Главные вкладки

  ФГОС 3 класс программы

  Бурганова Римма Нурмухаметовна

  Предварительный просмотр:

           Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Күәм   урта гомуми белем бирү мәктәбе

         “Каралды»

  МБ җитәкчесе

  ____/Борһанова Р.Н./

  Протокол № 1

  «28» август  ___ ел.

       

      «Килешенде»

  Уку-укыту эшләре буенча

  директор урынбасары

  _____/Ганиева Л.Ф./

  «28»  август  _____ел.

        «Раслыйм»

  Күәм урта мәктәбе

  Директоры  ____     /Хакимзянов Х.Г./

  Приказ №76    , §   4  

  «29» август  ____ел.

                                           Югары категорияле

                             башлангыч сыйныф  укытучысы

                  Бурганова Римма Нурмөхәмәт     кызының  

              3 сыйныф өчен  татар теленнән эш программасы  

                       “Перспективалы башлангыч мәктәп”                                                                                                                     

                                                                             

                                                                           

  Аңлатма язуы

  3 нче сыйныф өчен татар теле фәненнән эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:

   1. РФ һәм ТР “Мәгариф турындагы Закон” ына;

    2.. Приказ 09.07.2012 №4154/12 “Об утерждении базисного и примерных учебных планов, для образовательных учреждении РТ, реализующих программы начального общего образования.;

    3. Информационное письмо МО и Н РТ от 23 июня 2012 года №7699/12 « Об учебных планах для 1-9 классов школ РТ реализующих основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования с ФГОС общего образования «( 4 модель)

     4.  06.10.2009 нчы елда РФ Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан расланган “Гомуми башлангыч белем бирү федераль дәүләт  стандартын гамәлгә кертү” турындагы боерыгына (Приказ №373);

       5.  2013-2014 нче уку елына Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Күәм  гомуми урта белем бирү мәктәбе укыту планы (2013 нче елның 29 нчы августында үткәрелгән педагогик киңәшмәнең №1 беркетмә нигезендә расланган )

  6. Письмо МО и НРТ 29 июля №9127/13 “ Об учебных планах в 2013-2014 учебном году”

     .  Белем бирү учреждениеләрендә укыту процессында куллану өчен рөхсәт ителгән “Перспективалы башлангыч мәктәп” концепциясе һәм белем бирүнең яңа   стандартлары таләпләренә туры    килгән һәм рөхсәт ителгән региональ дәреслекләргә

  Татар теле фәнен тематик планлаштыруга аңлатма язуы.

  Башлангыч гомуми белем бирүнең төп программасы федералҗ дәүләт белес стандартларын (Россия Федераөиясенең Мәгариф һәм фән министрлыгы приказы, № 373, 06.10.2009) аныклаучы һәм үстереп җибәрүче норматив документ булып тора.

    Эш программасы структурасы. Татар  теленнән эш  программасы өч өлештән тора: аңлатма язуыннан, төп бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән.

  Эш программасының эчтәлеге.  Яңа стандарттагы иң мөһим таләп мондый: мәктәпне тәмамлаганда, «укучы үз алдына максат куярга һәм аны тормышка ашыру юлларын үзе таба алу дәрәҗәсенә күтәрелергә тиеш”. Бу – яңа стандартта эшлекле белем дип атала. Эшлекле белем – стандарт керткән яңалыкның әһәмиятле эчтәлеген ачып бирүче иң гомуми төшенчә. Белем алу гамәлләренең структурасын һәм принцибын стандарт үзе аңлата:

  Татар теле укытуның максатлары:

  -укучыларда уңышлы аралашу сәләте булдыру- әйтмә һәм язма сөйләмне үстерү, кара-каршы сөйләшү осталыгы, монолог төзү һәм шулай ук гомуми              

  культура күрсәткече булган грамоталы язу күнекмәләре булдыру, укучыларны тел фәнең төп тәгълиматлары белән таныштыру һәм шулар нигезендә

   аларның тамга-символик һәм логик фикерләвен үстерү

  • укучыларның фикерләү сәләтен үстерү, тел чараларын аралашуның эчтәлегеннән чыгып билгели белү, балаларның ана телендә аралашу күнекмәләрен камилләштерү;
  • телнең фонетика, лексика, грамматикасы буенча башлангыч белем алу, өйрәнелә торган тел берәмлекләрен тикшерә белү күнекмәләрен булдыру,
  • дөрес уку һәм дөрес язу күнекмәләрен булдыру, диалогик сөйләмдә катнашу, гадирәк итеп төзелгән монологик сөйләм оештыру;
  • укучыларда ана теленә хөрмәт һәм ярату тәрбияләү, телнең чисталыгын, дөреслеген саклау, тел өйрәнүгә кызыксыну өйрәтү.        

               Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы.

  Тыңлап аңлау.  Сөйләмдәге сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аңлау, аларны бер-берсеннән аеру. әйтелгән фикердәге мөһимрәк булган вакыйгаларың эзлеклелегенә төшенү.Тыңлый белүне уңышлы аралашуның шарты, кара-каршы сөйләшүнең нигезе икәнен үзләштерү.

  Сөйләү. Диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен гамәли үзләштерү. Укуга һәм көндәлек тормышка кагылышлы темалар буенча әңгәмә кору.Укылган текстка сорау кую, аның эчтәлеге буенча бирелгән сорауларга җавап бирү, планын төзү. Укучыларга якынрак булган темалар буенча сөйләшү. Гадирәк җөмләләрдән төзелгән төрле темаларга кагылышлы монологик сөйләм оештыра белү, интонация үзенчәлекләрен үзләштерү.  Сөйләм этикеты үрнәкләреннән дөрес файдалану.

  Уку. Әкиятләрне, кечкенә хикәяләрне, дәреслектәге текстларны аңлап, дөрес, йөгерек итеп укый белү. Текстның төп фикерен аңлап, темасын билгели алу, кирәкле урыннарын сайлап уку. Гади план төзеп, текстның эчтәлеген сөйләү һәм укучының текстка мөнәсәбәтен белдерү.Укыганның эчтәлегенә, тел үзенчәлекләренә, төзелешенә бәя бирү. Информацияне аңлата һәм гомумиләштерә алу.

  Язу. Язма сөйләм белән телдән сөйләмнең аермасы. Җөмләне тексттан аера белү.  Хат һәм төрле котлау текстлары язу.  Өйрәнелгән кагыйдәләргә нигезләнеп текстларны күчереп, ишетеп язу.Үзлегеннән зур булмаган текстлар иҗат итү.

  Программа  атнага 4 сәгатьтән исәпләнгән. Уку елына барысы 136 сәгать. Шулардан контроль диктантлар – 6, контроль күчереп язу – 4, контроль изложение – 2 сәгать. Татар теленнән тематик план  Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы тарафыннан рөхсәт ителгән дәреслек “Перспективалы башлангыч мәктәбе” И.Х.Мияссарова, К.Ф Фәйзрахманова   нигезендә төзелде .    

             Укыту курсы темалары эчтәлеге:

  1.Орфограмма – 10сәг.

  Аваз һәм хәреф. Сузык һәм тартык авазлар.Иҗек.Сүзләрне юлдан юлга күчерү. ь,ъ хәрефләре  кергән сүзләрне дөрес уку һәм язуЯнәшә килгән бертөрле аваз  хәрефләре булган сүзләр.Алфавит. Алфавитның әһәмияте.Сүзлекләр белән эш.

  2. Сүз төзелеше– 10сәг.

  Кушымча.Кушымчаларның төрләре.

  3. Сүз. Сүз төркемнәре  – 10 сәг.

  Сүзнең  лексик мәгънәсе.СинонимнарАнтонимнар Күп мәгнәле сүзләр. Искергән һәм яңа сүзләр

  4. Исем–13 сәг.

  Исем. Мәгънәсе, сораулары. Җөмләдәге роле  Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр  Ялгызлык исемнәрдә баш хәреф

  Берлек һәм күплек сан  формалары.  Исемнәрнең килеш белән төрләнеше

  5. Фигыль –20сәг.

             Мәгънәсе. Сораулары.   Барлык, юклык формалары    Зат-сан белән төрләнүе

              Хәзерге, үткән, киләчәк заманнар  Фигыльләрнең күпмәгънәлеге

  6. Сыйфат - 9сәг.

  Мәгънәсе,сораулары.

  Җөмләдә роле.

  Сөйләмдә  әһәмияте.

  7. Алмашлык -6 сәг.

  Зат алмашлыклары

  Җөмләдәге һәм текстагы роле

     8. Кисәкчә -5 сәг.

  Да. дә. гына , генә. Та, тә, ук, үк, кына ,кенә кисәкчәләре

  Сөйләмдәге роле

  9. Бәйлек-2 сәг

  Исемнәрнең һәм зат алмашлыкларының бәйлекләр белән килүе

     10. Җөмлә-10 сәг

  Җөмлә төрләре. ( хикәя.  сорау, өндәү)

  Интонация  буенча төрләре

  Җөмләнең баш кисәкләре

  Җөмләнең иярчен кисәкләре

  Җөмләдә сүзләр бәйләнеше

  Җыйнак һәм җәенке җөмләләр

    11 .Сүзтезмә-4 сәг

  Сүзтезмәдә сүзләр бәйләнеше

    12.  Текст.Бәйләнешле сөйләм-15 сәг

  Текстның темасы. Төп фикере   Бүлек башы

   Текстларның төрләре.  Текстагы терәк сүзләр

  Изложение, сочинениелар язу. Сөйләм этикасы

                                   Укучыларның белем һәм күнекмәләренә төп таләпләр                  Укучылар белергә тиеш:

          -сүзнең мәгънәле кисәкләре: тамыр һәм кушымча, ясагыч кушымча, төрләндергеч кушымча;

  - сүз төркемнәре: исем, сыйфат, фигыль, кисәкчә, бәйлек.

  - җөмләнең баш кисәкләре: ия һәм хәбәр.

  - җөмләнең иярчен кисәкләре (төрләргә бүлмичә)

  Укучылар башкара алырга тиеш:

  -үтелгән орфограммалар (калын һәм нечкә сузыклар, яңгырау һәм саңгырау тартыклар, парсыз тартыклар, нечкәлек һәм аеру билгеләре, кушма һәм парлы сүзләр, тамырда авазлар чиратлашуы, кисәкчәләр) кергән 55 – 60 сүзле текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп язу.

  -текстларны грамоталы һәм каллиграфик дөрес күчереп язу.

  - сүзләрне төзелеше ягыннан тикшерү(тамыр һәм кушымчаларны аеру, кушымчаларның төрен билгеләү, тамыр, ясалма, кушма һәм парлы сүзләрне аерып күрсәтү).

  - сүз төркемнәрен һәм аларның грамматик билгеләрен тану, аеру (исемнең санын, килешен, фигыльнең затын, заманын);

  - берлек сандагы исемнәрне килеш белән төрләндерү

  - фигыльне заман формаларына куя белү.

  -текстта синонимнарны һәм антонимнарны таный, сөйләмдә куллана белү.

  -сораулар ярдәмендә җөмләдә сүзләрнең бәйләнешен билгеләү, сүзтезмәләрне аеру; сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче сүзләрне аеру.

  - җөмлә тикшерү (төрен билгеләү, баш һәм иярчен кисәкләрне аера белү)

  - бергәләп төзегән план буенча 70 – 85 сүзле изложение язу.

  - текстның темасын һәм төп фикерен билгеләү.

  - текстны мәгънәле кисәкләргә бүлү, кызыл юлны саклау.

  - текстның мәгънәле кисәкләре, җөмләләр арасында бәйләнеш булдыру.

  -  темасыннан яки төп фикереннән чыгып, текстка исем кую.

  - хикәяләү, тасвирлау һәм фикер йөртү характерындагы текстларны аера белү.

  - шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), сочинение язу.

  - фикер йөртү характерындагы җавап төзеп әйтү.

  Татар теленнән календарь – тематик план 3 класс “Перспективалы башлангыч мәктәп”

  Дәреснең темасы

  Сәгсаны

  Дәрес тибы

  Дәреснең эчтәлеге

  Укучыларның әзерлегенә таләпләр

  Өй эше

  Үтәлү вакыты

  план

  факт

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  1-2 нче сыйныфларда үткәннәрне кабатлау

  1

  кереш

  Орфография сүзенең мәгънәсен ачыклау

  белергә тиеш: аваз һәм хәреф, аларның әйтелеше һәм язылышын, калын һәм нечкә сузыкларны, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны, иҗек

  башкара алырга тиеш:

  әйтелеш һәм язылышка караган орфограммаларны куллана, сүзләрне иҗеккә бүлә, юлдан-юлга күчерә

  “Аңлатмалы сүзлек”, “Дөрес яз” “Дөрес әйт”сүзлеге

  9 бит сорау биреме

  2.09

  2

  Орфограмма.”Аң

  латмалы сүзлек” белән эш

  1

  катнаш

  Карточка биреме

  4.09

  3

  Бәйләнешле сөйләм.Рәсем буенча хикәя төзү.”Җәй көне”

  1

  катнаш

  сузык   авазлар, калын һәм нечкә сузыкларны әйтү, аеру; орфограммалар

   

  5.09

  Белергә тиеш:

  Аваз һәм хәреф аермасы.

  Башкара алырга тиеш:

  -сүздән авазны аерып алу, аңа характеристика бирү;

  Сүзләрне юлдан-юлга күчерә

  -сүзгә аваз-хәреф схемасын төзү

  4

  Авазлар һәм хәрефләр.

  1

  катнаш

  Парларда эш

  9 нчы күнегү 12 бит

  6.09

  5

  Сузык авазлар.Иҗек.

  1

  катнаш

  иҗек төзелеше, саны, аваз һәм иҗек анализы

  13 нче күнегү 14 бит

  9.09

  6

  Иҗек. Сүзләрне юлдан юлга күчерү.

  Өстәмә дәф эш

  10.09

  7

  Тартык авазлар.

  1

    катнаш

  Парларда эш, тартык авазлар, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аеру, парлау

  Карточка биреме

  12.09

  8

  Аңлатмалы диктант

  1

  Белем күнекмәләрне тикшерү

  Җөмләләрне, сүзләрне дөрес яза белү күнекмәләрен үстерү

  13-09

  9

  Аваз-хәреф анализы.  

  1

  катнаш

  нечкәлек һәм аеру, калынлык һәм аеру билгеләре; дөрес язылыш

  белергә тиеш: ь,ъ хәрефләреның язылышына караган кагыйдәләрне; я,ю,е хәрефләренең аваз белдерелешен

   башкара алырга тиеш:

  ь,ъ, я,ю,е хәрефләре кергән сүзләрне дөрес яза

  20 нче күнегү 17 бит

  16.09

  10

  Я, ю, е хәрефләре.

  1

  белем  һәм күнекмәләрне кон-льдә тоту

  Парларда эш, әйтелеш һәм язылыш, аваз кушылмалары  

  Алфавитны кабатларга

   18.09

  11

  Авазлар һәм хәрефләр тем.б. контроль күчереп язу.№1

  1

  белем һәм күнекне практикада куллану

  текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп язу  

  эшли белергә тиеш:

  текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп яза 

   

   19.0.9

  12

  Хаталар өстендә эш.Алфавит.

  1

  катнаш

  алфавит тәртибе; аваз һәм хәреф саны, әйтелеше, исеме, язылышы;  сүзлекләр белән эшләү

  белергә тиеш:  алфавитны; хәреф санын, исемен, язылышын

  башкара алырга тиеш:

  алфавитны яттан әйтә, сүзлек-ләр белән эшләгәндә куллана

  28 нче күнегү 20 бит

   20.0.9

  13

  Тамыр һәм кушымча. Та-мырдаш сүзләр.  

  1

   катнаш

  Парларда эш,сүз төзелеше, тамыр һәм кушымчаны  билгеләү; тамырдаш сүзләр табу

  белергә тиеш: сүзнең төп мәгънәсен; кушымча төрләрен

  башкара алырга тиеш:

  сүзләрнең тамырын һәм кушымчасын билгели, әйтелешенә карап тиешле кушымча ялгый; тамырдаш сүзләр таба

  Карточка биреме

   23.0 9

  14

  Бәйләнешле сөйләм “Көзге уңыш” хикәя төзеп язу.

  1

  белем  һәм күнекмәләрне практикада кул-

  лану

  җөмлә, аның чикләре, төрләре; тыныш билге-ләре,; баш кисәкләр; картина буенча укучы-ларның тормыш тәҗрибәсе, күзәтүләренә бәйле хикәя төзү; эзлеклелек, сүз тәртибе, дөрес яз

  белергә тиеш: җөмлә, аның төрләрен аера

  башкара алырга тиеш:

  шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп яза; өйрәнелгән тыныш билгеләрен куя

  Дәфтәргә күчереп язарга  

  250.9

  15

  Иҗади биремле күнегүләр. Тест№1

  1

  катнаш

  Укучыларның белем күнекмәләрен ныгыту

  -Татар телендә сүз тамырының сүз башында булуын, үзгәр-әвен, тамырдаә сүзләрнең яңа мәгънә  белдерүен

  башкара алырга тиеш:

  Тамырдаш сүзләрне аера һәм аларның тамырын билгели белү

  Тест биремен кабатларга

  26.09

  16

  Контроль диктант№1

  1

  белем  һәм күнекмәләрне прак-тикада кул-

  лану

  орфограммаларны кулланып, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгесе куеп, диктант язу; аваз-хәреф анализы; иҗеккә бүлү буенча биремнәр үтәү    

   эшли белергә тиеш:

  үтелгән орфограммалар кергән текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә    

   

  27.09

  17

  Хаталар өстендә эш. Сүз.Сүзнең төп (лексик) мәгънәсе.

      1

  кереш

  Лексик төшенчәсен аңлату,аңлатмалы сүзлекләр белән эш,хезмәтләрне бәяләү, төзәтү; татар теленең сүз байлыгы, сүзнең лексик мәгънәсе; лексик мәгънәгә туры килгән сүзләр табу

  белергә тиеш:

  нәрсә ул сүз, сүзнең мәгънәсен; алынма сүзләр, синоним, антоним, омонимнар, искергән һәм яңа сүзләр  төшенчәләрен

  башкара алырга тиеш

  сүзлек белән эшли; алынма сүзләрне, синоним, антоним исем, сыйфат фигыльләрне, омонимнарны текстта таный һәм сөйләмдә куллана; сүзнең төп һәм күчерелмә мәгънәләрен билгели

  33 күнегү хәтердән язу

  30.09

  18

  Алынма сүзләр.

     1

  яңа белемнәр формалаш

  тыру

  Парларда эш,сүз байлыгы; төрле телләрдән кергән сүзләр, кулланылу өлкәсе

  10 алынма сүз язып килергә

  1.10

  19

  Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  сүзләрнең мәгънәләре, туры һәм күчерелмә мәгънә; сөйләмдә куллану

  30 бит иҗади бирем 41 нче күнегү

  3.10

  20

  Искәртмәле диктант Тоз

  (31 бит мет. ярд)

  1

  кабатлау һәм ныгыту.

  Сүз һәм җөмләләрне аңлап язарга өйрәтү,сүзләрнең мәгънәләре, туры һәм күчерелмә мәгънә; сөйләмдә куллану

  44 нче күнегү

  4.10

  21

  Әйтелеше бертөрле, мәгънәләре башка сүзләр-омонимнар  

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

   сүзләрнең мәгънәләре, сорау кую; омоним төшенчәсе

   

  50 күнегү 34 бит

  7.10

  22

  Охшаш мәгъ-

  нәле сүзләр-синонимнар.

  .

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  Иҗади  эш,сүзләрнең мәгънәләре, синоним төшенчәсе; сөйләмдә тиешлесен куллан

  55 күнегү 35 бит

   

  8.10

  23

   Капма-каршы мәгънәле сүзләр- антонимнар

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  Парларда эш,сүзләрнең мәгънәләре, антоним төшенчәсе; кулланылыш сферасы  

  60 нчы күнегү 37 бит

  10.10

  24

  Тотрыклы сүзтезмәләр

  1

  ныгыту һәм гому-миләштерү

  Тотрыклы сүзтезмәләр яисә фразеологик әйтелмәләр белән танышу

  42 биттәге иҗади бирем, җөмлә яз

  11.10

  25

  Иҗади биремле күнегүләр. Тест№2.

  1

  катнаш

   

  Карточка биремнәре

  14.10

  26

  Контроль изложение яздыру.  №1

  “Песи баласы”

  1

  белем  һәм күнекмәләрне практикада куллану.

  алган белемнәрне практикада куллану

  эшли белергә тиеш:

  алган белемнәрне  кулланып, эзлекле рәвештә эчтәлекне бирә, излжениене дөрес яза

  16.10

  27

  Хаталар өстендә эш.

  Сүз төзелеше.

  Тамыр һәм кушымча..

  1

  катнаш

  хезмәтләрне анализлау; тамыр һәм кушымчаны табу, билгеләү, нечкә һәм калын кушымчалар

  белергә тиеш: сүзнең мәгънәле кисәкләре: тамыр һәм кушымчаны

  башкара алырга тиеш:

  сүзнең тамыр һәм кушымчасын таба,

  язуда билгели

  71 нче күнегү 44 бит

  17.10

  28

  Тамырдаш сүзләр

  Сүзлек диктанты

  1

  ныгыту

  Хикәя яз. үзеңнең туганнарың

  18.10

  29

  Сүз ясалышы.

