчаөйрәнелгән кагыйдәләрне гамәлдәкулланырга өйрәнү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Әхлак нормаларын

үзләштерү

20.05

100

Кабатлау.  Баш хәреф.

Сүз төркемнәрен кабатлау.

1

Дәреслек беләнэшли белү,биремнәрне үтәгәндә үзэшчәнле- геңнепланлаштыра

белү

Уку елы буенчаөйрәнелгән кагыйдәләрне гамәлдәкулланырга өйрәнү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Телне өйрәнүгә кызыксынууяту; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу

22.05

101- 102

Кабатлау Җөмлә. Җөмлә кисәкләре

Бәйләнешле сөйләм үстерү.

Җәйге ял.

Ел буе үтелгәннәрне гомумиләштереп кабатлау.

2

Күнегүләр эшләү. Телдән эш. Сорау-җавап.

Уку елы буенчаөйрәнелгән кагыйдәләрне гамәлдәкулланырга өйрәнү

Тексттан фактик мәгълүматны аерып алу; үзеңнең сөйләмеңне камилләштерүгә омтылу; тексттагы мәгълүматны төркемли белү        

Әхлак нормаларын

үзләштерү

24.05

25.05

35 атна -экскурсияләр.

Гомумбелем күнекмәләрен бәяләүнең критерийлары һәм нормалары

Күчереп яздыру.

1.Хаталары булмаган, төзәтүләрсез эшкә- “5”ле.

2.1-2 хата һәм 1төзәтелгән хата булса-“4”ле.

3.3хата һәм 1 төзәтелгән хата булса-“3”ле.

4.4хата һәм 1-2 төзәтелгән хата булса-“2”ле.

Диктантларны бәяләү.

1.Хаталары булмаган, төзәтүләрсез эшкә-“5”ле.

2.3 хатага(2 орфографик һәм 1 пунктацион хата; 1 орфографик, 1 грамматик,1 пунктацион хата;1 орфографик һәм 2 пунктацион хата)-“4”ле.

3.5 хатага(2 орфографик һәм 3 пунктацион хата; 2 орфографик, 1 грамматик,2 пунктацион  хата)-“3”ле.

4.12 хатага кадәр (6 орфографик, 3 грамматик,3 пунктацион  хата,5 орфографик, 2 грамматик,5 пунктацион  хата)-“2”ле.

5. 12 хатадан да артып китсә –“1”ле.

Изложение һәм сочинениене бәяләү.

1.Эчтәлек дөрес һәм эзлекле итеп ачылса; җөмләләр грамматик яктан дөрес төзелсә; хаталар булмаса яки 1 хата җибәрелсә(орфографик, грамматик, пунктуацион, стиль, фактик, логик хаталарның берсе генә булса)-“5”ле.

2. Эчтәлек дөрес ачылып та, эзлеклелек сакланмаса, 3 хата(орфографик, грамматик, пунктуацион, стиль, фактик, логик хаталардан бары тик 3се генә) булса-“4”ле куела.

3.Текстның төп эчтәлеге нигездә бирелеп тә, эзлеклелек сакланмаса, стиль логик яктан төгәлсезлекләр булса 6 хата (орфографик, грамматик, пунктуацион, стиль, фактик, логик хаталар) булса-“3”ле куела.

4.Эчтәлек дөрес һәм эзлекле ачылмаса, 12 хата (орфографик, грамматик, пунктуацион, стиль, фактик, логик хаталар) булса-“2”ле куела.

Сүзлек диктантын бәяләү критерийлары.

1.Хаталар булмаган эшкә-“5”ле куела.

2.1 хата, 1 төзәтелгән хата булса-“4”ле куела

3.2 хата, 1 төзәтелгән хата булса-“3”ле куела.

4.3-5 хата булса-“2”ле куела.

5. 6 хатадан артып китсә-“1”ле куела.

Тестларга куелган таләпләр.

Һәр темадан соң үткәрелә торган тематик тестларга -7-15 минут, йомгаклау тестларына40-45 минут вакыт карала.

“5”ле-  95-100% үтәлсә         “4”ле-  80-94% үтәлсә           “3”ле-   51-79% үтәлсә           “2”ле-  дөрес җавап 51%тан да кимрәк булса.

Язма эшләр саны  

Контроль эшнең төре

Саны

Диктант

6

Изложение

1

Сочинение

3

БСҮ

18

Программаның эчтәлеген тормышка ашыру өчен кулланылган әсбап:

Татар теле. Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек(татар балалары өчен)Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, Е.А. Панова - Казан, “Мәгариф-вакыт” нәшрияты, 2013

Татар телен  укыту өчен методик әдәбият исемлеге:

 1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан рөхсәт ителгән Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова авторлыгындагы  "Рус телендә башлангыч  гомуми белем бирү оешмалары өчен  татар теленнән  программа (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен). 1-4 нче сыйныфлар.- Казан: “Мәгариф-Вакыт” нәшр., 2016  
 2. Татар теле: рус телендә башл. гомуми белем бирү  мәкт. 2 нче с-фында эшләүче укытучылар өчен метод. кулланма / Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, Е.А.Панова. – Казан: “Мәгариф- Вакыт” нәшр., 2013.
 3. Башлангыч сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы. (Рус мәктәбенең татар теле укытучылары өчен ярдәмлек). Газизова А.Н. – Казан: Яңалиф, 2007.
 4.  Урта мәктәп һәм гимназияләрдә татар телен укыту методикасы. / Ф.С.Вәлиева, Г.Ф. Саттаров. – Казан: “Раннур”, 2000.