  Сүз ясагыч кушымчалар.  

  1

  катнаш

  сүз ясалышы, ясагыч    кушымчалар, алар ярдәмендә сүзләр ясалуын карау, ясау; ясалма  сүзләр  

   белергә тиеш: ясагыч һәм бәйләгеч кушымчаларны; тамыр, кушма, парлы сүзләрнең ясалышын, кушымчаларны кисәкчәләрдән аера белергә

  башкара алырга тиеш:

  сүзләрне төзелеше ягыннан тикшерә, кушымчаның төрен билгели; тамыр, ясалма, кушма, парлы сүзләрне аерып күрсәтә, сөйләмдә куллана, дөрес яза

  төрләндергеч һәм сүз ясагыч кушымчаларны аера

  Син кем булырга телисең.хикәя яз

  21.10

  30

  Төрләндергеч кушымчалар.Сай

  ланма диктант

  катнаш

  Төрләндергеч кушымчалар,  алар ярдәмендә сүзләрнең үзгәрүен күзәтү; үзгәртү,парларда эш

  80 күнегү 47 бит

  22.10

  31

  Кушма сүзләр.

  1

  яңа белемнәр формалаш

  тыру

   ясалма сүзләр: кушма сүзләр, аларның ясалышы  

  85 нче күнегү 50 бит

  25.10

  32

  Кушма саннар. Сайланма диктант.

  1

  интеграл

  кушма саннар, аларның ясалышы һәм дөрес язылышы    

  89 нчы  күнегү

  51 бит

  28.10

  33

   Контроль диктант №2   Матурлык

  1

  белем  һәм күнекмәләрне практикада  куллану.

  орфограммаларны кулланып, диктант язу, сүз төзелеше һәм ясалышы буенча биремнәрне үтәү

  башкара алырга тиеш:

  үтелгән орфограммалар кергән текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар китерә

  29.10

  34

  Хаталар өстендә эш. Парлы сүзләр.  

  1

   яңа белемнәр формалаш

  тыру

  Парларда эш, парлы сүзләр, аларның ясалышы һәм дөрес язылышы

  белергә тиеш: җөмлә, аның төрләрен аера

  башкара алырга тиеш:

  шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп яза; өйрәнелгән тыныш билгеләрен куя

  93 күнегү хәтердән яз

  31.10

  35

  Бәйләнешле сөйләм хикәя төзеп язу “Кыш килә”

  1

  ныгыту

  36

  Иҗади биремле күнегүләр

  Тест №3

  1

  ныгыту

  1.11

  37

  Сүз төркемнәре. Сүзләрнең төркемнәргә бүленеше.

  1

  кабатлау һәм системалаштыру

  хезмәтләрне анализлау; сүз ясалу төрләре, сүзләр ясау

   белергә тиеш: сүз төркемнәре: исем, сыйфат, фигыль, кисәкчә, бәйлек; аларның гармматик  билгеләре, сораулары

  башкара алырга тиеш:

  сүз төркемнәре һәм аларның грамматик билгеләрен таный (уртаклык һәм ялгызлык исемнәрне, җанлы һәм җансыз предметларга сораулар куя, санын); төрләндергәндә кушымчалар ялгый  

  сүзлек белән эшлиялгызлык һәм уртаклык исемнәрне,исемнәрнең берлек һәм күплек сан формасын, күплек сан формасын ясаучы кушымчаларны, борын авазына тәмамланган исемнәрнең күплек санда дөрес язылышын

  “Әдәби уку” дәреслегеннән исем, фиг.сыйф. яз

  11.11

  38

  Исем. Мәгънәсе, сораулары, җөмләдәге роле. Искәртмәле диктант.

  1

  катнаш

  Парларда эш, исем төшенчәсе, мәгънәсе, сораулары, төркеме, җөмләдәге роле

  102 күнегү 58 бит

  13.11

  39

  Ялгызлык

  исемнәр.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  Иҗади эш, ялгызлык төшенчәсе, төркемнәре, язылышы

  Кагыйдәләрне истә калдыр, карточка биреме

  14.11

  40

  Уртаклык исемнәр. Сүзлек диктанты.

  1

  катнаш

  уртаклык төшенчәсе,   язылышы, алган белемнәрне практикада куллану

  “Минем туган җирем” хикәя язу

  15.11

  41

  Берлек һәм күплек сандагы исемнәр.

  1

  катнаш

  берлек һәм күплек сан формалары, берлектән-күплек, күплектән-берлек ясау; борын авазларын тану, күплек форма ясау, язылыш

  Карточка биреме

  5.12

  42

  Исемнәрнең килеш белән төрләнеше.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  килеш төшенчәсе, җөм-ләдә бәйләүче роле, атамалары, сораулары; калын һәм нечкә төрләнеш

  белергә тиеш:  килеш атамаларын, сорауларын; мәгънәсен, борын авазларын, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны

   башкара алырга тиеш:

  калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне таный, сорауларны дөрес куя, килешен билгели, тиешле кушымчалар ялгый, дөрес яза, кушымчаларның кисәкчәләрдән аермасын

  белергә тиеш:  килеш атамаларын, сорауларын; мәгънәсен, борын авазларын, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны

   башкара алырга тиеш:

  калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне таный, сорауларны дөрес куя, килешен билгели, тиешле кушымчалар ялгый, дөрес яза, кушымчаларның кисәкчәләрдән аермасын

  килеш исемнәрен һәм сорауларын ятларга

  18.11

  43

  Баш килеш.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  исемнәрне табу, сорау кую, баш килеш төшенчәсе, сораулары

  120 нче күнегү хәтердән яз

  20.11

  44

  Иялек килеш.  

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  Парларда эш, исемнәргә сорау кую; иялек килеш төшенчәсе, сораулары, кушымчары;  калын һәм нечкә төрләнеш

  122 нче күнегү 67 бит

  21.11

  45

  Юнәлеш килеш.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  исемнәргә сорау кую; юнәл, төшем  килешләре төшенчәсе, сораулары, кушымчал-ы; калын һәм нечкә төрләнеш; саңгырау һәм яңгырау тартыкларга, сузык авазга  беткән исемгә  кушымча ялгау

   126 нчы күнегү 69 бит

  22.11

  46

  Төшем килеш.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

   129 нчы күнегү 70 бит

  25.11

  47

  Чыгыш килеш.

  яңа белемнәр формалаштыру

  исемнәргә сорау кую; чыгыш  килеш төшенчә-се, сораулары, кушымча-лары; калын һәм нечкә төрләнеш; борын аваз-ларына беткән исемнәргә чыгыш килеш кушымчасы ялгау

  132 нче күнегү 72 бит

  27.11

  48

  Урын-вакыт килеше.

  яңа белемнәр формалаштыру

  исемнәргә сорау кую; урын-вакыт килеше төшенчәсе, сораулары, ку-шымчалары; калын һәм нечкә төрләнеш

  73 биттәге бирелгән сүзләрне килешләр б-н төрләндерергә

  28.11

  49

  Иҗади биремле күнегүләр Тест биреме.

  1

  ныгыту

  эшли белергә тиеш:

  тест биремнәрен үти алырга

  Карточка биреме

  29.11

  50

  Изложение язу Песи баласы

  1

  ныгыту

  Өйрәнгән кагыйдәләргә нигезләнеп тыңлаганның  эчтәлеген излоҗение итеп язу

  Ишеткән текстның эчтәлеген эзлекле рәвештә яза, әйтмә һәм язма сөйләмне аера

  2.12

  51

  Ныгыту күнегүләре. Исем сүз төркеме.

  1

  белем  һәм күнекмәләрне контрольдә тоту

  орфограммаларны кабатлау; яңгырау һәм саңгырауга, сузык авазга, борын авазына беткән исемнәр,аларны төрләндерү, анализлау

  Карточка биреме.

  4.12

  52

  Контроль күчереп язу.№2

  1

  белем  һәм күнекмәләрне практикада куллану.

  текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп язу

  эшли белергә тиеш:

  текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп яза

  5.12

  53

  Хаталар өстендә эш. Фигыль.

  1

  катнаш

  фигыль төшенчәсе, мәгънәсе, сораулары, эшне, хәрәкәтне, хәлне белдерүче фигыльләр; җөмләдәге роле

  белергә тиеш: фигыльнең белдерелешен, сорауларын, грамматик билгеләрен

  башкара алырга тиеш:

   фигыль сүз төркемен аера, затын, санын, барлык һәм юклык төрен билгели, үзгәртә, сөйләмдә куллана.

  140 нчы күнегү 79 бит

  6.12

  54

  Фигыльләрнең барлык һәм юклык төрләре.

  1

  яңа белемнәр формалаш

  тыру

  барлык һәм юклык тө-шенчәсе, сорау кую, фи-гыльнең барлык, юклык төрен билгеләү; басым; язылыш

  144 күнегү 81 бит

  9.12

  55

  Бәйләнешле сөйләм. “ Кошлар безнең дуслар”

  1

  ныгыту

  82 биттәге иҗади бирем

  11.12

  56

  Фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  зат һәм сан төшенчәсе, фигыльләрнең төрләнеше; ия белән фигыльнең ярашуы

   Карточка биреме зат-сан белән төрләндер

  12.12

   57

  Фигыль заманнары.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  Фигыль заманнары белән танышу

  белергә тиеш: заман белән төрләнешен

  башкара алырга тиеш:

   фигыльне текстта таный һәм сөйләмдә куллана

  84 бит кагыйдә

  16.12

  58

  Хикәя фигыль

  1

  “Минем яраткан шөгылем” хикәя яз

  18.12

  59

  Контроль диктант№3 Карлар ява

  (45 бит мет ярд.)

  белем  һәм күнекмәләрне практикада  куллану

  орфограммаларны кулланып, диктант язу, фигыль темасы буенча биремнәрне үтәү

  башкара алырга тиеш:

  үтелгән орфограммалар кергән текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар китерә

  19.12

  60

  Хаталар өстендә эш. Хикәя фигыльнең заман белән төрләнүе.

  .

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  заман төрләре, хәзерге заман хикәя фигыльнең белдерелеше, сораулары, ясалышы, юклык төр ку-шымчалары, сөйләмдә аларны аера белү  

  белергә тиеш: хикәя

  фигыльнең заман формаларын,сорауларын, кушымчаларын

  башкара алырга тиеш:

  хәзерге заман хикәя фигыльнең кушымча-ларын күрсәтә; хикәя фигыльнең заман формаларын билгели, төрле заманнарга куя; зат-сан, барлык-юклык  белән төрләндерә; дөрес яза

    

  Карточка биреме

  20.12

  61

   Хәзерге заман хикәя фигыль.

  1

  158 нче күнегү 92 бит

  20.12

  62

  Тартык авазларга беткән фигыльләр хәзерге заманда.  

  1

  катнаш

  тартык авазга беткән  фи-гыльләргә ялганучы ку-шымчалар, калын һәм нечкә төрләнеш, зат-сан белән төрләндерү  

  Карточка биреме

  23.12

  63

  Сузык авазларга беткән фигыльләр хәзерге заманда.

  1

  катнаш  

  сузык авазга беткән  фи-гыльләргә ялганучы ку-шымчалар; калын һәм нечкә төрләнеш; зат-сан белән төрләндерү  

  Карточка биреме

  25.12

  64

  [п], [къ], [к] авазларына беткән фигыльләр хәзерге заманда

  1

  катнаш

  тамырда авазлар чират-лашуы; дөрес язу күнекмәләре

  эшли белергә тиеш:

  [п], [къ], [к] авазларына беткән хәзерге заман фигыльләрен төрләндергәндә тамырдагы аваз чиратлашуларын дөрес яза

  160 нчы күнегү 94 бит

  26.12

  65

  Бәйләнешле сөйләм

  “Кышкы уеннар”. Рәсем буенча хикәя төзү.

  белем  һәм күнекмәләрне практикада кул-

  лану.

  картина буенча укучы-ларның тормыш тәҗри-бәсе, күзәтүләренә бәйле хикәя төзү;  өйрәнелгән сүзләр куллану, эзлек-лелек, дөрес язылыш

  эшли белергә тиеш:

  шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп яза

  хикәяне дәфтәргә язарга

  27.12

  66

  Үткән заман. Иҗади диктант.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  үткән заман хикәя фигыльнең белдерелеше, сораулары, сөйләмдә аларны аера белү  

  эшли белергә тиеш:

  I, II төр үткән заман хикәя фигыль ку-шымчаларын билгели, фигыльләрне шул төрләргә куя; зат-сан, барлык-юклык  белән төрләндерә; дөрес яза   

  162 нче күнегү 95 бит

  10.01

  67

  Үткән заман хикәя фигыльнең төрләре, барлык һәм юклык формалары.

  1

  катнаш

   билгеле һәм билгесез үткән заман, аның кушымчалары, язылышы

  Хикәя яз “ Мин яши торган йорт”

  13.01

  68

  Үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.

  1

  катнаш

   үткән заман хикәя фигыльне дөрес, урынлы файдалану, төрләндерү

  165 нчы күнегү 99 бит

  14.01

  69

  Киләчәк заман хикәя фигыль.

   1

  яңа белемнәр формалаштыру

  киләчәк заман хикәя фи-гыльнең белдерелеше, сораулары, кушымчалары; сөйләмдә аларны аера белү

  эшли белергә тиеш:

  I, II төр киләчәк заман хикәя фигыль ку-шымчаларын билгели, фигыльләрне шул төрләргә куя, зат-сан, барлык-юклык  белән төрләндерә, дөрес яза  

  171 нче күнегү 102 бит

  16.01

  70

  Аңлатмалы диктант Төнге аучы.

  1

  ныгыту

  17.01

  71

  Киләчәк заман хикәя фигыльнең беренче төре

  1

  катнаш

   киләчәк заман хикәя фи-гыльнең икенче төре; калын һәм нечкә төрләнеш; тамырда авазлар чиратлашуы

  Хикәя яз “ Мин ял

  20.01

  көнен ничек үткәрәм”( иҗади эш)

  72

  [П ], [ къ], [к]тартыкларына беткән киләчәк заман хикәя фигыльләре

  1

  катнаш

  Зат-сан белән төрләндерү

  178 нче күнегү 106 бит

  23.01

  73

   Киләчәк заман хикәя фигыльнең икенче  төре

  1

  катнаш

  Парларда эш,

  киләчәк заман хикәя фи-гыльнең икенче төре; калын һәм нечкә төрләнеш; тамырда авазлар чиратлашуы

  Эшли белергә тиеш

  Киләчәк заман фигыленең тамырын һәм кушымчаларын таба, сорау куя, заманын әйтә белергә

  Хикәя яз 107 бит

  (иҗади эш)

  24.01

  74

  Киләчәк заман фигыльләренең төрләнеше, дөрес язылышы.

  1

  Яңа тема

  111 бит хикәя төзеп яз (Иҗади эш)

  27.01

  75

  Киләчәк заман фигыльләренең төрләнеше, дөрес язылышы.

  1

  Яңа тема

  Карточка биреме

  29.01

  76

  Фиг.тем.буен. гр.бир. контр. диктант №4

  1

  белем  һәм күнекмәләрне практикада кул-

  лану.

  орфограммаларны кулланып диктант язу; фигыльнең заманнарын билгеләү

  эшли белергә тиеш:

  үтелгән орфограммалар кергән текстны, тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза, хаталарны табып төзәтә һәм шул кагыйдәгә мисаллар китерә

  30.01

  77

  Хаталар өстендә эш.Фигыльләрнең күп мәгънәлелеге

  1

  ныгыту, система-лаштыру

  синоним, антоним фи-гыльләр һәм сыйфатлар,  сөйләмдә куллану  

  башкара алырга тиеш:

  җөмләдә фигыль сүз төркемен аера, төрләрен билгели, язуда күрсәтә, ул бәйләнгән исемне ачыклый, сыйфатларның   антонимнарын таба, сөйләмдә куллана, сүзлек белән эшли

   192 нче күнегү 114 бит

  31.01

  78

  Туры һәм күчерелмә мәгънәле  сүзләр Сайланма диктант

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  җөмләдәге роле, аларны билгели алу

   

  116 биттәге иҗади бирем

  3

  79

  Иҗади биремле күнегүләр.Тест биремнәрен башкару.

  1

  ныгыту

  Парларда эш, иҗади эш, фигыль төзелеше, анализлау

  Тест биремнәрен кабатларга

  4

  80

  Контроль күчереп язу.№3  

  1

  белем  һәм күнекмәләрне практикада куллану.

  текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп язу    

  эшли белергә тиеш:

  текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп яза

   

  6

  81

  Хаталар өстендә эш. Сыйфатлар-ның сөйләмдәге әһәмияте.   

  1

  ныгыту һәм гому-миләштерү  

     

  хезмәтләрне коррекцияләү; сыйфатның сөйләмдәге әһәмиятен билгеләү, кулланылышын карау  

   

  башкара алырга тиеш:

  алган белемнәрне куллана

  сыйфатның мәгънәсен, сорауларын асыл сыйфатларны үзләштерү максатыннан, аларның зат яки предметның төсен(ак, кара), тәмен ( тәмле, татлы) формасын (яссы, очлы) массасын (авыр, җиңел), күләмен (зур, кечкенә) холкын ( юаш, усал)

  сыйфат дәрәҗәләрен аера, ясалышын, дөрес язылышын, сөйләмдәге әһәмиятен,антоним һәм синоним сыйфатларны аера

  10 бит иҗади эш

  7.02

  82

  Сүзтезмәләрдәге сыйфатлар.

  1

  Яңа белемнәр

  13 бит иҗади бирем хыялый хикәя”Кызыл кар яугач”

  10

  83

  Антоним сыйфатлар

  11

  84

  Сыйфат дәрәҗәләре.Гади дәрәҗә.

  1

  Яңа белемнәр

  Сыйфат дәрәҗәләре төп (гади) , чагыштыру, артыклыккимлек, сыйфат дәрәҗәләренең ясалышы, аларның дөрес язылышы

  15 бит иҗади бирем хикәя “Язгы табигать”

  13

  85

  Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар

  1

  Яңа белем

  Карточка биреме

  14.02

  86

  Артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатлар

  1

  Яңа белем

  21 нче күнегү 19 бит

  17

  87

  Кимлек дәрәҗәсендәге сыйфатлар

  1

  Яңа белем

  24 нче күнегү 21 бит

  18

  88

  Сыйфат темасына иҗади биремле күнегүләр. Тест биремнәре

  1

  ныгыту

  Тест биремнәрен кабатла 23 бит

  20

  89

  Сыйфат темасы буенча контроль диктант. №5

  1

  белем  һәм күнекмә-ләрне прак-тикада кул-

  лану.

  орфограммаларны кулланып диктант язу, сүз төркемнәрен билгеләү

  башкара алырга тиеш:

  үтелгән орфограммалар кергән текстны, тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза

  21.02

  90

  Хаталар өстендә эш.Алмашлык

  1

  Яңа белем бирү

  берлек сандагы зат ал-машлыкларын килеш белән төрләндерү; дөрес әйтелеш һәм язылыш

  башкара алырга тиеш:

  Зат алмашлыкларының җөмләләрне бер-берсенә бәйләүдәге ролен, 1 нче, 2 нче, 3  нче зат алмашлыкларын сөйләшүдә катнашучыларга мөнәсәбәтле рәвештә төркемли,1 нче зат –сөйләүче үзе,2 нче зат –әэгәмәдәш, 3 зат – әңгәмәдә катнашмаучы икәнен

  Алмашлыкларның берлек һәм күплек формаларын, аларның килеш һәм тартым белән төрләнәшен

  28 нче күнегү 26 бит.

  24

  91

  Зат алмашлыклары

  1

  Карточка биреме

  25.02

  92

  Берлек сандагы зат алмаш-лыкларының килеш белән төрләнеше.Сүзлек диктанты.

  1

  Яңа белем

  30 нчы күнегү 28 бит

  27

  93

  Зат алмашлыкларының килеш белән торләнеше

  1

  катнаш

  Мәктәп бакчасында хикәя яз

  28.02

  94

  Күплек сандагы зат алмашлык-ларының килеш белән төрләнеше.

  1

  катнаш

  күплек сандагы зат ал-машлыкларын килеш белән төрләндеү; дөрес язылыш өстендә эшләү

   Карточка биреме

  3.03

  95

  Бәйләнешле сөйләм. “Без спорт яратабыз.”

  .

  1

  ныгыту һәм гому-миләштерү

  зат алмашлыкларын табу, сөйләмдә куллану, тикшерү

  Башкара алырга тиеш:

  - ел буена  алган белем-күнекмәләрне кулланып, күнегүләр эшләү;

  - кагыйдәләрне искә төшерү;

  - дөрес язу күнекмәсен үстерү күнегүләре эшләү

  Карточка биремнәре

  4

  96

  Иҗади биремле күнегүләр. Тест биремнәре

  1

  ныгыту

  Тест биремнәрен кабатларга

  6

  97

  Кисәкчәләр. Да,дә, та, тә

  1

  Яңа белемнәр формалаштыру

  Ярдәмче сүзләрне сөйләмдә куллану, тикшерү, кисәкчәләрне билгеләү

  башкара алырга тиеш:

  кисәкчәләрне кушымчадан аера, таный, калын һәм нечкә әйтелешне билгели, дөрес яза, сөйләмдә куллана

  37 күнегү 34 бит

  7.03

  98

  Генә,кына ,бит кисәкчәләре

  1

  Карточка биреме

  10

  99

  Ич, ук-үк, һич кисәкчәләре

  39 нчы күнегү 35 бит

  11

  100

  Бәйләнешле сөйләм. “Өмәдә” хикәя язу

  1

  ныгыту һәм систе-малаштыру

  төрле сүзләр янында килүе; текстта кисәкчәләрне таба белү, куллану

  Кисәкчәләр кергән җөмләләр язарга

  13

  101

  Кисәкчәнең сөйләмдәге роле, язылышы.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  кабатлау

  да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ич, бит,ук,үк кисәкчәләре, аларның мәгънәләре

  кисәкчәләрнең кулланы-лышы, язылышы, аерым сүз булуы; калын һәм нечкә әйтелешле кисәкчәләр

  башкара алырга тиеш:

  кисәкчәләрне кушымчадан аера, таный, калын һәм нечкә әйтелешне билгели, дөрес яза, сөйләмдә куллана

  кагыйдә

  41 күнегү 36 бит

  14.03

  102

  Искәртмәле диктант.(кд)дирекция

  1

  ныгыту һәм систе-малаштыру

  17

  103

   Хаталар өстендә эш

  Бәйлекләр.

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  хезмәтләрне анализлау, ярдәмче сүз төркеме буларак бәйлек; җөмләдәге роле

  башкара алырга тиеш:

  бәйлекне таный, сөйләмдә куллана һәм дөрес яза  

  43 күнегү 38 бит

  18

  104

   Бәйлекләрнең исемнәр һәм алмашлыклар белән килүе

  1

  яңа белемнәр формалаштыру

  Бәйлекнең җөмләдәге роле

  башкара алырга тиеш:

  бәйлекне таный, сөй-ләмдә куллана һәм дөрес яза  

  38 бит иҗади бирем “Яз, килә, яз көлә”

  20

   105

  Нәрсә ул җөмлә.

  Сүзлек диктанты.

  1

  катнаш

  Парларда эш, җөмлә төшенчәсе; укылыш, тавыш куелышын тыныш билгесенә карап билгеләү; тасвирлау, фикер йөртү элементлары кертү

   белергә тиеш:

  җөмлә билгеләмәсен, әйтелү максаты буенча җөмлә төрләрен

  башкара алырга тиеш:

  җөмләне дөрес интонация белән әйтә, төрләрен билгели, мисаллар китерә,   сүздән һәм сүзтезмәдән аера, аны яза, ахырында тиешле тыныш билгесен куя,   җөмләләр төзи

  50 нче күнегү 41 бит

  21.03

  106

  Хикәя җөмлә.

  1

  катнаш

  әйтелеш максаты буенча төрләре- хикәя җөмлә, тыныш билгесе, сөйләм төзү

  53 нче күнегү 43 бит

  3.04

  107

  Бәйләнешле сөйләм “Яз һәм кошлар”

  1

  ныгыту

  4

  108

  Сорау җөмлә. Сайланма диктант.

  1

  катнаш

  әйтелеш максаты буенча төрләре- сорау җөмлә, тыныш билгесе, диалогта куллану

  59 нчы күнегү 46 бит

  6

  109

  Өндәү (боеру) җөмлә.

  1

  катнаш

  Парларда эш, әйтелеш максаты буенча төрләре- өндәү җөмлә, белдерелеше, тыныш билгесе, җөмләләр төзү

  Көчле төйгы белән җөмлә төзү

  5 өндәү җөмлә яз

  7.04

  110

  Тойгылы җөмлә

  1

  67 нче күнегү 51 бит

  8

  111

  “Җөмлә” темасы буенча контроль күчереп язу №4

  Мәңге сүнмәс умырзаялар ( 56 бит мет ярдәмлек)

  1

  белем  һәм күнекмәләрне практикада кул-

  лану.

  текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп язу

  башкара алырга тиеш:

  текстны грамоталы һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп яза

   -Орфограммалы сүзләрне дөрес яза белү, биремнәрне төгәл үтәү

  Карточка биреме

  10

  112

  Хаталар өстендә эш.

  Җөмлә кисәкләре.

  1

  катнаш

  җөмләнең баш һәм ияр-чен кисәкләре: ия һәм хәбәр, аларның белдерелеше, сораулары, язуда билгеләү

  белергә тиеш: җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен, сорауларын, табу юлын билгеләнешен

  башкара алырга тиеш:

  җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба, аера, язуда билгели, җөмләдәге сүзләр бәйләнешен ачыклый

    

  73 нче күнегү 55 бит

  11.04

  113

  Җөмләдә сүзләр бәйләнеше.

   

  1

   

  катнаш

   

  җөмлә кисәкләрен билгеләү тәртибе, аларның аталышы, сораулар кую

   

  58 бит тест биреме

  14

  114

   Җыйнак һәм җәенке җөмләләр.

  1

  яңа белемнәр формалаш

  тыру

  хезмәтләргә бергәләп бәя бирү, хаталарны төзәтү; җыйнак һәм җәенке җөмлә төшенчәсен аңлату;   чагыштыру, аеру, куллану

  башкара алырга тиеш:

   җыйнак һәм җәенке җөмләләрне аера, төзи, тиешле тыныш билгеләрен куя

  82 нче күнегү 60 бит

  15.04

  115

   Сүзтезмә.

    1

  яңа белемнәр формалаштыру

  сүзтезмә төшенчәсе, аларны аера белү, сораулар кую

   белергә тиеш:

  сүзтезмә билгеләмәсен

  башкара алырга тиеш:

  сүзтезмәләрне, аның ияртүче һәм иярүче сүзләрен аера, сорау куя

  84 нче күнегү 62 бит

  17

  116

  Сүзтезмәдә сүзләр бәйләнеше.

  87 нче күнегү 63 бит

  18.04

  117

  Сүзтезмәдә сүзләр бәйләнеше.

  1

  Иҗади бирем 64 бит

  21

  118

  Сүзтезмә темасы буенча Аңлатмалы диктант

  1

  белем  һәм күнекмә-ләрне практикада куллану.

  орфограммаларны кул-ланып диктант язу; җөмлә кисәкләрен билгеләү

  башкара алырга тиеш:

  үтелгән орфограммалар кергән текстны, тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза

   Карточка биреме

  22

  119

  Текст.Бәйләнеш

  ле сөйләм.

  1

  яңа белемнәр формалаш

  тыру

  әйтмә һәм язма сөйләм; текст, текстның өлешләре, мәгънәле кисәкләре арасында бәйләнеш; исем кую, хикәяләү, тасвирлау, фикер йөртү төрләрен аеру текстның төп уе- тема; теманы билгеләү, мисаллар китерү мәгънәле кисәкләрне билгеләп гади план төзү,план буенча эчтәлек сөйләү

   белергә тиеш: язма һәм әйтмә сөйләмне

  башкара алырга тиеш:

  текстның темасын һәм төп фикерен билгели, мәгънәле кисәкләргә, өлешләргә бүлә, кызыл юлны сайлый, текстка исем куя, төрләрен аера, планын төзи, сюжетлы картинага таянып хикәяләр төзи

  67 бит иҗади бирем

  24

  120

  Текст. Тема.

  1

  101 нче күнегү 72 бит

  25.04

  121

  План.Текстның өлешләре.

  1

  Яңа тема

  28.04

  122

  Сөйләм этикасы

  1

  белем  һәм күнек-мәләрне практика да  куллану.

   Сөйләм этикасы белән танышу,план төзү; язма сөйләм нормаларын, язылыш кагыйдәләрен искә төшерү

  башкара алырга тиеш:

  фикерне төгәл, ахырынача, эзлекле итеп җиткерә, дәлилли, дөрес яза,тылсымлы сүзләр

  телдән, язмача чакыру, тәбрикли

  105 нче күнегү 74 бит

  29.04

  123

  Эндәш сүзләр

  109 нчы күнегү 77 бит

  2.05

  124

  Тасфирлау һәм хикәяләү текстлары

  1

  катнаш

  Тасвирлаухезмәтләрне бергәләп бәяләү, хаталарны классификацияләү, автобиография язу үзенчәлеге

  башкара алырга тиеш:

  автобиография яза, орфографик хаталарны тикшерә

  114 күнегү 80 бит

  5

  125

  Автобиография.

  1

  Яңа тема

  Автобиография

  не язарга

  6

  126

  Сурәтләү һәм хикәяләү текстлары

  1

  ныгыту

  Һәр абзака исем кую, план төзү,эчтәлек сөйләү,орфограммаларны табу,эчтәлеген язу

  башкара алырга тиеш:

  алган белемнәрне мөстәкыйль куллана

  текстның темасын һәм төп фикерен билгели, мәгънәле кисәкләргә, өлешләргә бүлә, кызыл юлны сайлый, текстка исем куя, төрләрен аера, планын төзи, сюжетлы картинага таянып хикәяләр төзи

  117 нче күнегү 82 бит

  8.05

  127

  Сурәтләү һәм хикәяләү текстлары

  1

  ныгыту

  Һәр абзака исем кую, план төзү,эчтәлек сөйләү,орфограммаларны табу,эчтәлеген язу

  Карточка биреме

  12

  128

  Контроль изложение яздыру.№2 Казан –спорт уеннары башкаласы”

  1

  ныгыту

  Текст өстендә эш, план төзү,спорт ярышлары темасына изложение язу

  13

  129

  Хаталар өстендә эш Иҗади биремле күнегүләр. Тест биреме.

  1

  ныгыту

  башкара алырга тиеш:

  алган белемнәрне практикада куллана; эзлеклелекне саклый; тест эшләрен тикшерә, бәяләү

  Хикәя яз “ Исәнме җәй””

  15

  130

  Уку елында өйрәнгәннәрне ныгыту

  1

  ныгыту

  Ел буена үткән белем һәм күнекмәләрне ныгыту.

  130 нчы күнегү хәтердән яз

  16

  131

  Уку елында өйрән орфограммаларны ныгыту.

  1

  136 нчы күнегү

  19

  132

  Уку елында өйрәнгән  сүз төзелешен ныгыту

  1

  ныгыту

  “Минем дусларым” хикәя яз

  20

  133

  Контроль диктант.№6 Урманда

  1

  белем  һәм күнекмә-ләрне практикада кул-

  лану.

  орфограммаларны кул-ланып диктант язу; җөмлә кисәкләрен билгеләү

  башкара алырга тиеш:

  үтелгән орфограммалар кергән текстны, тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп яза

   

  22.05

  134

  Хаталар өстендә эш.

  Сүз төркемнәре  темасын ныгыту.

  1

  Башкара алырга тиеш:

  -Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләү

  147 күнегү 97 бит

  23.05

  135

  Тест биремнәре.Үткәнне ныгыту

  103 бит хәтердзн яз

  26.05

  136

  Йомгаклау.

  27.05

                             

                           

    3 нче сыйныф укучыларының белем дәрәҗәләрендә булачак нәтиҗәләр

  -сүзнең мәгнәле кисәкләрен, тамыр һәм кушымча, ясагыч һәм төрләндергеч кушымчаларны аера һәм аларны сүзне кулланганда файдалана белү

  -тамырдаш сүзләрне икеләнүсез аеру

  -сүзләрнең төзелешен модель итеп күрсәтә белү, модель үрнәгендә яңа сүзләр ясау

  -сүз төркемнәре: исем, сыйфат, фигыль алмашлык, кисәкчә, бәйлекләр

  -җөмләнең баш кисәге, ия, хәбәр

  -җөмләнең иярчен кисәкләре

  -сузык һәм тартык авазларны, калын һәм нечкә сузыкларны икеләнүсез аеру, анализ ясау, бирелгән теориягә таянып, аларга анализ ясау,бирелгән аваз схемасына,характеристика тиешле авазлар, сүзләр сайлау.

  -сүзләрне иҗекләргә бүлү һәи иҗекләп юлдан-юлга күчерү

  -өйрәнгән орфограммалар кергән 55 -60 сүзле текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп язу, текстларны хатасыз һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп язу

  -сүз туркемнәрен һәм аларның грамматик билгеләрен тану, аеру(исемнең – санын, тартым кушымчалары булганда – затын, килешен, фигыльнең заманын, затын, санын)

  - -сүзгә фонетик анализ ясау, иҗекләргә бүлү,авазларны сүздәге тәртиптә ачык, дөрес әйтеп атап чыгу,

  -үзең язганны бирелгән үрнәк белән чагыштыру

  -җөмләне анализлау: әйтү максаты, интонация буенча төре, баш һәм иярчен кисәкләр

  Әзер яки бергәләп төзелгән план буенча 70-85 сүзле тексны изложение итеп язу, текстның темасын һәм фикерен чагылдыра алу, кызыл юлны саклау

  Сөйләгәндә һәм язганда, текст өлешләре, җөмләләр арасында бәйләнеш булдыру.

  Хикәяләү, тасфирлама, фикер йуртү тибындагы текстларны аера, төзи белү һәм кечкенә күләмле текстлар язып кую

  -шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картина һәм рәсемгә таянып сочинение язу, сүзләрнең әйтелешен, кулланышын, язылышын истә калдыру.

                                   

      Уку әсбабы

  1.Татар теле 1 кисәк, 2 кисәк дәреслек  И.Х Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова  “ Мәгариф- вакыт” нәшрияты 2013 ел  

  2. И.Х Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова   татар теле мөстәкыйль эш дәфтәре    “ Мәгариф- вакыт” нәшрияты 2013 ел  

  3. И.Х Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова Методик кулланма       “ Мәгариф- вакыт” нәшрияты 2013 ел  

  4. Татар телендә урта гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар. 1-11 нче сыйныфлар Казан Татар. китап. нәшрияты 2011 ел

  5. Диктантлар җыентыгы

  6. 1-4 сыйныфлар өчен язма эшләр Казан 2009  Предварительный просмотр:

                  МБОУ «Кубянская средняя общеобразовательная школа» Атнинского муниципального района РТ

          «Рассмотрено»

  Руководитель  ШМО

  _________ /Бурганова Р.Н./

  Протокол №1 от  «28» августа  2013 г.

  «Согласовано»

  Заместитель директора Кубянской средней общеобразовательной школы

  _________ /  Ганиева Л.Ф/.

           «28» август» 2013 г.

  «Утверждено»

  Директор Кубянской средней общеобразовательной школы

          _______ Хакимзянов Х.Г.

     Приказ №76 §4 от «29»августа  2013 г.

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

  по учебному курсу

  «Литературное чтение»

  для 3 класса

  Бургановой Риммы Нурмухаметовны

  учитель высшей кв. категории

  «Перспективная начальная школа»

                      2013 – 2014 учебный год

  Пояснительная записка

  Рабочая программа по «литературному чтению» разработана на основе:

   1. Законы РФ и РТ «Об образовании»;

   2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован 22 декабря 2009года, регистрационный номер 17785);

   3.  Приказа МО и НРТот 23 июня 2012 года №7699/12 « Об учебных планах для 1-11 классов школ Республики Татарстан реализующих основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОС общего образования»

  4. Приказ 09.07.2012 №4154/12 “Об утерждении базисного и примерных учебных планов, для образовательных учреждении РТ, реализующих программы начального общего образования 

  5. Письмо МО и НРТ 29 июля №9127/13 “ Об учебных планах в 2013-2014 учебном году”

  6. Учебный план МБОУ «Кубянской СОШ» Атнинского муниципального района Республики Татарстан на 2013 -2014 учебный год( утвержденного  решением педагогического совета Протокол №1, 2013 г.)

     Концепции «Перспективная начальная школа», в которой принципы развивающего обучения взаимодействуют с традиционным принципом  прочности усвоения знаний;

    Программы Н. А. Чураковой «Литературное чтение», рекомендованных Министерством образования и науки.

    Учебник: Литературное чтение  Н.А .Чуракова 3кл. учебник .(в двух частях)  Москва/ Академкнига 2013год.

                                                                                       Статус документа

  Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Концепции стандарта второго поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по литературному чтению и УМК «Перспективная начальная школа» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий.

                                 

                                     Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение»

  Цель курса «Литературное чтение» - сформировать инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: прозу и поэзию, сформировать инструментарий для анализа художественных произведений.

               Основная цель выражается в главных идеях:

  - сформировать грамотные представления о фольклорных жанрах и  произведениях авторской литературы;

  -  познакомить обучающихся с доступными их восприятию художественными приёмами: олицетворением, сравнением и контрастом;

  - на материале произведений живописи и графики показать особенности художественного образа в изобразительном искусстве;

  -  на музыкальном материале показать особенности художественного образа в музыкальном искусстве;

  - помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить наслаждаться     особенностями поэтической формы.

               Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:

  - расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, о человеческих отношениях, нравственных и эстетических ценностях;

  - воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей;

  - развитие интереса детей к чтению и потребности в нем;

  - создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного образа на основе практического ознакомления с литературоведческими понятиями;

  - развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (слушания, чтения вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывание по поводу текста), собственного творчества (устное и письменное высказывание на свободную тему).

  -  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   познавательный   опыт ребенка;

  - обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык чтения и речевые умения;

  - работать с различными типами текстов;

  - создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    чтении    художественных    произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

        «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир - мир людей и природы). Только такое специально воспитанное сознание, способное обнаруживать смысл и красоту в окружающем мире, имеет возможность в процессе взросления не скучать и не растрачивать себя попусту. Такое сознание всегда ощущает себя укоренённым: в произведениях художественной культуры, в красоте природы, в ценности человеческих чувств и отношений.

  Основная  литературоведческая  цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: прозу и поэзию.

         Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность.

  Курс литературного чтения для 1 – 4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы.

  Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир литературы – одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются в средство   создания   образов,   заменяют   ему   краски,   как   у художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, казалось бы за обычными словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, волшебный), который начинает волновать читателя, будить воображение, заставляет его размышлять.

         Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией,  начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.

         Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации  художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).

  Курс литературного чтения продолжает воспитание слушателя, читателя и творца. При этом происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора, формируется осознанная потребность в чтении.

  Программа 3-го класса знакомит школьников с такими древними жанрами, как сказка о животных, басня, пословица. В 3-м классе формируются самые первые представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе.

  Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров, и расширяется читательский кругозор младших школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему классическая современная детская литература, русская и зарубежная литература. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым. Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, которые не являются сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но представляют собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с некоторыми важными особенностями поэтической формы. Не пользуясь специальной терминологией, школьники будут иметь возможность оценить coдержательную выразительность парной и перекрестной рифмы, и ознакомятся с понятием ритма, создающегося чередованием разного вида рифм.

                  Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом произведениях.

        Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя.

  Результаты обученияпо курсу «Литературное чтение» к концу третьего года обучения

  Обучающиеся  научатся:

  • наизусть 6–8 стихотворений разных авторов;

  • имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в классе.

  Обучающиеся получат возможность научиться:

  • читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;

  • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку;

  • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования;

  • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;

  • выявлять авторское отношение к герою;

  • рассказывать о любимом литературном герое;

  • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;

  • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации);

  • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений.

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

  • для самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги;

  • самостоятельного чтения выбранных книг;

  • высказывания оценочных суждений о героях произведений;

        • работы со словарями.

  Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения

  Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

  Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.

  Обучающие научатся:

  • читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;
  • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения;
  • писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
  • называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;
  • рассказывать о любимом литературном герое;
  • выявлять авторское отношение к герою;
  • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
  • читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);
  • ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации.

  Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы получат возможность научиться:

  • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;
  • делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её элементам;
  • самостоятельно читать выбранные книги;
  • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
  • самостоятельно работать со словарями.

  Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

  Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст).

  Обучающие научатся:

  • различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку;
  • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований: особенности построения и основная целевая установка повествования;
  • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст; фигуры:  повтор).

  Обучающиеся  получат возможность научиться:

  • понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени;
  • обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира.

  Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся».

  Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.

  Обучающие научатся:

  • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
  • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определённые программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
  • интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного;
  • принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов.

  Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы получат возможность научиться:

  • читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
  • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения  и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний;
  • устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных  и живописных произведений.

                 Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу 3-го года обучения

  В области  познавательных общих учебных действий

  Обучающие научатся:

  • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью;  
  • свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию;
  • работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
  • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к тексту).

  Обучающиеся  получат возможность научиться:

  • освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины – определения сборников не используются).

  В области коммуникативных учебных действий

  Обучающие научатся:

  В рамках коммуникации как сотрудничества:

  • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять работу между собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее поле;

  В рамках коммуникации как взаимодействия:

  • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения;
  • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.

  В области регулятивных учебных действий

  Обучающиеся  получат возможность научиться:

  • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.

                                                     

   Тематическое планирование

     

  Тема

  Кол-во

  часов

  1.

  Учимся наблюдать и копим впечатления.

  10

  2.

  Постигаем секреты сравнения.

  9

  3.

  Пытаемся понять, почему люди фантазируют.

  9

  4.

  Учимся любить.

  7

  5.

  Набираемся житейской мудрости.

  8

  6.

  Продолжаем разгадывать секреты смешного.

  9

  7.

  Как рождается герой.

  12

  8.

  Сравниваем прошлое и настоящее.