5.“Мәгариф” журналы.        

Техник чаралар

- Ноутбук

Эш программасына төзәтмәләр кертү бите

Класс

          Дәрес темасы

План буенча үткәрү вакыты

Төзәтмәләр      кертүнең    сәбәбе

Төзәтмәләр кертү чаралары

Фактта үткәрү вакыты

Кушымта

№ п/п

Контроль эш төре

Төзүче

Каралды

Расланды һәм гамәлгә кертелде

Татар теле -2 нче сыйныф

1

Аңлатмалы диктант  “Мәктәп”

Хәсәнова М.Х., Галиева Л. И., Мөхәммәтшина С.С., Садыйкова Т. Н. 1-4 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы: Дүртьеллык башлангыч сыйныфларда эшләүче укытучыларга ярдәмлек.-Казан: Мәгариф, 2000.   17 нче бит

МБ утырышы беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

2

Бәйләнешле сөйләм үстерү. Сочинение. Туган көнем.

Укучылар

МБ утырышы беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

3

Бәйләнешле сөйләм үстерү. Изложение язу. №1 “Тиен”  

Хәсәнова М.Х., Галиева Л. И., Мөхәммәтшина С.С., Садыйкова Т. Н. 1-4 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы: Дүртьеллык башлангыч сыйныфларда эшләүче укытучыларга ярдәмлек.-Казан: Мәгариф, 2000.   27 нче бит

МБ утырышы беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

4

Күрмә диктант “Куян”.

Хәсәнова М.Х., Галиева Л. И., Мөхәммәтшина С.С., Садыйкова Т. Н. 1-4 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы: Дүртьеллык башлангыч сыйныфларда эшләүче укытучыларга ярдәмлек.-Казан: Мәгариф, 2000.   17 нче бит

МБ утырышы беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

5

Аңлатмалы диктант “Пескәй”

Хәсәнова М.Х., Галиева Л. И., Мөхәммәтшина С.С., Садыйкова Т. Н. 1-4 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы: Дүртьеллык башлангыч сыйныфларда эшләүче укытучыларга ярдәмлек.-Казан: Мәгариф, 2000.   19 нчы бит

МБ утырышы беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

6

Бәйләнешле сөйләм үстерү.Хикәя язу.  Якын дусларым.

Укучылар

МБ утырышы беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

7

Бәйләнешле сөйләм үстерү.Хикәя язу. Яраткан ризыгым.

Укучылар

МБ утырышы беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

8

Грамматик биремле диктант язу  “Казан”

Хәсәнова М.Х., Галиева Л. И., Мөхәммәтшина С.С., Садыйкова Т. Н. 1-4 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы: Дүртьеллык башлангыч сыйныфларда эшләүче укытучыларга ярдәмлек.-Казан: Мәгариф, 2000.   20  нче бит

МБ утырышы беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

9

Тест.

Текст бирелә.

МБ утырышы беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

10

Аңлатмалы диктант  “Яз җитә”

Хәсәнова М.Х., Галиева Л. И., Мөхәммәтшина С.С., Садыйкова Т. Н. 1-4 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы: Дүртьеллык башлангыч сыйныфларда эшләүче укытучыларга ярдәмлек.-Казан: Мәгариф, 2000.   23 нче бит

МБ утырышы

беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

11

Контроль диктант “Җәй көне”

Хәсәнова М.Х., Галиева Л. И., Мөхәммәтшина С.С., Садыйкова Т. Н. 1-4 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы: Дүртьеллык башлангыч сыйныфларда эшләүче укытучыларга ярдәмлек.-Казан: Мәгариф, 2000.   26 нчы бит

МБ утырышы

беркетмә№1

25.08.2016

Боерык №210 31.08.2016

Еллык контроль эш (диктант)

Җәй көне.

Җәй көне без лагерьда ял итәбез. Анда һәркемнең үз эше бар. Лилия җиләк җыя. Сания китап укырга ярата. Булат балык тота.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа по русскому языку, 5 класс: предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена с использованием материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования  (ФГОС: основное общее образование// Ф...

Рабочая программа по русскому языку. 4 класс система Занкова

Рабочая программа по русскому языку. Система Занкова 4 класс 204 часа...

Рабочая программа по английскому языку 6 класс, Биболетова М.З.

Данный материал поможет распланировать учебный процесс и пройти материал учебника в сроки...

рабочая программа по русскому языку 1 класс "Школа России"

рабчая  программа : пояснительная записка, календарно- тематическое планирование (письмо, русский язык)...

Рабочая программа по русскому языку (10 класс)

Материал содержит рабочую программу по русскому языку и календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе. Программа адаптирована на основе ФК ГОС основного общего образования с у...

Рабочая программа по немецкому языку 2 класс.

Рабочая программа 2 класса по немецкому языку....

Рабочая программа по итальянскому языку, 5 класс

Рабочая программа по итальянскому языку для 5 класса. Учитель/составитель: Григорян Арус Григорьевна...