  6

  Итого:

  70

         1.Учимся наблюдать и копим впечатления

                                                                           Планируемые результаты освоения материала:

       Обучающие научатся:

  - наизусть 6-8 стихотворений разных авторов;

  - имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в классе.

  Обучающиеся  получат возможность научиться:

  читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;

  • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
  • выявлять авторское отношение к герою;
  • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;
  • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации).

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги;
  • самостоятельного чтения выбранных книг;
  • высказывания оценочных суждений о героях произведений;
  • работы со словарями.
  1. Постигаем секреты сравнения

                                                                  Планируемые результаты освоения материала:

        Обучающие научатся:

  • жанры устного народного творчества;
  • общее представления о сказке, о животных как произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира;
  • отличительные особенности сказочных сюжетов.

         Обучающиеся  получат возможность научиться:

      читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;

  • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку;
  • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования;
  • отличать пословицу от других произведений.

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • образности речи и мудрости в житейских ситуациях - пословицы;
  • самостоятельного чтения сказок народов мира;
  • высказывания оценочных суждений о героях произведений;
  • работы со словарями.
  1. Пытаемся понять, почему люди фантазирую

                                                                            Планируемые результаты освоения материала:

        Обучающие научатся:

  • имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в классе.

        Обучающиеся  получат возможность научиться:

  • читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;
  • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования;
  • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
  • выявлять авторское отношение к герою;
  • рассказывать о любимом литературном герое;
  • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;
  • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации).

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по    элементам книги;
  • самостоятельного чтения выбранных книг;
  • высказывания оценочных суждений о героях произведений;
  • работы со словарями.

  1. Учимся любить

                                                                                   Планируемые результаты освоения материала:

   

        Обучающие научатся:

  • имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в классе.

     Обучающиеся  получат возможность научиться:

                  

  • читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;
  • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования;
  • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
  • выявлять авторское отношение к герою;
  • рассказывать о любимом литературном герое;
  • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;
  • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации).

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги;
  • самостоятельного чтения выбранных книг;
  • высказывания оценочных суждений о героях произведений;
  • работы со словарями.

  5.Набираемся житейской мудрости

  Планируемые результаты освоения материала:

         Обучающиеся научатся: 

  • несколько басен наизусть;
  • имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в классе.

  Обучающиеся  получат возможность научиться:

  • читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;
  • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку;
  • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
  • выявлять авторское отношение к герою;
  • рассказывать о любимом литературном герое;
  • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе.

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • высказывания оценочных суждений о героях произведений;
  • работы со словарями.

  6. Продолжаем разгадывать секреты смешного

                                                                                Планируемые результаты освоения материала:

               Обучающиеся научатся: 

  • имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в классе.

  Обучающиеся  получат возможность научиться:

  • читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;
  • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования;
  • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
  • выявлять авторское отношение к герою;
  • рассказывать о любимом литературном герое;
  • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;
  • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации).

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги;
  • самостоятельного чтения выбранных книг юмористического плана;
  • высказывания оценочных суждений о героях произведений;
  • работы со словарями.

  7. Как рождается герой

  Планируемые результаты освоения материала :

              Обучающиеся научатся: 

  • имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в классе.

  Обучающиеся  получат возможность научиться:

  • читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;
  • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования;
  • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
  • выявлять авторское отношение к герою;
  • рассказывать о любимом литературном герое;
  • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;
  • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации);
  • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений.

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги;
  • самостоятельного чтения выбранных книг;
  • высказывания оценочных суждений о героях произведений;
  • работы со словарями.

  8. Сравниваем прошлое и настоящее

  Планируемые результаты освоения материала :

              Обучающиеся научатся: 

  • о связи произведений литературы с живописными и музыкальными произведениями, о мировосприятии их авторов;
  • имена писателей и поэтов,  композиторов, живописцев, названия и содержание их произведений, прочитанных, увиденных и услышанных  в классе.

      Обучающиеся  получат возможность научиться:

  • читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;
  • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку;
  • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования;
  • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
  • выявлять авторское отношение к герою;
  • рассказывать о любимом литературном герое;
  • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе.

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги;
  • самостоятельного чтения выбранных книг;
  • высказывания оценочных суждений о героях произведений;
  • работы со словарями.

                                                                  Содержание тем учебного курса

  Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

  Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков.

  Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного чтения. Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения.

  Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения.

  Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в них художественных приемов.

  Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано опровергать.

  Раздел «Формирование  библиографической  культуры»

  Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формировать умение составлять разные сборники.

  Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

  Устное народное творчество

  Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история.

  Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида).

  Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое превосходство).

  Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный характер: начинает цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным.

  Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях).

  Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов.

  Авторское творчество

  Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных.

  Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин.

  Формирование представлений о жанре рассказа

  Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя.

  Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа

  Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции; непредсказуемость композиции рассказа.

  Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя

  (рассказ).

  Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор).

  Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем помещения произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности) на ленту времени, а также путем помещения авторских литературных и живописных произведений на ленту времени.

  Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость мировосприятия их авторов (а не тематическое сходство).

  Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное».

  Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком.

  Умения и навыки осознанного и выразительного чтения

  Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдения норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости.

  КРУГ ЧТЕНИЯ

  Сказки народов мира о животных   Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных медвежонка»;

  индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчет»*; хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»;

  сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства».

  Пословицы и поговорки из сборника В. Даля

  Авторская литература народов мира

  Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»;

  Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*;

  Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку: Басе, Бусон, Дзесо, Ранран.

  Классики русской литературы

  Поэзия   А. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», «Цветок», «Сказка о царе Салтане»*;

  И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Ворона в павлиньих перьях»*, «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Лебедь, рак и щука»;

  Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»);

  И. Бунин «Листопад»;

  К. Бальмонт «Гномы»;

  С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»;

  В. Маяковский «Тучкины штучки».

  Проза   А. Куприн «Слон»;

  К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей»;

  Н. Гарин;Михайловский «Детство Темы».

  Классики советской и русской детской литературы

  Поэзия   В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, «Отражение»*;

  Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»;

  В. Шефнер «Середина марта»;

  С. Козлов «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»;

  Д. Дмитриев «Встреча»;

  М. Бородицкая «На контрольной»;

  Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»*, «Осенняя вода»*, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*;

  Ю. Мориц «Жора Кошкин».

  Проза   А. Гайдар «Чук и Гек»;

  Л. Пантелеев «Честное слово»;

  Б. Житков «Как я ловил человечков»;

  Саша Черный «Дневник фокса Микки»;

  Н. Тэффи «Преступник»;

  Н. Носов «Мишкина каша»*;

  Б. Заходер «История гусеницы»;

  В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*;

  Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»*;

  С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*;

  К. Чуковский «От двух до пяти»;

  Л. Каминский «Сочинение»;

  И. Пивоварова «Сочинение».

  Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков

  Поэзия   В. Лунин «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*;

  Д. Дмитриев «Встреча»*;

  Л. Яковлев «Для Лены»;

  М. Яснов «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы»*;

  Г. Остер «Вредные советы»;

  Л. Яхнин «Лесные жуки».

  Проза   Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*;

  Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*;

  Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»;

  О. Кургузов «Мальчик-папа»*;

  С. Махотин «Самый маленький»*;

  А. Иванов «Как Хома картины собирал»*.

  Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию.

                                    Формирование библиографической культуры.

  Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики журнала, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем.

  Формирование умений и навыков чтения, слушания и говорения.

  Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.

  Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов:

  а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором картину целого;

  б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого.

  Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения.

  Формирование умения чтения «про себя»:

  а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке;

  б) на основе перечитывания текста в ходе его анализа.

  Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного произведения.

  Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме.

                                         

                                         

    Оценка скорости чтения.

  Классы

  скорость чтения (количество слов в минуту)

  «5»

  «4»

  «3»

  «2»

  «1»

  Полугодия

  I           II

  I           II

  I           II

  I           II

  I класс

  -           30

                20

                 15

  менее 15

  __

  II класс

  40         50

  30          40

  20          30

  менее 20

  III класс

  60         70

  50          60

  40          50

  менее 40

  IV класс

  80         90

  70          80

  60          70

  менее 60

  Календарно-тематическое планирование

  п/п

  Тема урока

  Тип урока

  Виды деятельности

  Планируемые результаты

  предметные

  метапредметные

  Личностные

  Дом. задание

  с

  ф

  1

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1.

  Сергей Козлов "Июль". Приём олицетворения.

  Юрий Коваль "Берёзовый

  пирожок".

  Изучение

  нового

  Коллективная, индивидуальная

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста.

  Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, звукопись, контраст)

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  с.9-11-проч., нарис к тексту рисунок

  3.9

  2.

  Владимир Маяковский "Тучкины штучки".

  С.Козлов "Мимо белого яблока луны…"

  Изучение

  нового

  Работа в группах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения.

  Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, звукопись, контраст)

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

  с.14-15-проч. стих. выраз.,

   выуч стих С.Козлова

  7.9

  3.

  С. Есенин "Нивы сжаты, рощи

  голы…"

  А.Пушкин "Вот север, тучи нагоняя…", "Опрятней модного паркета…"

  Комбинированный

  Индивидуальная,

  работа в

  парах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения.

      Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения

  1. Прочитать выраз стих.-е А.С.Пушкина на с.18-19

  2. По выбору одну выучить

  10.9

  4.

  Вадим Шефнер "Середина марта", хокку Дзёсо, Басё (работа над приёмами

  "сравнение", "олицетворение", "контраст")

  Н. Матвеева

  "Гуси на снегу".

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в парах

  Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, звукопись, контраст).

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле.

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

    Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

  с.24.-проч., стих., напис. хокку о животных.

  14.9

  5.

  Эмма Мошковская "Где тихий, тихий пруд...", хокку Ёса Бусона.

  С. Козлов

  "Сентябрь".

  Комбинированный

  Коллективная, работа в парах

  Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, звукопись, контраст)

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поПознавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информациюле.

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения.

   Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем

  1.с.26, с28-проч. выраз. стих.

  2.Напис. небольш. рассказ на тему «Сентябрь»

  17.9

  6.

  С. Козлов "Как оттенить тишину".

  Иван Бунин

  "Листопад".

  Комбинированный

  Коллективная, работа в парах

  Читать вслух прозаический текст на основе передачи его художественных особенностей, выражения собственного отношения.

  Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, звукопись, контраст)

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле.

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию.

  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев

  с. 29-33-проч.,

  пересказать текст  с опорой на иллюстрации

  21.9

  7.

  Записная книжка Кости Погодина. Подготовка к

  использованию приёма олицетворения в

  своём сочинении

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в группах

  Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, звукопись, контраст)

  Коммуникативные: находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей.

  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие

  с.38-40-проч. ещё раз запис. книжку и сост. свою.

  24.9

  8.

  Александр

  Пушкин "Зимнее утро" (приём контраста и смысл его использования в литературе).

  Валентин Берестов "Большой мороз", "Плащ".

  С.Козлов

  Изучение

  нового

  Коллективная, индивидуальная

  Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербо     Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  ла, звукопись, контраст)

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения).

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  1. с.44-48-проч. выраз. стих.

  2. Сост.неб. устный рассказ по картине В.Ван Гога «Отдых после работы»

  28.9

  9.

  С.Козлов "Разрешите с вами посумерничать".

  Комбинированный

  Коллективная, индивидуальная

  Находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, звукопись, контраст)

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  С.51-54-проч., пересказать сод.

  1.10

  10.

  Юрий Коваль "Вода с закрытыми глазами", хокку Ранрана

  Комбинированный

  Коллективная, работа в группах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения.

  Интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышан-ного)

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения).

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  с.55-59-проч.текст, отв. на вопр.на с.60

  5.10

  11.

  Сказка индейцев Северной Америки. "Откуда пошли болезни и лекарства"

  Изучение

  нового

  Индивидуальная, работа в парах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев

  1.с.64-66-проч. сказку.

  2.Подобрать  инф. об олене.

  8.10

  12.

  Сравнительный анализ сказок "Гиена и черепаха" и "Нарядный бурундук"

  Обобщение изученного

  Работа в группах

  Понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию.

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей.

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

  1.с.67-70-проч. сказки.

  2. Одну сказку переск.

  12

  13.

  Проектирование сборника сказок

  Практическая работа

  Коллективная, работа в группах

  Высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;

  самостоятельно работать со словарями

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие

  1. Прин. сказки о животных.

  2. Сост. свою небольш.сказку

  15

  14.

  Сравнительный анализ сказок "Два жадных медвежонка" и "Как барсук и куница судились"

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в парах

  Понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения,

  установки, умонастроения).

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие

  Проч. выраз. сказки, одну переск.

  19

  15.

  Представление о бродячем сказочном сюжете. Сравнительный анализ сказок "Два жадных медвежонка", "Как барсук и куница суди-лись", "О собаке, кошке и обезьяне", "Зо-лотая рыбка"

  Комбинированный

  Коллективная, индивидуальная

  Обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле.

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения

  Проч. индийскую сказку.

  Нарис. свою золотую рыбку: не простую, а волшебную.

  22

  16.

  Кубинская сказка "Черепаха, кролик и удав-маха".

  Проблема различения Самых древних сказочных историй и Просто древних сказочных

  историй

  Комбинированный

  Работа в группах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста.

  Обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира.

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию, работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения

  Перечит. сказку (с. 84-88) и подобрать к иллюстр. под-писи из текста.

  26

  17.

  Индийская сказка "Хитрый шакал"

  Комбинированный

  Коллективная, работа в группах

  Понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  Проч. сказку, переск. понрав. часть.

  29

  .10

  18.

  Распознание черт бродячего сказочного

  сюжета

  Комбинированный

  Индивидуальная, работа в парах

  Обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила

  поведения

  Прин. из библиот. «Самые древ-ние сказки о животных разных народов»

  2.11

  19.

  Бурятская сказка "Снег и заяц".

  Хакасская сказка "Как птицы царя выбирали"

  Обобщение изученного

  Коллективная, работа в парах

  Понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции

  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем

  Переч. сказки, одну пересказ.

  12

  20.

  Новелла Матвеева "Картофельные олени".

  Изучение

  нового

  Коллективная, индивидуальная

  Интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного,

  прочитанного и услышан-ного).

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев

  16

  с.102-проч. выраз. стих., нарис. ил-люстр. к прочитанному

  21.

  Саша Чёрный "Дневник Фокса Микки"

  Изучение

  нового

  Индивидуальная, работа в парах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  19

  22.

  Саша Чёрный "Дневник Фокса Микки"

  Комбинированный

  Работа в группах

  Принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев

  23

  Проч.дневник Микки, рас-сказ. ту часть, где он рассказ о своих огорч.

  23.

  Татьяна Пономарёва "Автобус", "В шкафу"

  Комбинированный

  Коллективная, работа в группах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  26

  Переч. тексты Т.Пономарёвой, по выбору одну переск.

  24.

  Эмма Мошковская "Вода в

  колодце".

  Комбинированный

  Коллективная, индивидуальная

  Принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее полетекстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект.

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения.

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  30.

  11

  1.с.121-проч. выраз.

  стих.,  нарис.к ней рисунок

  2. Подобр. информ.о Нарвских воротах.

  25.

  Борис Житков

  "Как я ловил  

  человечков"

  Комбинированный

  Работа в группах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах информацию.

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем

  3.12

  с.124-127-проч.первую часть, пересказ.

  26.

  Борис Житков

  "Как я ловил  

  человечков"

  Обобщение изученного

  Коллективная, работа в парах

  Интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу прочитанного)

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения,

  установки)

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев

  7.

  12

  Проч.текст. найти  и рассказ. отрывок , где мальчик ломал пароходик.

  27.

  Тим Собакин

  "Игра в птиц"

  Изучение

  нового

  Коллективная, индивидуальная

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  10

  Переч. текст, подг. читать текст по ролям.

  28.

  Константин Бальмонт

  "Гномы".

  Комбинированный

  Индивидуальная, работа в парах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрении.

  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

  14

  1.Проч.стих. на с.139.

  2.Сост.небольшой рассказ по картине «Двое на лошади»

  29.

  Т. Пономарёва "Прогноз погоды","Лето в чайнике"

  Комбинированный

  Коллективная, работа в группах

  Принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  17

  1.Проч. текст на с.142-145

  2. Сост. прог-ноз погоды

  30.

  Мария Вайсман "Лучший друг медуз".

  Комбинированный

  Коллективная, работа в парах

  Высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения

  21

  Проч. текст на с.148-149,

  пересказ.

  31.

  Александр

  Куприн "Слон"

  Изучение

  нового

  Коллективная, индивидуальная

  Различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  24

  Проч. текст на с.151-157, отв. на вопр. на с.157

  32.

  Александр

  Куприн "Слон"

  Комбинированный

  Индивидуальная, работа в парах

  Принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  11.01

  1.Проч. текст на с.158-162, найти опис. слона

  2.Подобр. инф. о слоне

  33.

  Константин Паустовский "Заячьи лапы".

  Что чувствуют и переживают герои

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в группах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев

  14

  Проч. текст на с.163-169,

  Сравнить две истории спасения

  34.

  Сергей Козлов "Если меня

  совсем нет"

  Поход в «Музейный дом».

  Комбинированный

  Коллективная, индивидуальная

  Принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов.

  Различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  18

  с.170-172-переч.сказку,

  подг.чит. текст по ролям.

  35.

  Работа над

  составлением литературного сборника

  Практическая работа

  Работа в группах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспектРегулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  21

  36.

  Басня. Композиция басни.

  Эзоп "Рыбак и рыбёшка"

  Эзоп «Соловей и ястреб»

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в группах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  25

  1.Проч.басни Эзопа на с.7-8 запис. морали в.тетр.

  2.Подг. 5 пос-ловиц о живот

  37.

  Эзоп "Отец и сыновья", "Быки и лев"

  Комбинированный

  Коллективная, работа в парах

  Различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения

  28

  с.10-11-проч..басни.

  .Выбр. те послов. к-ые могут быть выводом для первой басни

  38.

  Лента времени.

  Пословицы

  Изучение

  нового

  Коллективная, индивидуальная

  Различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  1.02

  Выуч. 3 послов. наизусть

  39.

  Эзоп "Ворон и лисица", Иван Крылов "Ворона и лисица". Лента времени. Бродячие ба-сенные истории

  Комбинированный

  Индивидуальная, работа в парах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  4

  с.19-проч.басню И.Крылова, рассм. иллюстр.,сравнить вели-чину фигурок.

  40.

  Эзоп "Лисица и виноград", Иван Крылов "Лисица и виноград". Смысл басни. Специфика

  басни

  Обобщение изученного

  Работа в группах

  Высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;

  самостоятельно работать со словарями

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем

  8

  с.24-проч.басню И.Крылова,найти пословицу в тексте басни.

  41.

  Иван Крылов "Квартет"

  Сравнение басен Ивана Крылова "Лебедь, рак и щука" и "Квартет". Басня "Волк и журавль"

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в группах

  Принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  11

  с.28-30-проч.,выуч. наиз. часть басни И.Крылова «Квартет»

  42.

  Самостоятельная работа по заданиям

  Учебника.

  Сравнение басен и бытовых сказок

  Практическая работа

  Коллективная, индивидуальная

  Интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышан-ного)

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  15

  с.32-проч.,

  выуч. наиз. часть басни И.Крылова «Лебедь, Щука,Рак»

  43

  Бытовые сказки «Каша из топора», «Солдатская шинель», «Волшебный кафтан»

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в группах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  18

  Проч. 3 сказки, одну переск.

  44.

  Леонид Каминский  «Как я помогаю маме (Сочинение)"

  Комбинированный

  Индивидуальная, работа в парах

  Принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие

  22

  Написать небольшой рассказ на тему  «Как я помогаю маме»

  45.

  Ирина

  Пивоварова

  "Сочинение"

  Комбинированный

  Работа в группах

  Принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  25

  Проч.сочинение, найти ту часть, к-ая рассмешила Костю.

  46.

  М. Бородицкая

  "На контрольной"

  Лев Яковлев "Для Лены"

  Михаил Яснов "Подходящий угол"

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в группах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  1.03

  Проч.стих. на с.55-56, одну выуч. наизусть

  47.

  Надежда Тэффи "Преступник

  Изучение

  нового

  Коллективная

  Высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев

  4

  с.59-63-проч., найти в тексте опис. карандаша

  48.

  Надежда Тэффи "Преступник"

  Комбинированный

  Коллективная, работа в парах

  Различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев

  11

  С.64-69-проч.,отв. на вопр. на с.68.

  49.

  Короткие истории из книги К. Чуковского "От двух до пяти"

  Стихи Г Остера "Вредные советы"

  Изучение

  нового

  Работа в группах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем

  15

  Проч. истории, подг.стих. К.Чуковского

  50.

  Татьяна

  Пономарёва

  "Помощь"

  Комбинированный

  Коллективная, работа в группах

  Принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев

  18

  51.

  Виктор

  Драгунский

  "Ровно 25 кило"

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в парах

  Различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  22

  Проч. перв.полов. , переск. затеи в к-ых Дениска участвовал.

  52.

  Виктор

  Драгунский

  "Ровно 25 кило"

  Комбинированный

  Коллективная

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного

  результата

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  5.04

  Проч. вторую половину, с.84-отв. на вопр.

  53

  Как рождается герой. Черты сказочного героя. Сказки "Колобок" и "Гуси-лебеди"

  Изучение

  нового

  Работа в группах

  Высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;

  самостоятельно работать со словарями

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  8

  Переск. сказку «Колобок»

  54.

  Юнна Мориц "Жора Кошкин"

  Комбинированный

  Коллективная, работа в группах

  Интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного,

  прочитанного и услышанного)

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного

  результата

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  12

  с.94-проч. выраз. сти.х., выуч. наизусть.

  55.

  Борис Заходер "История гусеницы" (начало)

  Комбинированный

  Коллективная, работа в парах

  Высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;

  самостоятельно работать со словарями

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения

  15

  Проч. историю, отв. на вопросы на с.93.

  56.

  Черты характера героя. Главная мысль и тема текста.

  Борис Заходер "История гусеницы" (продолжение)

  Комбинированный

  Коллективная, индивидуальная

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  19

  Почитать отрывок (на с.95-99)из разговора Гусеницы и Жука(после иллюстр.)

  57.

  Черты характера героя. Главная мысль и тема текста.

  Борис Заходер "История гусеницы" (продолжение) Леонид Яхнин "Лесные жуки

  Комбинированный

  Работа в группах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем

  22

  58.

  Черты характера героя. Главная мысль и тема текста.

  Борис Заходер "История гусеницы" (окончание)

  Комбинированный

  Коллективная, работа в парах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  26

  Проч.историю, отв.на вопр. на с.109.

  59.

  Черты характера героя. Главная мысль и тема текста.

  Михаил Яснов "Гусеница –

  Бабочке"

  Обобщение изученного

  Коллективная, индивидуальная

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  29

  с.110-проч. стих., выуч. наизусть

  60.

  Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". Деление текста на смысловые части

  Изучение

  нового

  Работа в группах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  3.05

  с.114-117-проч..отрывок, переск.одну часть, прид. назв. к каждой части.

  61.

  Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". Черты сходства и отличия между героем сказки и героем рассказа

  Комбинированный

  Коллективная, работа в группах

  Различать сказку и рассказ по двум основаниям: особенности построения и основная целевая установка повествования

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного

  результата

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  6

  62.

  Леонид Пантелеев "Честное слово"

  Изучение

  нового

  Индивидуальная, работа в парах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  10

  Проч. Первую часть, отв на вопр. На с.135.

  63.

  Леонид Пантелеев "Честное слово"

  Комбинированный

  Работа в группах

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем

  13

  64.

  Отрывки из

  поэмы Николая Некрасова "На Волге" («Детство Валежникова»)

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в парах

  Высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;

  самостоятельно работать со словарями

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  17

  1.Рассказ. о годах жизни Н.Некрасова

  2.Выуч. наизусть 3 куплета

  65

  Сравнение прошлого и настоящего в жизни людей (использование картины Б.Кустодиева и фрагментов музыкальных произведений Н.Римского-Корсакова)

  Практическая работа

  Работа в группах

  Интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного,

  прочитанного и услышанного)

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения

  20

  66

  Константин

  Паустовский "Растрёпанный воробей"

  Александр Пушкин "Цветок"

  Изучение

  нового

  Коллективная, работа в группах

  Различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования

  Регулятивные: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата

  Познавательные: работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения)

  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

  24

  с.159-проч. стих., выуч. наизусть.

  67.

  Аркадий Гайдар "Чук и Гек".

  Характеры героев, сравнительный анализ

  Изучение

  нового

  Работа в группах

  Понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста

  Познавательные: ориентироваться в учебной книге: находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию

  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем

  27

  68.

  Постоянство в природе и чувствах людей

  Итог

  Комбинированный

  Коллективная, индивидуальная

  Читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения

  Понимать содержание темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями

  Коммуникативные: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле

   Познавательные: находит необходимую информацию

  -сравнивает и группирует предметы,  

  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей

  Сравнивать разные точки зрения на одну проблему; проводить грань между выдумкой и обманом

  Пересказать

  31.05

                   Перечень учебно-методического обеспечения:

  Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2013.

  Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2013.

  Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2013.  Предварительный просмотр:

  Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Күәм урта гомуми белем бирү мәктәбе

      «Каралды»                                                        «Килешенде»                                                        «Раслыйм»

  МБ җитәкчесе                                                    Уку-укыту эшләре буенча                                      Күәм урта мәктәбе

  ____/Борһанова Р.Н./                                         директор урынбасары                                                 директоры

  Протокол № 1                                                      _____/Ганиева Л.Ф./                                            ____    /Хакимзянов Х.Г./

  «28» август  2013 ел.                                         «28»  август  2013 ел.                                              Приказ № 76 §  4  

                                                                                                                                                                           «29» август  2013 ел.

         

                        Югары квалификацион категорияле

                       башлангыч сыйныф  укытучысы

               Бурганова Римма Нурмөхәмәт  кызының  

       3 сыйныф өчен  Әйләнә-тирә дөньядан   эш программасы  

                    “Перспективалы башлангыч мәктәп”  

                                             2013 – 2014 нче уку елы

  3 нче сыйныф өчен әйләнә-тирә дөнья  фәненнән эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:

   1. РФ һәм ТР “Мәгариф турындагы Закон” ына;

    2.. Приказ 09.07.2012 №4154/12 “Об утерждении базисного и примерных учебных планов, для образовательных учреждении РТ, реализующих программы начального общего образования.;

    3. Информационное письмо МО и Н РТ от 23 июня 2012 года №7699/12 « Об учебных планах для 1-9 классов школ РТ реализующих основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования с ФГОС общего образования «( 4 модель)

     4.  06.10.2009 нчы елда РФ Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан расланган “Гомуми башлангыч белем бирү федераль дәүләт  стандартын гамәлгә кертү” турындагы боерыгына (Приказ №373);

       5.  2013-2014 нче уку елына Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Күәм  гомуми урта белем бирү мәктәбе укыту планы (2013 нче елның 29 нчы августында үткәрелгән педагогик киңәшмәнең №1 беркетмә нигезендә расланган )

  6. Письмо МО и НРТ 29 июля №9127/13 “ Об учебных планах в 2013-2014 учебном году”

     .  Белем бирү учреждениеләрендә укыту процессында куллану өчен рөхсәт ителгән “Перспективалы башлангыч мәктәп” концепциясе һәм белем бирүнең яңа   стандартлары таләпләренә туры    килгән һәм рөхсәт ителгән региональ дәреслекләргә

                Башлангыч мәктәп курсында әйләнә-тирә дөньяны өйрәнүнең максатлары:

   Әйләнә - тирәдәге объектларны үзәтә, характерын ачыклый, анализлый, гомумиләштерә белү күнекмәләрен, фикерләү, иҗади мәсьәләләр чишү күнекмәләрен үстерү;

   Әйләнә-тирә дөнья, табигый һәм социаль күренешләрнең бергәлеге һәм аерым яклары турындагы белемнәрне; кеше, аның табигатьтәге һәм җәмгыятьтәге урыны турындагы белемнәрне үзләштерү;

   Әйләнә-тирә дөньяга карата уңай караш, экологик һәм әхлакый культура, патриотик хисләр тәрбияләү; сәламәтлекләрен саклау һәм ныгыту.

   1ч   - 18 с..            2 чирек -14 с.     3 чирек  20 с.     4 чирек  - 16  с.    Барысы- 68 сәг (атнага 2 сәг исәбеннән төзелде)

                                                   

  № п/п

  Темалар

                  Эчтәлеге

  Сәг саны

  I

  1.

  «Кеше һәм табигать»

  Безнең илебез картада һәм глобуста.

   1. Глобус.

  2.Карта

  Глобус — Җирнең моделе. Экватор. Параллель и меридиана.

  Географик карта.

  Карта .Картадагы шартлы билгеләр.Ярымшарлар картасы. Полюс. Төняк һәм көняк.  Россиянең физик картасы .

  Материклар һәм океаннар.

  План. Масштаб. Масштаб төшенчәсе белән таныштыру, шартлы билгеләр Горизонт яклары, сызыгы. Ориентлашу.  Компас. Җир өслегенең формаларын әйтү. Тигез яки таулы. Җирнең формасы һәм размерлары.

  60с

  11

  2.

   Терек һәм терек булмаган табигать. 

  3. Дөньяда бөтенесе нәрсәдән.

  4.Су үзлеге

  5. Су әйләнеше

   

  6.Һава һәм аның үзлеге

  7. Һава хәрәкәте.

  Әйләнә-тирә дөньяда матдәләрнең күптөрлелеге:каты,сыек, газсыман.Тоз , шикәр каты матдәләр мисалында.

  Су.Суның үзлеге.Эреткеч. Табигатьтә суның әйләнеше. Суның өч халәте.Суның төсе, үтә күренүчәнлеге һәм башка үзлекләреТоман, болыт, явым-төшем

  Су – гадәти булмаган матдә.Сулыклар. Аларның төрләре ( океан, диңгез, елга, күл, буа, сазлык.); кеше тарафыннан кулланылышы.

  Һава-газсыман матдәләр катнашмасы, аның җиңел беленә торган үзлекләре(күренми, исе юк,оча  орган, җиңел кысыла  составында кислород булганга,яну өчен шарт булып тора.

  Матдәләр, катнашмалар. Һаваның составы. Газсыман матдәләр.

  Кешегә үсемлекләргә,хайваннарга һаваның әһәмияте.

  22

  3.

         Гаҗәеп хәзинә

  8.Җир асты хәзинәләре

  9.Туфрак.

  Җир асты яки җир өсте файдалы казылмалары(гранит- кыр шпаты,кварц,слюда) Төп үзлекләре:катылыгы, төсе, янучанлыгы, үтә күренүчәнлеге. Каты токымнарның су, җил, үсемлекләр, температура үзгәрешләре тәэсиреннән ашалып җимерелүе.

  Туфрак. Туфракның төзелеше. Уңдырышлылык-туфракның төп үзлеге.Туфрак катламы, төп үзлекләре  тәҗрибә үткәрү,уңдырышлылыгы туфракта үсемлек, хайван калдыклары Экскурсия .

  25

  10. Табигый бергәлек

  Культуралы үсемлекләрне кыргый үсемлекләрдән аеручы билгеләрне, һәр төркемгә үзеңнең мисалларыңны китерә белү.Үсемлекләрнең үрчүе һәм үсүе. Хайваннарның үз балалары турында кайгыртуы. Үсемлек һәм хайваннарны саклау.  Безнең илнең Кызыл китабына кергән төбәкнең сакланырга тиешле кайбер төрләре. Үсемлек һәм хайваннарны саклауда тыюлыкларның ботаник бакчалар, зоопаркларның роле.  Кызыл китапка кертелгән үсемлек исемнәрен белү (кимендә 2-3) табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре ,гади инструкцияләрне үтәү;үз төбәгеңнең Кызыл китапка кертелгән үсемлекләрен белү (кимендә 2–3)

  2

  4.

  11. Кеше һәм табигый бергәлек

   

  II

  5.

  6.

         Вакыт тасмасы 

  Шәһәрләр һәм илләр буйлап сәяхәт

  Мәктәп яны бакчасында язгы эшләр.

  Россиянең алтын боҗрасы. Россиянең Алтын боҗрасы. Андагы шәһәрләр. Санкт-Петербург буйлап сәяхәт . Троице-Сергий лаврасы, Владимирның төп истәлекле урыннар  белән танышу. Безнең иң якын күршеләребез. Россия чикләре буйлап сәяхәт. Иң якын күршеләребез белән танышу.Европа илләре. Фьорд , бердәнбер корабльнең музее, күлләр һәм аквапарклар белән танышу. Бенилюкс нәрсә ул? Серле сүзнең мәгънәсен ачыклау. Бельгия, Нилерланд һәм Люксембург шәһәрләре белән танышу.Европаның үзәге. Германия, Авсрия һәм Швейцария белән танышу.Франция һәм Бөекбритания белән танышу. Таблица һәм карта белән эш. Европаның көньягында. Италия, Греция ииләре белән танышу.Дөньяның тарихи истәлекле урыннарында сәяхәт. Төрле илләрне өйрәнү, иң кызыклы һәм тарихи истәлекле урыннары белән танышу

  Практик эш .Мәктәп бакчасында  үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен белү;беренче ярдәм чакыра белү; орлыктан яшелчәләр, чәчәкләр утырту

  8

  4

  2

  2

                         

      3 сыйныф Әйләнә-тирә дөнья “Перспективалы башлангыч мәктәп” 68 дәрес (34 атна исәбеннән төзелде)

  Дәрес темасы

  Дәрес тибы

  Предметны өйрәнү буенча белем, күнекмә, осталык нәтиҗәләре

  Шәхескә кагылышлы һәм метапредметлы нәтиҗәләр(универсаль уку гамәлләре(УУГ) формалашу

  Дата

  план

  факт

  1

   Глобус- Җир шарының моделе.

  катнаш

  Җирнең формасы һәм размерлары Җир. Глобус. Төньяк һәм  Көньяк полюслар

  – КУУГ: безнең планетаның исемен;

  Җирнең формасын; глобус –  Җирнең моделе икәнлекне;Җирнең күчәре– күз алдына китереп фаразланган күчәр булуын белү  .

  ТБУУГ:– Җирнең Кояш тирәли әйләнү үзенчәлекләрен;

  – ел фасыллары алмашыну -  Җирнең Кояш тирәсендә әйләнү нәтиҗәсендә  булуын:

  4.09

  2

  Материк һәм океаннар глобуста

  Яңа тема

  Материк һәм океаннарны табу

  ТБУУГ: Җир шарындагы материакларны атый

  Дүрт океанны әйтә ала

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  6.09

  3

  Җир өслегенең формалары

  Яңа тема

  Җир өслегенең формаларын әйтү

  Тигез яки таулы

  Җирнең формасы һәм размерлары

  – КУУГ: тигезлек мәйданын, яссы тигезлек, таулар, калкулыкларны , ерымнарны белү

  ТБУУГ: –Язмача рәвештә  төркемнәрдә эшләү

   ( күршең белән хезмәттәшлек итү, эшне үзара бүлешә, гомуми нәтиҗә  чыгару, бәяли белү)

  11.09

  4

  Географик карта. Россия картасы

  Яңа тема

  Карта белән танышу

  ТБУУГ: сулы  һәм коры җирне картада табу

  күршең белән хезмәттәшлек итү, эшне үзара бүлешә, гомуми нәтиҗә  чыгару, бәяли белү)

  Махсус шартлы билгеләр белән эшләү күнекмәләре булдыру,нәтиҗә ясау  фишкалар белән эш

  13.09

  5

  Картаны укырга өйрәнәбез.Үзеңнең илеңнең, районның мөһим географик номенклатурасы

  18.09

  6

  Урынның планы

  Яңа тема

  Масштаб төшенчәсе белән таныштыру, шартлы билгеләр

  ТБУУГ тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлатма төзү.

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  ТБУУГ: план  нигезендә бирем үтәү

  20.09

  7

  Калкулыклар һәм ерымнар

  катнаш

  Калкулыкның итәген, битен, түбәсен атау.

  ТБУУГ: Калкулыкның итәген, битен, түбәсен атау

  Ерымнарның барлыкка килү сәбәбен ачыклау

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  25

  8

  Горизонт яклары

  Яңа тема

  Горизонт яклары,арадаш яклар

  ТБУУГ: горизонт, горизонт сызыгын атый

  -горизонтның төп якларын һәм арадаш якларын таба

  Парларда эш, схема, модель белән эшләү

  27

  9

  Урында ориентлашу.Компас.

  Гади приборлар ярдәмендә әйләнә -тирәне тану.

  Яңа тема

  Ориентлашу, компас, магнит угы төшенчәләре.

  Компас белән ничек эш итәргә.

  Горизонт якларын компас ярдәмендә билгеләү

  ТБУУГ тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлатма төзү.

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  ТБУУГ: схема нигезендә бирем үтәү

  2.10

  10

  Урында ориентлашу.Туган якның җир өстенең үзенчәлекләре.

  Экскурсия

  ныгыту

  4.10

  11

  “Җирнең сурәте карта һәм глобуста” темасын йомгаклау.Тест

  ныгыту

  Белем һәм күнекмәләрне

  ныгыту

  ШУУГ: үз уңышларың/уңышсызлыкларың сәбәпләре турынды фикер йөртү

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  РУУГ :максатка кагылышсыз гамәлләрдән тыелу

  ШУУГ: мәгънә барлыкка китерү (Минем өчен моның нинди мәгънәсе һәм әһәмияте бар? –дигән сорау кую

  9.10

  12

  Җисемнәр, матдәләр, кисәкчекләр

  Яңа тема

  Әйләнә-тирә дөньяда матдәләрнең күптөрлелеге:

  каты,сыек, газсыман.Тоз , шикәр каты матдәләр мисалында.

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  11.10

  13

  Каты матдәләр,

  сыеклыклар һәм газлар.

  Яңа тема

  Матдәләрнең халәте: каты, сыек, газсыман

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү.

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  КУУГ :төркемдә хезмәттәшлек итү

  16

  14

  Су – гадәти булмаган матдә.

  Сулыклар. Аларның төрләре

  ( океан, диңгез, елга, күл, буа, сазлык.); кеше тарафыннан кулланылышы.

  Яңа тема

  Су-яхшы эреткеч

  ТБУУГ:суның төп үзлекләрен;тере организмнарның     яшәве өчен төп шартлар.Алган белемнәрен һәм күнекмәләрен көндәлек тормышта куллана белергә тиеш.

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  18

  15

  “Дөньяда бөтенесе нәрсәдән“ темасын йомгаклау.Тест

  ныгыту

  Белем һәм күнекмәләрне бәяләү

  23

  16

  Сыек хәлдә суның үзлекләре.

  ныгыту

  Матдәләр, катнашмалар.

  ТБУУГ: суның төп үзлекләрен; суның табигатьтәге әһәмиятен  куркынычсызлык кагыйдәләрен һәм су буенда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен су белән тәҗрибәләр үткәрә һәм нәтиҗәләрне таблицага билгели;

  су һәм һава үзлекләрен чагыштыра белү

  25

  17

  Термометр һәм аның    төзелеше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Яңа тема

  Термометр ярдәмендә тәҗрибә.

  Термометр төрләре, төзелеше

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  РУУГ тормыш тәҗрибәсен куллану

  30.10

  18

  Каты хәлдә суның үзлекләре.

  Яңа тема

  Табигатьтә суның әйләнеше. Суның өч халәте.

  Суның төсе, үтә күренүчәнлеге һәм башка үзлекләре

  ТБУУГ: –Язмача рәвештә гади инструкцияләр ,тәҗрибәләр эшли;

   төркемнәрдә эшләү

   ( күршең белән хезмәттәшлек итү, эшне үзара бүлешә, гомуми нәтиҗә  чыгару, бәяли белү, практик эш)

  1.11

  19

  Газ халәтендәге суның үзлекләре

  Яңа тема

  13.11

  20

  Су һәм аның үзлекләре” темасын йомгаклау.

  ныгыту

  су белән тәҗрибәләр үткәрә һәм нәтиҗәләрне таблицага билгели;

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү.

  РУУГ тормыш тәҗрибәсен куллану

  15.11

  21

  Табигатьтә су әйләнеше.

  Яңа тема

  20

  22

  Томан һәм болытлар.Явым-төшемнәр

  Яңа тема

  Явым-төшем төрләре белән танышу.Һава торышы.

  Метеорология төшенчәсе

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  22.11

  23

  Су-эреткеч.

  Яңа тема

  Матдәләр, катнашмалар..

  – ТБУУГ: “тәҗрибә” һәм “күзәтү”төшенчәләрен;

  – әйләнә-тирә дөнья турындагы сорауларга җавап алуда күзәтүләр һәм тәҗрибә арасындагы аерманы белү  план буенча күзәтү һәм тәҗрибәләр үткәрү

  27

  24

  Табигатьтә эремәләр.

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ:материаль объектлар кулланып бирем үтәү.(тәҗрибә)

  РУУГ тормыш тәҗрибәсен куллану

  29

  25

  Ни өчен суны сакларга кирәк? Тере организмнарга, кешегә  суның әһәмияте

  Яңа тема

      Укучылар хәзерге заман җәмгыятенең һәм табигатенең экологик проблемаларын белергә һәм аңларга тиеш.

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  4.12

  26

  “Табигатьтә суның гаҗәеп әверелеше” темасын йомгаклау

  Туган якның сулыклары (исемнәре,күзәтүләр нәтиҗәсендә характеристика)

  ныгыту

  6.12

  27

  Карта һәм глобуста булмаган океан.Һава

  Яңа тема

  Һава-

  газсыман матдәләр катнашмасы, аның җиңел беленә торган үзлекләре(күренми, исе юк,оча торган, җиңел кысыла  составында кислород булганга,яну өчен шарт булып тора.

  ТБУУГ: һавның төп үзлекләрен;

  табигатьтә һаваның әһәмиятен белү

  гади тәҗрибәләр үткәрә;

   нәтиҗәләрне анализлый белү

  Укучылар һаваның төп үзлекләрен белергә һәм аңларга тиеш.

  11

  28

  Һава- газлар катнашмасы.

  Яңа тема

  13

  29

  Һаваның үзлекләре.

  ныгыту

  Матдәләр, катнашмалар. Һаваның составы. Газсыман матдәләр.

  Кешегә үсемлекләргә,хайваннарга һаваның әһәмияте.

  18

  30

  “Һава һәм аның үзлекләре” темасын йомгаклау.Үсемлекләр, хайваннар, кешеләр өчен  һаваның әһәмияте.Тест

  катнаш

  ТБУУГ:  төркемнәрдә эшләү

   ( күршең белән хезмәттәшлек итү, эшне үзара бүлешә, гомуми нәтиҗә  чыгару, бәяли белү)

  20.12

  31

  Һава температурасы

  Яңа тема

  Һава температурасы белән танышу.Салкын,җылы,эссе

  Җил- көчле,кинәт исүчән,

  йомшак.

  ТБУУГ: дәреслекне белешмә чыганагы итеп куллана белү;

  КУУГ: күршең белән төркемнәрдә хезмәттәшлек итү

  ТБУУГ: таблица куллану, таблица буенча тикшерү

  25.12

  32

  Җил

  ныгыту

  10.01

  33

  Нәрсә ул һава торышы

  ныгыту

  Болытлылык, явым-төшем һәм җилнең бер үк вактыта булуы

  15

  34

  “Һава хәрәкәте” темасын йомгаклау.”Әйләнә-тирә дөньяны әйбәт беләсеңме?”конкурс

  ныгыту

  КУУГ: терек табигать өчен кирәкле шартларны;

   тәҗрибәләрне анализлый;

  нәтиҗәләр буенча йомгак ясый һәм нәтиҗәләрне язмача рәвештә билгели белү.

  17

  35

  Тау токымнарының җимерелүе

  Яңа тема

  Тау токымнарының җимерелү сәбәбе

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  РУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  ТБУУГ: пространстволы күзаллау формалаштыру

  22

  36

  Нәрсә ул минераллар?

  Яңа тема

  Минераллар, кристалл, коллекция, экспедиция төшенчәләре

  24.01

  37

  Файдалы казылмалар

  Яңа тема

  Җир асты яки җир өсте файдалы казылмалары(гранит- кыр шпаты,кварц,слюда)

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  ТБУУГ:материаль объектлар кулланып бирем үтәү.

  ТБУУГ:файдалы казылмаларның төп үзлекләрен;

  табигатьтә аларның әһәмиятен белү

  гади тәҗрибәләр үткәрә;

   нәтиҗәләрне анализлый белү

  29.01

  38

  Файдалы казылмаларның үзлекләре

  Яңа тема

  Төп үзлекләре:катылыгы, төсе, янучанлыгы, үтә күренүчәнлеге

  1.02

  39

  Файдалы казылмаларның үзлекләре. Файдалы казылмаларның үзлекләрен өйрәнү.

  практик

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  РУУГ :эшчәнлегеңне контрольгә алу

  ТБУУГ: тәҗрибә үткәрү

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  5

  40

  Ни өчен файдалы казылмаларны сакларга кирәк?

  ныгыту

  Көнкүрештә кулланылышы.

  Файдалы казылмаларны саклау

  7.02

  41

  “Җир асты серләре”темасын йомгаклау.Тест биреме

  ныгыту

  Файдалы казылмалар темасы буенча тест биреме

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  12

  42

  Туфрак ничек барлыкка килә

  Яңа тема

  Туфрак катламы, төп үзлекләре

  тәҗрибә үткәрү,уңдырышлылыгы

  туфракта үсемлек, хайван калдыклары

  РУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  ТБУУГ: пространстволы күзаллау формалаштыру

  14

  43

  Туфрак һәм аның төзелеше.Практик эш.

  практик

  ТБУУГ: “тәҗрибә” һәм “күзәтү”төшенчәләрен;

  әйләнә-тирә дөнья турындагы сорауларга җавап алуда күзәтүләр һәм тәҗрибә арасындагы аерманы белү  план буенча күзәтү һәм тәҗрибәләр үткәрү

  19

  44

  Кешеләр ни  өчен һәм ничек туфрак турында кайгырталар.

  ныгыту

  Туфрак темасын ныгыту

  ТБУУГ:  дәреслекне белешмә чыганагы итеп куллана белү;

  21

  45

   “Туфрак” темасын йомгаклау.

  Тест биреме

  ныгыту

  26

  46

  Урман һәм анда яшәүчеләр

  катнаш

  Урмандагы тереклек..Урманның

  Әһәмияте.

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдәләрне формалаштыру

  ТБУУГ: тормыш тәҗрибәсе куллану

  28.02

  47

  Болын һәм анда яшәүчеләр

  Яңа тема

  Болын үсемлекләре һәм хайваннары белән танышу

  РУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  РУУГ: культуралы  үсемлекләрдән кыргый үсемлекләрнең нәрсә белән аерылуын;

  культуралы үсемлекләрнең төркемнәрен.

  культуралы үсемлекләрне кыргый үсемлекләрдән аеручы билгеләрне, һәр төркемгә үзеңнең мисалларыңны китерә белү

  5.03

  48

  Басу һәм анда яшәүчеләр

  Яңа тема

  Кыр үсемлекләре һәм хайваннары белән танышу

  7

  49

  Төче сулык һәм анда яшәүчеләр

  Яңа тема

  Төче сулык үсемлекләре һәм хайваннары белән танышу

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү.

  КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

  12

  50

  Сазлык һәм анда яшәүчеләр

  Яңа тема

  Сазлык үсемлекләре һәм хайваннары белән танышу

  ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  РУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану.

  14.03

  51

   “Табигый бергәлек”темасын йомгаклау.Туган як буйлап сәяхәт(урман, болын, сулык)

  ныгыту

  Тест биремен башкару

  РУУГ биремнәрне таләп ителгән вакытта башкару һәм тәмамлау.

  19

  52

  Урманның әһәмияте

  катнаш

  Урманның кеше өчен әһәмиятен аңлау, табигый байлык икәненә төшенү

  ТБУУГ: үзлекләре буенча агачларны төркемнәргә бүлү;фәнни әдәбият белән эшли , үзеңнең күзәтүләреңне язмача билгели белү.

  21.03

  53

  Урманда куркынычсызлык кагыйдәләре.

  катнаш

  Урманда үз-үзеңне тоту, куркынычсызлык кагыйдәләре

  ТБУУГ:  Кызыл китапка кертелгән үсемлек исемнәрен белү (кимендә 2-3) табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре ,гади инструкцияләрне үтәү;

  үз төбәгеңнең Кызыл китапка кертелгән үсемлекләрен белү (кимендә 2–3)

  4.04

  54

  Болын һәм кеше

  ныгыту

  Болынның кеше өчен әһәмиятен аңлату

  9.04

  55

  Сазлыкны сакларга кирәкме?

  ныгыту

  Табигатьне саклау буенча кешенең эшчәнлеге. Табигатьтә үз-үзеңне тотуның экологик кагыйдәләре

  ТБУУГ :табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен белү;

  кыргый хайваннар белән аралашу кагыйдәләре;

  туган якның Россиянең һәм Татарстанның Кызыл китабына кергән хайваннарын белү.

  11

  56

  Елга һәм күл бүләкләре.

  ныгыту

  Табигатьне саклау буенча кешенең эшчәнлеге. Табигатьтә үз-үзеңне тотуның экологик кагыйдәләре

  ТБУУГ :табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен белү;

  кыргый хайваннар белән аралашу кагыйдәләре;

  туган якның Россиянең һәм Татарстанның Кызыл китабына кергән хайваннарын белү.

  16

  57

  Сулыклар янында куркынычсызлык кагыйдәләре.

  ныгыту

  18.04

  58

  Кеше-табигать сакчысы

  ныгыту

  Табигатьне саклау буенча кешенең эшчәнлеге. Табигатьтә үз-үзеңне тотуның экологик кагыйдәләре

  ТБУУГ :табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен белү;

  кыргый хайваннар белән аралашу кагыйдәләре;

  туган якның Россиянең һәм Татарстанның Кызыл китабына кергән хайваннарын белү.

  23

  59

  Табигать яшәячәк

  ныгыту

  25.04

  60

   “Кеше һәм табигый бергәлек”темасын йомгаклау.Тест

  ныгыту

  ТБУУГ фикерләүдә логик чылбыр төзү.Таблица куллану

  РУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  ТБУУГ: пространстволы күзаллау формалаштыру

  30

  61

  Вакыт тасмасы

  Вакыт тасмасы белән танышу

  ТБУУГ: дәреслекне белешмә чыганагы итеп куллана белү

  2.05

  62

  Россиянең алтын боҗрасы

  Мәскәү – Россия башкаласы

  Россия шәһәрләре.

  Санкт-Петербург

  ТБУУГ:Туган ил, аның башкаласы, регион, район, авыл исемен белү. Картадан Россиянең чикләрен, кайбер шәһәрләрен (туган шәһәр, башкала, 1-2 шәһәр) күрсәтү;

  Тормышта алган белемнәрне куллана белү

  7.05

  63

  Россиянең алтын боҗрасы

  14

  64

    Санкт-Петербург буйлап сәяхәт.

  Дөньяның илләре һәм

   халыклары.

  Дөньяның тарихи истәлекле урыннары

  КУУГ: Картадан өйрәнгән илләрне күрсәтә;

  Тормышта алган белемнәрне куллана белергә

  16

  65

   Санкт-Петербург буйлап сәяхәт.

  21.05

  66

  Экскурсия. Туган якның истәлекле урыннары

  КУУГ:дәреслекнең эчәлеге һәм белешмә материал белән; алынган информацияне анализлау;

  экскурсия  вакытында кагыйдәләрне саклау

  23

  67

  Мәктәп яны бакчасында язгы эшләр. Чәчәк үсентеләре утырту.

  ТБУУГ:мәктәп бакчасында  үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен белү;беренче ярдәм чакыра белү;

  стандарт булмаган шартларда үзеңне тоту кагыйдәләре.

  28

  68

  Мәктәп яны бакчасында язгы эшләр. Орлыктан яшелчәләр утырту. Йомгаклау.

  30.05

  ШУУГ- шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре

  РУУГ- регулятив универсаль уку гамәлләре

  ТБУУГ- танып белү универсаль уку гамәлләре

  КУУГ- коммуникатив универсаль уку гамәлләр

  Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә төп таләпләр.

  Укучылар аңларга һәм эшли белергә тиеш:

  -безнең планета исемен, туган ил һәм аның башкаласын , үзе яшәгән регионын , авылын

  -Россия дәүләтенең символикасын  

  -картада материк һәм океаннарны , тау , тигезлек , диңгез, елгаларны, Россиянең чиген,1-2 шәһәрне күрсәтә белергә

  -һаваның, с уның төп үзлекләрен

  -тере организмның яшәве өчен төп  шартлар

  -алган белемнәрен һәм күнекмәләрен көндәлек тормышта куллана белергә тиеш

  -укучылар терек һәм терек булмаган табигатьтәге вакытлы үзгәрешләрне  үзләренең  көндәлек тормышларында  һәм практик эшчәнлекләрендә куллана белергә

  -кешенең табигатькә йогынтысын , табигатьне саклау кагыйдәләрен белергә , аны сакауда өлеш кертергә

  -үсемлекләрне үстерүдә алган белем һәм күнекмәләрне куллана; төрле  табигать объектларының билгеләрен (төс, форма, чагыштыру размеры)

  -алган белемнәрен һәм күнекмәләрен хайваннарны караганда куллана белергә тиешләр

  -сәламәтлекне ныгыту һәм саклау кагыйдәләрен

  -әйләнә-тирә мохиттә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен

  -табигатьнең төрле байлыкларының үзлекләрен

  -сәнәгать җитештергән һәм табигатьтән алган продукцияне аера белергә

  -укучылар алган белем һәм күнекмәләрен тормышта куллана белергә тиеш.

  Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»

  3  класс

  Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – м классе является формирование следующих умений:

  • Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
  • Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
  • Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
  • В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить.

  Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий:

  Регулятивные УУД:

  • Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
  • Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
  • Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
  • Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
  • В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

  Познавательные УУД:

  • Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
  • Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
  • Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

  Исльзовать готовых моделей (условных знаков глобуса, плана, плана-карты) для наблюдений, объяснений явлений природы, явления признаков и свойств объектов.

  • Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.
  • Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний.
  • Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.
  • Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

  Коммуникативные УУД:

  • Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
  • Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
  • Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
  • Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
  • Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
  • Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

  Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений: 

  • приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии;
  • приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
  • объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
  • приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
  • перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
  • животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.
  • доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.
  • узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;
  • отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;
  • объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
  • по году определять век, место события в прошлом;
  • отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.
  • учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны.

  Перечень  литературы и  электронные образовательные ресурсы

             Основная литература

  Учебник : 

  1.О. Н. Федотова, Г. В. Трофимова, С. А. Трофимов, Л. А. Царева. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в двух частях  - Москва. Академкнига / Учебник, 2013.

        2.О. Н. Федотова, Г. В. Трофимова, С. А. Трофимов. Окружающий мир. Тетрадь для самостоятельной работы. 3 класс. №1,2. Москва. Академкнига / Учебник, 2013.

  Дополнительная литература:                                    

  Федотова О.Н. Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Методическое пособие - М.: Академкнига/Учебник. 2013г.

  Интернет ресурсы:

  http://www.rusedu.ru/  «Архив учебных программ и презентаций RusEdu»

  www.nachlka.com/  Предварительный просмотр:

              Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Күәм  гомуми урта белем бирү мәктәбе

  “Каралды»                                                             «Килешенде»                                                                        «Раслыйм»

  МБ җитәкчесе                                                    Уку-укыту эшләре буенча                                          Күәм урта мәктәбе

  ____/Борһанова Р.Н./                                      директор урынбасары                                                 директоры

  Протокол № 1                                                      _____/Ганиева Л.Ф./                                            ____     /Хакимзянов Х.Г./

  «28» август  _____ ел.                                         «28»  август  _____ ел.                                              Приказ № 76, §  4  

                                                                                                                                                                           «29» август  ______ел.

                                     Югары кв. категорияле

                             башлангыч сыйныф  укытучысы

                  Бурганова Римма Нурмөхәмәт     кызының  

              3 сыйныф өчен  математикадан  эш программасы  

                       “Перспективалы башлангыч мәктәп”                                                                                                                     

                                                                             

                                                               

                     

                                                        Эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:

  3нче сыйныф өчен    математика фәненнән эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде :

      1. РФ һәм ТР “Мәгариф турындагы Закон” ына;

      2   Приказ 09.07.2012 №4154/12 “Об утерждении базисного и примерных учебных планов, для образовательных учреждении РТ, реализующих программы начального общего образования.;

         3.  06.10.2009 нчы елда РФ Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан расланган “Гомуми башлангыч белем бирү федераль дәүләт  стандартын гамәлгә кертү” турындагы боерыгына (Приказ №373);

         4. Информационное письмо МО и Н РТ от 23 июня 2012 года №7699/12 « Об учебных планах для 1-9 классов школ РТ реализующих основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования с ФГОС общего образования «( 4 модель)

          5.  2012-2013 нче уку елына Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Күәм  гомуми урта белем бирү мәктәбе укыту планы (2013 нче елның 29 нчы августында үткәрелгән педагогик киңәшмәнең №1 беркетмә нигезендә расланган )

            6. Письмо МО и НРТ 29 июля №9127/13 “ Об учебных планах в 2013-2014 учебном году”

           7.   Чекин А.Л. Математика. 3 нче сыйныф өчен дәреслек: ике кисәктә. – Казан: Татарстан Республикасы “ХӘТЕР” нәшрияты, 2013  дәреслегенә.

                                                                                           Аңлатма язуы        

     Программа башлангыч гомуми белем бирүнең федераль дәүләт мәгариф стандарты нигезендә һәм уку программасын үзләштерү буенча планлаштырыла торган нәтиҗәләр буенча төзелде.

     Математиканың тәкъдим ителгән башлангыч курсы түбәндәге максатларны куя:

     • кече яшьтәге мәктәп укучысының математик үсешен тәэмин итү: әйләнә-тирә чынбарлыкны микъдар һәм пространство нисбәтләрендә сурәтләү, логик фикер йөртү, пространстволы күзаллау, дөрес һәм дөрес булмаган әйтелмәләрне аеру, аргументлар китерү, нигезле нәтиҗәләр ясау сәләтенә ия булу;

     • уку һәм гамәли мәсьәләләрне математик чаралар белән чишү осталыгы формалаштыру: мәгълүмат (тәртипкә салу һәм классификацияләү өчен фактлар, охшашлыклар, аермалыклар, закончалыклар, нигезләмәләр, вариантлар) туплау, зурлыкларның мәгънәсен һәм аларны үлчәү ысулларын аңлау, сюжетлы мәсьәләләр чишү өчен арифметик ысуллар куллану (иң гади математик модельләр төзү), арифметик гамәлләр башкару, мәсьәләләр чишү, иң гади төзүләр үткәрү алгоритмнары белән эшләү;

     • фикер йөртүдә тәнкыйть булдыру, математик белемне көндәлек тормышта куллану осталыгы формалаштыру.

     Программада кече яшьтәге укучыда белем алу осталыгы нигезләрен формалаштыру мәсьәләләре исәпкә алынды. Математика курсын өйрәнү дәвамында укучыларда танып белү универсаль уку гамәлләре – текстны тамга-символик телгә күчерү, төзелгән модельдән мәгълүмат аерып чыгару, анализлау, нәтиҗә чыгару, исбатлау, проблема кую һәм аны чишү осталыгы формалашачак. Максат кую, планлаштыру, фаразлау, төзәтмәләр кертү, бәяләү, менеджерлык, үз-үзеңне көйләү кебек регулятив уку гамәлләре ныгытылачак. Укучылар башкалар белән хезмәттәшлек итү, партнерга аңлаешлы сөйләм төзү, үз фикереңне әйтә һәм аны яклый белү осталыгын үз эченә алган коммуникатив универсаль уку гамәлләренә өйрәнәчәк. Тормыш кыйммәтләрен һәм мораль нормаларны аңлап кабул итү, әйләнә-тирәдәгеләргә үз карашың формалашу кебек шәхсиятле универсаль уку гамәлләре үстереләчәк.

     Шулай итеп, тәкъдим ителгән курс баланы математик төшенчәләр һәм аларның үзлекләре дөньясына алып керүне генә түгел, әлеге төшенчәләр ярдәмендә сурәтләнә (модельләштерелә) торган чынбарлыкта ориентлашу күнекмәләре булдыру мөмкинлеген дә максат итеп куя: әйләнә-тирә дөнья формалар күплеге буларак, зурлыкларын сан белән күрсәтергә мөмкин булган предметлар күплеге буларак карала. Шулай ук балага әйләнә-тирә чынбарлыкны танып белү ысуллары тәкъдим ителә.

                                                    Курска гомуми характеристика

     Курсның төп дидактик идеясы “аерым очракны карау аша гомумиләштерүгә килү” формуласы белән күрсәтелергә мөмкин: балага предметның асылына математиканың әйләнә-тирә дөнья белән табигый бәйләнеше аша төшенергә тәкъдим ителә. Теге яисә бу математик төшенчә белән танышу конкрет реаль яки квазиреаль (уку) ситуацияне караганда гамәлгә ашырыла. Бу ситуациягә анализ ясау укучының игътибарынбирелгән математик төшенчә асылына юнәлтергә мөмкинлек бирә. Ул, күпсанлы аерым очракларны караудан башка да, гомумиләштерүнең тиешле дәрәҗәсенә ирешергә мөмкнлек бирә. Ниһаять, гомуми закончалыкларны аңлау һәм чишүнең гомуми алымнарын белү укучыга конкрет биремне таныш булмаган очракта да үтәргә юл ача.

     Формуланың беренче өлешен гамәлгә ашыруда логик-дидактик нигез булып тулы бул-маган индукция тора. Ул кече яшьтәге балаларда анализ һәм синтез, чагыштыру, классификация, аналогия һәм гомумиләштерү кебек акыл эшчәнлеге алымнарын формалаштыру буенча максатчан һәм системалы эш алып бару белән бергә укучыны өйрәнелә торган математик фактны мөстәкыйль “ачуга” китерә. Формуланың икенче өлеше исә дедуктив характерда һәм укучыларда алынган белемнәрне конкретлаштыру күнекмәләрен формалаштыруга һәм аларны куелган уку мәсәләләрен чишкәндә файдалана белүгә юнәлтелгән.

     Әлеге курсның аермалы ягы булып геометрик материалны һәм зурлыкларны өйрәнүгә күбрәк игътибар бирелүе тора, чөнки бала әйләнә-тирә дөньяны, барыннан да бигрәк, формасы һәм зурлыгы булган реаль предметлар берләшмәсе буларак кабул итә. Әлеге эчтәлекле линияләрне үстермичә, математиканың әйләнә-тирә белән бәйләнешен чагылдырып булмый. Арифметик материалны өйрәнү исә барлык курсның үзәге булып кала. Телдән исәпләү ысуллары һәм техникасына аерым игътибар бирелә.

     Барлык курсның эчтәлеген биш төп эчтәлекле линиянең үзара бәйләнешле үсеше итеп күз алдына китерергә мөмкин: арифметик, геометрик, алгоритмик (мәсьәлә чишәргә өйрәтү) һәм мәгълүмат белән эшләү. Алгебраик характердагы сораулар (тигезләмәләр чишү, формулалар белән эш) барлык эчтәлекле линияләрдә карала.

                                                     Курс эчтәлеге. Тематик планлаштыру атнага 4 сәг, барлыгы - 136 сәг

     1.Саннар һәм зурлыклар (10 сәгать)

     Күбурынлы саннар нумерациясе. Күбурынлы саннарны чагыштыру

     Яңа разряд берәмлеге – мең. “Түгәрәк” меңнәр. Берәмлек меңнәр, дистә меңнәр, йөз меңнәр разряды. Берәмлекләр классы һәм меңнәр классы. Класс исемнәрен кулланып телдән нумерация принцибы. Разрядлар һәм класслар таблицасы. Күбурынлы саннарны разрядлы чагыштыру.

     Натураль рәт һәм башка санлы эзлеклелекләр.

     Зурлыклар һәм аларны үлчәү

     Масса берәмлекләре: грамм, тонна. Килограмм һәм грамм арасында (1 кг = 1000 г), тонна һәм центнер арасында (1 т = 10 ц), тонна һәм килограмм арасында (1 т = 1000 кг) нисбәтләр.

  2.Саннар белән гамәлләр (46 сәгать)

     Күбурынлы саннарны баганалап язып кушу һәм алу алгоритмнары. Тапкырлауның оештыру үзлеге. Тапкырлаучыларны төркемләү. Сумманы санга һәм санны суммага тапкырлау. Күбурынлы санны берурынлы һәм икеурынлы санга тапкырлау. Баганалап язып тапкырлау.

     Бүлү һәм тапкырлау арасындагы бәйләнеш (бүлү – тапкырлауга кире гамәл). Бүлүнең таблицалы очраклары. Тапкырлау, бүлүнең компонентлары һәм гамәл нәтиҗәләре арасында үзара бәйләнеш. Билгесез тапкырлаучы, билгесез бүлүче, билгесез бүленүче белән тигезләмәләр чишү. Саннарны һәм зурлыкларны кабатлы чагыштыру.

     0 гә бүлүнең мәгънәсезлеге. Санны 1 гә һәм үз-үзенә бүлү.

     Сумманы һәм аерманы санга бүлү. Икеурынлы санны берурынлы санга, икеурынлы санны икеурынлы санга телдән бүлү алымнары.  

     10, 100, 100 гә тапкырлау һәм бүлү.

     Беренче һәм икенче баскыч гамәлләре. Гамәлләрне үтәү тәртибе. Җәяле һәм җәясез берничә гамәлле аңлатмаларның кыйммәтләрен табу.

     Калькулятор ярдәмендә исәпләү һәм исәпләүне тикшерү.

     3.Текстлы мәсьәләләр (36 ч)

     Тапкырлау һәм алуга гади арифметик сюжетлы мәсьәләләр, аларны чишү. Тапкырлау һәм бүлүгә мәсьәләләр чишкәндә график модельләштерү. Тапкырлау һәм бүлүгә гади арифметик сюжетлы мәсьәләләрне тигезләмәләр ярдәмендә модельләштерү һәм чишү.

     Барлык гамәлләргә төзелмә мәсьәләләр. Төзелмә мәсьәләләрне гамәлләп һәм бер аңлатма белән чишү.

     Зурлыклар җитмәгән мәсьәләләр. Аларны тулы зурлыклы мәсьәләләргә әйләндерүнең төрле ысуллары.

     Зурлыклар артык бирелгән мәсьәләләр. Гамәлләр санын минимальләштереп чишүгә китергән бирелгән зурлыклар төркемен куллану. Чишелешнең рациональ юлын сайлау.

     4.Геометрик фигуралар (10 сәгать)

     Почмак төрләре: туры, кысынкы, җәенке, тигезьяклы һәм тигезьянлы. Күппочмакта почмаклар. Тигезьяклы өчпочмаклы – тигезьянлы өчпочмакның бер очрагы. Өчпочмакның биеклеге.

     Геометрик фигуралар кисеп алу һәмтөзүгә мәсьәләләр.

     Куб һәм аның яссылыктагы сурәте белән танышу. Кубның сурәте.

     Шакмаклы кәгазьдә һәм сызым инструментлары ярдәмендә симметрик фигуралар төзү.

     5.Геометрик зурлыклар (14 сәгать)

     Озынлык берәмлеге – километр. Километр һәм метр арасында нисбәт (1 км = 100 м).

     Озынлык берәмлеге – миллиметр. Сантиметр һәм миллиметр арасында (1 см = 10 мм), дециметр һәм миллиметр арасында (1 м = 1000 мм) нисбәтләр.

     Мәйдан турында төшенчә. Фигураларның мәйданнарын үлчәмичә чагыштыру.

     Мәйданны нинди дә булса үлчәгеч ярдәмендә үлчәү. Мәйданны палетка ярдәмендә үлчәү.

     Мәйданның гомум кабул ителгән берәмлекләре белән танышу: квадрат сантиметр, квадрат дециметр, квадрат метр, квадрат километр, квадрат миллиметр. Башка мәйдан берәмлекләре (ар яисә “сутый”, гектар). Мәйдан берәмлекләре арасында нисбәтләр, аларның тиңдәшле озынлык берәмлекләре арасында нисбәтләр белән бәйләнеше.

     Турыпочмаклыкның мәйданын үлчәү (палетка ярдәмендә, озынлыгын һәм киңлеген үлчәү нигезендә, исәпләү аша).

     Почмакларны үлчәмичә һәм үлчәп чагыштыру.

     6.Мәгълүмат белән эшләү (20 сәгать)

     Разрядлар һәм класслар таблицасы. Кушу һәм алу гамәлләре өчен “разрядлы” таблицаны куллану. Арифметик текстлы (сюжетлы) мәсьәләнең кыскача язылышын таблицалы формада бирү. Бирелгәннәрне баганалы һәм юллы диаграммалар ярдәмендә сурәтләү. Аермалары буенча яисә кабатлы чагыштыруга карата мәсьәләләрне чишү өчен чагыштыру диаграммаларын (баганалы яисә юллы) куллану.

                “Математика” курсын үзләштерү процессында укучылар эшчәнлеге төрләре:

     • Арифметик һәм геометрик чаралар белән ситуацияләрне модельләштерү.

     • Предмет һәм математик объектларны тәртипкә китерү (озынлык, мәйдан, сыйдырышлылык, масса, вакыт буенча).

     • Күренеш һәм вакыйгаларны зурлыклар кулланып сүрәтләү.

     • Геометрик фигураларның модельләрен әйләнә-тирәдәге предметларда тану.

     • Математик бәйләнешләрне әйләнә-тирә чынбарлыкта танып белү.

     • Геометрик зурлыкларны табуны таләп итүче тормыш ситуацияләрен чишү (план, сызым).

     • Геометрик төзүләр башкару.

     • Арифметик исәпләүләр башкару.

     • Исәпләүнең, мәсьәлә чишүнең нәтиҗәсен фаразлау.

     • Мәсьәлә чишүне планлаштыру; үлчәү, исәпләү, төзүгә биремнәр үтәү.

     • Исәпләү, мәсьәлә чишүнең төрле ысулларын чагыштыру; рациональ (уңайлы) ысул сайлап алу.

     • Төрле математик мәсьәләләр чишү тәҗрибәсе туплау һәм аны куллану.

     • Арифметик гамәл (кушу, алу, тапкырлау, бүлү) башкару, текстлы мәсьәлә чишү, геометрик фигуралар төзү алгоритмнарын үтәүнең дөреслегенә адымлы контроль.

     • Логик (чишү) һәм арифметик (исәпләү) характердагы хаталарны табу, төзәтү.  

     • Тиешле мәгълүматны уку басмалары һәм белешмәлекләрдә, массакүләм мәгълүмат чараларында эзләп табу.

     • Мөстәкыйль рәвештә башкарылган күзәтү, эзләнүләр нәтиҗәсендә табылган мәгълүматны туплау, гомумиләштерү һәм тәкъдим итү.

     •Чыгыш вакытында күрсәтмәлелек куллану, төрле социаль рольне үтәү.

                         3 нче сыйныф ахырына математика курсы программасын үзләштерү буенча планлаштырыла торган нәтиҗәләр:

     “Саннар һәм зурлыклар” бүлегендә

     Укучылар өйрәнәчәк:

     • беренче ике класс кысаларында барлык саннарны укырга һәм язарга;

     • өйрәнелгән саннарны разрядлы кушылучылар суммасы рәвешендә күрсәтергә; “түгәрәк” саннарны разрядлы кушылучылар сыйфатында кулланырга;

     • өйрәнелгән саннарны чагыштырырга һәм чагыштыру нәтиҗәсен тамгалар (>,<, =) ярдәмендә язарга;

     •бирелгән санлы эзлеклелекнең нинди кагыйдә буенча төзелүен танып белергә.

     Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:

     • бирелгән санлы эзлеклелекнең төзелү кагыйдәсен формалаштырырга;

     • тискәре булмаган бөтен саннар рәте төзелешен һәм аның геометрик интерпритациясен аңларга.

     “Саннар белән гамәлләр” бүлегендә

     Укучылар өйрәнәчәк:

     • күбурынлы саннарны кушу һәм алуны баганалап исәпләргә;

     •тапкырлауның оештыру үзлеген кулланырга;

     • тапкырлаучыларны төркемләргә;

     • санны суммага һәм сумманы санга тапкырлау кагыйдәсен кулланырга;

     • сумманы санга бүлү кагыйәсен кулланырга;

     • нуль һәм бер белән тапкырлау һәм бүлү кагыйдәләрен белергә;

     • җәяле һәм җәясез 2-4 гамәлле аңлатмаларның кыйммәтләрен табарга;

     • билгесез тапкырлаучы, билгесез бүлүче, билгесез бүленүчеләрне табу кагыйдәләрен белергә һәм кулланырга;

     • күбурынлы саннарны “баганалап” кушарга һәм алырга;

     • икеурынлы санны берурынлыга телдән тапкырларга;

     • икеурынлы санны берурынлыга һәм икеурынлы санны икеурынлыга телдән бүләргә;

     • исәпләүләр башкару һәм аларның дөреслеген тикшерү өчен калькулятор кулланырга;

     • исәпләүләрне башкару һәм гадиләштерү өчен арифметик гамәлләрнең элек өйрәнгән үзлекләрен кулланырга.

     Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:

     • тапкырлауның оештыру үзлеген әйтә белергә;

     • санны суммага һәм сумманы санга тапкырлау кагыйдәсен әйтә белергә;

     • санны суммага бүлү кагыйдәсен әйтә белергә;

     • 0 гә бүлүнең мәгънәсезлеген нигезләргә;

     • арифметик гамәлләрнең (операцияләрнең) микъдар мәгънәсен һәм алар арасындагы үзара бәйләнешне аңларга.  

              “Геометрик фигуралар” бүлегендә

     Укучылар өйрәнәчәк:

     • өчпочмак төрләрен почмаклары зурлыгы (турыпочмаклы, җәенкепочмаклы, кысынкы-почмаклы) һәм яклары озынлыгы (тигезьянлы, тигезьянлы өчпочмакның аерым очрагы булган тигезьяклы, төрле яклы) буенча танып белергә;

     • бирелгән якның озынлыгы буенча турыпочмаклык төзергә;

     • бирелгән периметр буенча турыпочмаклык төзергә;  

     • бирелгән радиус буенча әйләнә төзергә;

     • циркуль ярәмендә әйләнәләр сызарга һәм аларда линейка ярдәмендә радиус һәм диаметрлар үткәрергә; мәсьәләләр чишү  өчен бер әйләнәнең радиусы һәм диаметры арасындагы нисбәтләрне кулланырга;

     • кубны яссылыкта сурәтләргә; аның моделен төзергә.

     Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:

     • почмак зурлыкларын үлчәүне башкарырга;

     • фигураларның мәйданнарын фигураны кисәкләргә бүлеп һәм кисәкләрдән фигура тө-зеп чагыштырырга; “тигез төзелгән” һәм “тигез зурлыктагы” фигуралар терминна-рын кулланырга;

     •өчпочмак биеклеген төзергә һәм аны мәсьәләләр чишү өчен кулланырга.

              “Геометрик зурлыклар” бүлегендә

     Укучылар өйрәнәчәк:

     • турыпочмаклык мәйданын үлчәп (палетка ярдәмендә) һәм исәпләп (линейка ярдәмен-дә алдан үлчәүләр үткәреп) билгеләргә; турыпочмаклык мәйданы формуласын (s=a·b) кулланырга;

     • озынлык берәмлекләрен – километр, миллиметр һәм аларның метр белән нисбәтлә-рен кулланырга;

     • мәйдан берәмлекләрен – квадрат сантиметр (кв.см яисә см2), квадрат дециметр (кв.дм яисә дм2), квадрат метр (кв.м яисә м2), квадрат километр (кв.км яисә км2) һәм алар ара-сындагынисбәтләрне кулланырга;

     • төрле мәйдан берәмлекләрен кулланып, фигура мәйданын күрсәтергә (мәсәлән, 1 дм2 6 см2 һәм 106 кв. см2).

     Укучылар өйрәнерә мөмкинлек алачак:

     • төрле мәйдан берәмлекләрен кулланырга (квадрат миллиметр, квадрат километр, ар яисә “сутый”, гектар).

     “Текстлы мәсьәләләр” булегендә

     Укучылар өйрәнәчәк:

     • мәсьәләнең кыскача язылышын таблицалы формада төзергә һәм кулланырга;

     • тапкырлау һәм бүлүгә гади мәсьәләләр чишәргә;

     • төзелмә мәсьәләләрнең чишелешен гамәлләп һәм бер аңлатма белән язарга һәм исәпләргә.

     Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:

     • бер үк мәсьәләнең төрле формулировкаларын кулланырга;

     • бер үк мәсьәләнең төрлечә чишелешен табарга;

     • төзелмә мәсьәлә чишүнең алгоритмик характерын аңларга.

     “Мәгълүмат белән эшләү” бүлегендә

     Укучылар өйрәнәчәк:

     • мәгълүматны күрсәтү һәм кабатлы һәм аермалары буенча чагыштыруга мәсьәләләр тө- зүдә баганалы (яисә юллы) диаграммалар кулланырга;

     • кирәкле мәгълүматны белешмәлекләрдән һәм уку басмаларыннан эзләргә.

     Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:

     • разрядлар һәм класслар таблицасын чиксез киңәйтү мөмкинлекләрен аңларга;

     • төрле мәгълүмат чыганакларын кулланып кирәкле мәгълүматны табарга.

         3 нче сыйныф ахырына универсаль уку гамәлләре формалаштыру программасын үзләштерү буенча планлаштырыла торган нәтиҗәләр

     Башлангыч гомуми белем бирү баскычында математиканы өйрәнү нәтиҗәсендә укучы- ларда белем алу осталыгы нигезе буларак танып белү, коммуникатив, регулятив һәм шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре формалашачак.

   Танып белү универсаль уку гамәлләре

     Укучылар өйрәнәчәк:

     • мөһим бәйләнешләрне аерып чыгару нигезендә кагыйдә формалаштырырга;

     • мәсьәлә чишү алымнарын үзләштерергә;

     • чишелешнең нәтиҗәле ысулын яисә дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру, сери-ация, классификация үткәрергә;

     • тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлатырга;

     • материаль объект, таблица, рәсем, схемалар кулланырга;

     • бирелгән алгоритм буенча гамәлләр башкарырга;

     • фикерләүдә логик чылбыр төзергә;

     • уку мәсьәләләрен модельләштерүдә билгеләр (символлар) кулланырга.

     Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:

     • интернетны кулланып, мәгълүмат эзләргә;

     • мөстәкыйль рәвештә нигезләмә һәм критерийлар сайлап, чагыштыру, сериация һәм классификация башкарырга;

     • сәбәпле-нәтиҗәле мөнәсәбәтләр урнаштыруны үз эченә алган логик хикәяләү тө-зергә.

    Коммуникатив универсаль уку гамәлләре

     Укучылар өйрәнәчәк:

     • партадаш күрше белән яисә төркемдә хезмәттәшлек итәргә;

     • нинди дә булса предмет яисә объектка төрле карашлар булу мөмкинлеген аңларга;

     • төрле карашларны исәпкә алырга һәм хезмәттәшлектә төрле позицияләр координаци- ясенә омтылырга;

     • килешергә һәм уртак эшчәнлектә гомуми чишелешкә килергә;

     • сораулар формалаштырырга.

     Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:

     • төрле коммуникатив мәсьәләләрне нәтиҗәле чишү өчен үз эшчәнлегеңне планлаш- тырырга һәм көйләргә;

     • сораулар ярдәмендә партнердан өстәмә мәгълүмат алырга;

     • монолог төзергә.

     Регулятив универсаль уку гамәлләре

     Укучылар өйрәнәчәк:

     • таблица буенча чишелешнең дөреслеген тикшерегә;

     • гамәлләрне таләп ителгән вакытта башларга һәм тәмамларга;

     • кагыйдә, инструкцияләрне истә тотарга һәм шуларга ияреп гамәлләр кылырга;

     • максатка кагылышсыз гамәлләрдән тыелырга;

     • сәбәпле-нәтиҗәле бәйләнешләр урнаштырырга.

     Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:

     • партадаш күршең белән хезмәттәшлектә яңа уку мәсьәләләрен куярга;

     • уку эшчәнлегенең үзең өчен әһәмиятен, мәгънәсен һәм сарыф ителгән вакытны, көчне бәяләргә;

     • ирешеләчәк нәтиҗәне алдан фаразларга;

     • яңа уку мәсьәләсен чишүгә керешкәнче үз мөмкинлекләреңне мөстәкыйль бәяләргә.  

     Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре

     Укучыларда формалашачак:

     • математика фәненә танып белү кызыксынуы;

     • дәреслек геройларына һәм партадаш күршеңә ярдәм итү инициативасы;

     • үз уңышларың/уңышсызлыкларыңның сәбәпләре турында фикер йөртү;

     • нормалардан тайпылышны күрү;

     • үз сүзләрең һәм гамәлләрең өчен җаваплылык.

     Укучыларда формалашырга мөмкин:

     • ситуациянең мораль эчтәлеген аерып алу;

     • берничә мораль норманы чагышытырып карар кабул итү;    

       • ситуацияне башкалар күзлегеннән чыгып күрү.

                                                                                Календарь-тематик планлаштыру 3 класс “Перспективалы башлангыч мәктәп”

  Дә-рес тәр-ти-бе

         Дәрес темасы

  Сәг

  са

  ны

  Дәрес

  тибы

  Планлаштырыла торган нәтиҗәләр

          срок

  предметлы

  Шәхсиятле һәм метапредметлы

  (УУГ формалаштыру)

  план

  факт

  1

  Кабатлаудан башлыйк. Саннарны разрядлы чагыштыру, кушу, алу, тапкырлау, мәсьәләләр чишү.

  1

  Ныгы

  ту

  Саннарны разрядлы чагыштыру, кушу, алу, тапкырлау, мәсьәлә-ләр чишү күнекмәләрен ныгыту

  РУУГ: калькулятор ярдәмендә бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  2.09

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  2

  Кабатлаудан башлыйк. Геометрик фигуралар һәм зурлыклар

  1

  Ныгы

  ту

  Геометрик фигуралар һәм зурлыклар турында өйрәнгән-нәрне ныгыту

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  3.09

  3

  Кабатлаудан башлыйк. Мәсьәләләрне модельләштерү

  1

  Ныгы

  ту

  Мәсьәләләрне модельләштерү күнекмәсен ныгыту

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  4.09

  ТБУУГ: дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру, сериация, классификация үткәрү

  4

  Контроль эш (кереш)№1

  1

  Кон

  троль

  2 нче сыйныфта өйрәнелгән-нәрнең күнекмә дәрәҗәсендә формалашуын тикшерү

  ШУУГ: белү-белмәү чикләрен чамалау

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  5.09

  5

  Хаталар өстендә эш.Тапкырлау һәм бүлү

  1

  Ныгы

  ту

  Тапкырлау һәм бүлү гамәлләре арасындагы бәйләнешне ачу

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  9.09

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  6

  Таблицалы бүлү очраклары

  1

  ныгыту

  Таблицалы тапкырлау һәм бүлү арасындагы бәйләнешне урнаштыру

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  10.09

  7

  Мәсьәләләр чишәргә өйрәнәбез

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Тапкырлау һәм бүлүгә гади мәсьәләләрне танып белү (чишү) осталыгы формалаштыру

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  11

  8

  Яссы өслекләр һәм яссылык

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Өслек «алу» ысулы һәм өслек моделе белән таныштыру, яссы һәм яссы булмаган (кәкре) өслекләрне чагыштыра белү  

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  12

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  ТБУУГ: тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлату

  9

  Яссылыкта сүрәтләр

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Яссылыкта сурәтләр төзү күнекмәсе формалаштыру

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  16

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  10

  Куб һәм аның сурәте

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Куб, аның сурәте, кубны яссылыкта төзү алымнары белән таныштыру

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  17

  ТБУУГ: тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлату

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  11

  Куб сурәтен ясауны ныгытабыз

  1

  ныгыту

  Кубны яссылыкта төзү алымнарын ныгыту

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  18

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: объектларның простран ствода төрлечә урнашу очракларын тикшерү-өйрәнү

  12

  Йөзәрләп санау һәм «түгәрәк» йөзлекләр

  1

  ныгыту

  Йөзәрләп санау тәртибен үзләш- терү, «түгәрәк» йөзлекләр белән таныштыру

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  19

  ТБУУГ: чишелешнең нәтиҗәле ысулын яисә дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру, сериация, классификация үткәрү

  ТБУУГ: тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлату

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  13

  Ун йөз яисә мең

  1

  яңа матер.

  аңлату

  «Мең» (яңа разрядлы берәмлек) термины, бу санның язылышы белән таныштыру, «түгәрәк» меңнәрне танып-белү, аларны кушу һәм алу осталыгы формалаштыру

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  23.09

  14

  Берәмлек меңнәр разряды

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Берәмлек меңнәр разряды белән таныштыру, сумманы разрядлы кушылучыларга таркату осталыгы булдыру

  ТБУУГ: дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру, сериация, клас-сификация үткәрү

  24

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  15

  Дүртурынлы саннарның исемнәре

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Дүртурынлы саннарның телдән нумерациясен үзләштерү

  ТБУУГ: дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру, сериация, классификация үткәрү

  25

  16

  Дистә меңнәр разряды

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Дистә меңнәр разряды белән таныштыру, саннарның разрядлы язылышы асылына төшендерү

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  26

  17

  Йөз меңнәр разряды

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Йөз меңнәр разряды белән таныштыру, әйтмә (телдән) нумерациядән язма нумерациягә күчү осталыгы формалаштыру

  РУУГ: кагыйдә, алгоритм буенча бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  30.

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру, сериация, классификация үткәрү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  18

  Берәмлекләр классы һәм меңнәр классы

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Берәмлекләр һәм меңнәр классы, күбурынлы саннарның телдән нумерациясе ысулы белән таныштыру

  РУУГ: кагыйдә, алгоритм буенча, таблица, ярдәмендә бирем үтәле-шенең дөреслеген тикшерү

  1.10

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру, сериация үткәрү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  19

  Разрядлар һәм класслар таблицасы

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Разрядлар һәм класслар таблицасы белән таныштыру, таблица ярдәмендә саннарны разрядлы кушу һәм алу күнекмәләре формалаштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  2.10

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  Өстәмә дәф эш

  20

  Күбурынлы саннарны разрядлы чагыштыру

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Күбурынлы саннарны разрядлы чагыштыру ысулларын үзләштерү

  ТБУУГ: дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру, сериация, классификация үткәрү

  №142,143

  3.10

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  21

  Исәпләүләрне һәм саннарны чагыштыруны ныгытабыз

  1

  ныгыту

  Күбурынлы саннарның телдән һәм язма нумерациясен, саннарны чагыштыру күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  7.10

  22

  Контроль эш «Меңнәр классы» №2

  1

  Кон

  троль

  Күбурынлы саннарның телдән һәм язма нумерациясен, саннарны чагыштыра белүләрен тикшерү

  ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

  ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  8.10

  23

  Хаталар өстендә эш.

  Метр һәм километр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа озынлык берәмлеге – метр белән таныштыру, километр һәм метр арасындагы нисбәтләрне үзләштерү

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  9.10

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  24

  Килограмм һәм грамм

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа масса берәмлеге – кило-грамм белән таныштыру, масса берәмлекләре арасындагы нисбәтләрне үзләштерү

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  10.10

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем кулланып биремнәр үтәү

   ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  25

  Килограмм һәм тонна

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа масса берәмлеге – тонна белән таныштыру, масса берәмлекләре арасындагы нисбәтләрне үзләштерү

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  РУУГ: үрнәк ярдәмендә бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  14.10

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  26

  Центнер һәм тонна

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа масса берәмлеге – центнер белән таныштыру, масса берәмлекләре арасындагы нисбәтләрне үзләштерү

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  15.10

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  27

  Зурлыкларны исәпләүне һәм чагыштыруны ныгытабыз

  1

  ныгыту

  Зурлыкларны исәпләү һәм чагыштыру күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  16.10

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  28

  Таблица һәм мәсьәләнең кыскача язылышы

  1

  катнаш

  Мәсьәләнең таблица рәвешендә бирелгән яңа кыскача язылышы белән таныштыру, схема һәм кыскача язылыш төзү күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  17.10

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  29

  Баганалап кушу алгоритмы

  1

  ныгыту

  Күбурынлы саннарны баганалап кушу алгоритмын төзү, аны куллана белү осталыгын формалаштыру

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  21.10

  ТБУУГ: тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлату

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  30

  Баганалап алу алгоритмы

  1

  ныгыту

  Күбурынлы саннарны баганалап кушу алгоритмын төзү, аны куллана белү осталыгын формалаштыру

  РУУГ: кагыйдә, алгоритм буенча бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  22.10

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  ТБУУГ: тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлату

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  31

  Кушу һәм алуга катлаулы (тезмә) мәсьәләләр

  1

  ныгыту

  «Гади» һәм «тезмә» мәсьәлә терминнары белән таныштыру, кушу һәм алуга тезмә мәсьәләләрнең структурасын үзләштерү

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  23.10

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  32

  Кушу һәм алуга катлаулы (тезмә) мәсьәләләр

  1

  24.10

  33

  Баганалап исәпләүләрне ныгытабыз

  1

  ныгыту

  Баганалап кушу һәм алу алгорит- мын куллану күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  28.10

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  34

  1 нче чирек өчен контроль эш №3

  1

  Кон

  троль

  ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  29.10

  35

  Хаталар өстендә эш.

  1 нче чиректә өйрәнгәннәргә нәтиҗә

  1

  катнаш

  Белемнәрне куллана белүләрен тикшерү, хаталарны исәпкә алу

  ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү

  30

  36

  «Түгәрәк» санны берурынлы санга тапкырлау

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  «Түгәрәк» санны берурынлы санга тапкырлау күнекмәләре форма-лаштыру

  РУУГ: кагыйдә ярдәмендә бирем үтәлешенең  дөреслеген тикшерү

  31

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  37

  Сумманы санга тапкырлау

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Сумманы санга тапкырлау күнек- мәләре формалаштыру

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  11.11

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр тө-зү

  38

  Күбурынлы санны берурынлы санга тапкырлау

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Күбурынлы санны берурынлы санга тапкырлау ысулын үзләштерү

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәт- тәшлек

  12.11

  ТБУУГ: тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлату

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  39

  Тапкырлауны юллап һәм баганалап язу

  Калькулятор ярдәмендә исәпләүләр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Тапкырлауны юллап һәм баганалап язу ысулларын үзләштерү

  Кушу, алу, тапкырлау һәм бүлү гамәлләрен калькулятор кулланып эшләү күнекмәләре формалаштыру

  РУУГ: кагыйдә ярдәмендә бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  13

  ТБУУГ: тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлату

  РУУГ: инструментлар ярдәмендә бирем үтәлешенең  дөреслеген тикшерү

  40

  Тапкырлауның оештыру үзлеге

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Тапкырлауның оештыру үзлеге белән таныштыру һәм аны куллану күнекмәсе формалаштыру  

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни гезендә кагыйдә формалаштыру

  14.11

  41

  Тапкырлаучыларны төркемләү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Тапкырлаучыларны төркемләү үзлеген куллану күнекмәсе булдыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  18

  42

  Санны тапкырчыгышка тапкырлау

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Тапкырлауның оештыру үзлеген кулланып, санны тапкырчыгышка тапкырлау күнекмәләрен формалаштыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  19.11

  43

  Исәпләүләрне ныгытабыз

  Мөстәкыйль эш «Тапкырлауның үзлекләре»

  1

  ныгыту

  Өйрәнелгән исәпләү күнекмәләрен ныгыту

  Тапкырлау гамәленең үзлекләрен куллана белүләрен тикшерү, хаталарны исәпкә алу

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  20.11

  ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

  ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлык- ларың сәбәпләре турында фикер йөртү

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  44

  Саннарны һәм зурлыкларны кабатлы чагыштыру

  1

  катнаш

  Саннарны һәм зурлыкларны кабатлы чагыштырырга өйрәтү

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни гезендә кагыйдә формалаштыру

  21

  45

  Саннарны кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр

  1

  катнаш

  Саннарны кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр белән таныштыру, саннарны аермалары буенча чагыш тыруга мәсьәләләр чишү күнекмәләрен ныгыту  

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  25

  ТБУУГ: объект, рәсем кулланып биремнәр үтәү

  46

  Саннарны һәм зурлыкларны чагыштыруны ныгытабыз

  1

  ныгыту

  Саннарны һәм зурлыкларны чагыштыру күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  26

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  47

  Саннарны һәм зурлыкларны чагыштыруга Контроль эш №4

  1

  контроль

  Исәпләү, мәсьәлә чишү күнекмәләре формалашуын тикшерү, хаталарны исәпкә алу

  ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

  ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  27

  48

  Хаталар өстендә эш.

  Сантиметр һәм миллиметр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа озынлык берәмлеге – милли- метр белән таныштыру, озынлык берәмлекләре арасындагы нисбәтләрне үзләштерү

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек

  28

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  49

  Миллиметр һәм дециметр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Озынлык берәмлекләре арасындагы нисбәтләрне үзләштерү

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни гезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  2.12

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  50

  Миллиметр һәм метр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Озынлык берәмлекләре арасындагы нисбәтләрне үзләштерү

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни- гезендә кагыйдә формалаштыру

  3.12

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү)

  51

  Озынлыкларны үлчәүне һәм исәпләүне ныгытабыз

  1

  Ныгы

  ту

  Озынлыкларны үлчәү һәм исәпләү күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  4.12

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшлән-гән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  52

  Саннарны санлы нурда күрсәтү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Саннарны санлы нурда күрсәтү күнекмәләре формалаштыру

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек, төркемдә хезмәттәшлек

  5.12

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  53

  Бирелгән саннарны диаграмма ярдәмендә күрсәтү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Чагыштыру диаграммалары белән таныштыру, диаграмма төзергә һәм аны мәсьәләләр чишкәндә кулланырга өйрәтү

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни- гезендә кагыйдә формалаштыру

  9

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  54

  Диаграмма ярдәмендә мәсьәләләр чишү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Юллы һәм баганалы диаграммалар белән таныштыру, аларны тапкырлау һәм бүлүгү карата мәсьәләләр чишкәндә куллану осталыгы формалаштыру

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  10

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  55

  Мәсьәләләр чишәргә өйрәнәбез

  1

  ныгыту

  Мәсьәләләрне диаграммалар кул- ланып чишәргә өйрәтү

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек

  11

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  Мөстәкыйль эш «Кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр»

  Кабатлы чагыштыруга мәсьәләләр чишә белүне тикшерү, хаталарны исәпкә алу

  ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне бәяләү

  ШУУГ: башкаларга зыян салмау

  ШУУГ: үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалашу

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  12

  56

  Почмакларны ничек чагыштырыр га

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Почмакларны үлчәмичә чагыштыру ысулларын үзләштерү

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  16

  57

  Почмакны ничек үлчәргә

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Почмакларны үлчәү һәм чагыштыру ысулларын үзләштерү

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек

  17

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  58

  Почмакларны үлчәүне һәм чагыштыруны ныгытабыз

  1

  ныгыту

  Почмакларны үлчәү һәм чагыштыру ысулларын куллануны ныгыту

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  18

  59

  Турыпочмаклы өчпочмак

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Турыпочмаклы өчпочмак термины, аны төзү ысуллары белән таныштыру

  РУУГ: инструментлар ярдәмендә бирем үтәлешенең  дөреслеген тикшерү

  19

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни гезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  60

  Җәенкепочмаклы өчпочмак

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Җәенкепочмаклы өпочмак термины, аны төзү ысуллары белән танышты- ру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  23

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  61

  Кысынкыпочмаклы өчпочмак

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Кысынкыпочмаклы өчпочмак терми- ны белән таныштыру, аны танып белергә өйрәтү

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни гезендә кагыйдә формалаштыру

  24

  62

  1 нче яртыеллык өчен контроль эш №5

  1

  контр

  Нәтиҗәләр ясау

  РУУГ: кагыйдә, инстркцияләрне истә тоту һәм шуларга ияреп гамәлләр кылу

  ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  25

  63

  Хаталар өстендә эш.

  Төрле яклы һәм тигезьянлы өчпочмаклар

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Төрле яклы һәм тигезьянлы өчпочмаклар термины, аларны төзү ысулы белән таныштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  26

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  64

  Тигезьянлы һәм тигезьяклы өчпочмаклар

  1

  Кат

  наш

  Тигезьянлы һәм тигезьяклы өчпочмаклар термины, аларны төзү ысулы белән таныштыру

  Төрле төрдәге өчпочмакларны төзү күнекмәләрен ныгыту

  Төзелмә мәсьәләләрне чишү күнек-мәләрен формалаштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  27.12

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  Мәгълүмат белән эшләү

  1

  катнаш

  Санлы эзлеклелекләр төзү күнекмәләрен үзләштерү

  Таблицалы рәвештә бирелгән мәг лүматны укый, анализлый, үзеңә кирәклесен аерып ала белү күнекмәләре булдыру

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

                                          2 нче кисәк

                                                         Икенче яртыеллык

  13.01

  65

  Берурынлы санга баганалап тапкырлау

  1

  Яңа

  Беурынлы санга баганалап разрядлы тапкырлау ысулын үзләштерү

  КУУГ: тыңлаучыларга аңлаешлы сөйләм төзү

  ТБУУГ: схема кулланып бирем үтәү

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  66

  10 санына тапкырлау

  1

  Яңа ма

  10 санына тапкырлау кагыйдәсен куллану күнекмәсе формалаштыру

  РУУГ: инструмент ярдәмендә бирем үтәлешенең  дөреслеген тикшерү

  14

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни гезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: диаграмма кулланып биремнәр үтәү

  67

  «Түгәрәк» икеурынлы санга тапкырлау

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  «Түгәрәк» икеурынлы санга тапкырлау алымын үзләштерү

  РУУГ: кагыйдә буенча бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  15.01

  ТБУУГ: таблицаны файдалану

  68

  Санны суммага тапкырлау

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Санны суммага тапкырлау кагыйдәсен куллану күнекмәсе формалаштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  16

  ТБУУГ: чишелешнең нәтиҗәле ысу-лын яисә дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру

  69

  Икеурынлы санга тапкырлау

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Икеурынлы санга тапкырлауның разрядлы ысулы белән таныштыру

  ТБУУГ: тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлату

  20

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану

  70

  Икеурынлы санга баганалап тапкырлау язмасы

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Икеурынлы санга баганалап тапкырлау ысулы белән таныштыру

  РУУГ: кагыйдә, алгоритм буенча бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  21.01

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  71

  Баганалап тапкырлауны ныгытабыз һәм үтелгәнне кабатлыйбыз  

  Ныгы

  ту

  Баганалап тапкырлау күнекмәләрен ныгыту

  РУУГ: кагыйдә ярдәмендә бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  22

  ТБУУГ: диаграмма, схема кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү)

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  72

  Контроль эш «Икеурынлы санга тапкырлау»

  1

  контр

  Икеурынлы санга тапкырлау күнекмәләрен тикшерү

  ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

  ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү

  РУУГ: үз эшчәнлегеңне контрольгә алу

  27.01

  73

  Хаталар өстендә эш.

  Билгесез тапкырлаучыны ничек табарга

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Тапкырлау һәм бүлү арасындагы бәйләнеш нигезендә билгесез тап кырлаучыны табу юлын ачу

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  28

  74

  Билгесез бүлүчене ничек табарга

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Билгесез бүлүчене табу кагыйдәсен куллану күнекмәсе формалаштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  29

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү),

  75

  Билгесез бүленүчене ничек табарга

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Билгесез бүленүчене табу кагыйдә-сен куллану күнекмәсе формалаш тыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  30.01

  ТБУУГ: таблицаны файдалану

  76

  Мәсьәләләрне тигезләмәләр ярдәмендә чишәргә өйрәнәбез

  1

  катнаш

  Мәсьәләләрне тигезләмәләр ярдә-мендә чишү күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшлән-гән диаграмма нигезендә биремнәр үтәү

  30.01

  ТБУУГ: таблица, диаграмма файдалану (төзү)

  77

  1 санына бүлү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Тапкырлау һәм бүлү арасындагы бәйләнешкә нигезләнеп, 1 санына бүлү кагыйдәсен ачу

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек

  3.02

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  78

  Санны үз-үзенә бүлү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Санны бергә бүлү кагыйдәсе ниге- зендә санны үз-үзенә бүлү кагыйдәсен ачу

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  4

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  79

  0 санын натураль санга бүлү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  0 санына тапкырлау кагыйдәсе аша 0 санын натураль санга бүлү кагыйдәсен ачу

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни гезендә кагыйдә формалаштыру

  5

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  80

  0 гә бүләргә ярамый!

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  0 санын тапкырлау кагыйдәсе аша 0 гә бүлүнең мәгънәсезлеген ачу

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  6.02

  ТБУУГ: тәкъдим ителгән план буенча телдән аңлату

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  81

  Сумманы санга бүлү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Сумманы санга бүлү кагыйдәсен дөрес кулланырга ирешү

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  10.02

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  82

  Аерманы санга бүлү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Сумманы санга бүлү кагыйдәсе аша аерманы санга бүлү кагыйдәсен чы- гару

  РУУГ: кагыйдә ярдәмендә бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  11

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни- гезендә кагыйдә формалаштыру

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: чишелешнең нәтиҗәле ысулын яисә дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  83

  Бүлү үзлекләрен куллануны ныгытабыз һәм үтелгәнне кабатлыйбыз

  1

  ныгыту

  Бүлү үзлекләрен куллану күнекмә-ләрен ныгыту

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  12

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү)

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  84

  Контроль эш «Бүлүнең үзлекләре»

  1

  контр

  Бүлүнең үзлекләрен, кагыйдәләрен куллана белүне тикшерү

  РУУГ: кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау, максат- ка кагылышсыз гамәлләрдән тыелу

  ШУУГ: мәгънә барлыкка китерү («Минем өчен моның нинди мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»)  

  13

  85

  Хаталар өстендә эш.

  Нинди мәйдан зуррак?

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Мәйданнарны чагыштыру ысуллары белән таныштыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  17.02

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  86

  Квадрат сантиметр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа мәйдан берәмлеге – квадрат сантиметр термины белән таныштыру, бирелгән мәйдан буенча фигуралар сызу күнекмәләре формалашты-ру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  18

  ТБУУГ: таблица кулланып биремнәр үтәү

  87

  Күппочмак мәйданын үлчәү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Мәйдан үлчәү процедурасының асылына төшендерү, күппочмак мәйданын кв.см ларда һәм стандарт булмаган башка берәмлекләрдә үлчәргә өйрәтү

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  19

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  88

  Мәйданны палетка ярдәмендә үлчәү

  1

  катнаш

  Мәйданны палетка ярдәмендә үлчәргә өйрәтү

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән палетка ярдәмендә бирем үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  89

  Мәйданнарны үлчәүне ныгытабыз һәм үтелгәнне кабатлыйбыз

  1

  катнаш

  Мәйдан үлчәү кунекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану

  20.02

  90

  100 санына тапкырлау

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  100 санына тапкырлау кагыйдәсен куллана белү күнекмәләрен булдыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  91

  Квадрат дециметр һәм квадрат сантиметр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа мәйдан берәмлеге - квадрат дециметр белән таныштыру һәм мәйдан берәмлекләре арасында нисбәт-ләр  урнаштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу ни гезендә кагыйдә формалаштыру

  24

  92

  Квадрат метр һәм квадрат дециметр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа мәйдан берәмлеге – квадрат метр белән таныштыру һәм мәйдан берәмлекләре арасында нисбәтләр  урнаштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  25

  ТБУУГ: таблицаны файдалану

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  26.02

  93

  Квадрат метр һәм квадрат сантиметр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Квадрат метр һәм квадрат сантиметр арасында нисбәтләр үрнаштыру

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү)

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  27

  94

  Мөстәкыйль эш.

  Калькулятор ярдәмендә исәпләүләр

  1

  Ныгы

  ту

  Калькулятор ярдәмендә исәпләүләр башкарырга өйрәтү

  РУУГ: калькулятор ярдәмендә бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  95

  Җитмәгән саннар белән мәсьәләләр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Мәсьәләләрне танып белү, аларны дөрес формалаштыру күнекмәләре булдыру

  РУУГ: таблица ярдәмендә бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек

  ТБУУГ: диаграмма кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү)

  3.03

  96

  Җитмәгән саннарны ничек табарга

  1

  Кат

  наш

  Җитмәгән саннарны табу мөмкинлекләре белән таныштыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына һәм партадаш күршеңә ярдәм итү

  4.03

  ТБУУГ: рәсем кулланып бирем үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү)

  97

  1000 санына тапкырлау

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Кагыйдәне кулланып, 1000 санына тапкырлау күнекмәләре булдыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  5.03

  98

  Квадрат километр һәм квадрат метр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа мәйдан берәмлеге – квадрат километр белән таныштыру һәм мәйдан берәмлекләре арасында нис-бәтләр  урнаштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  6.03

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү)

  99

  Квадрат миллиметр һәм квадрат сантиметр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Яңа мәйдан берәмлеге – квадрат миллиметр, миллиметрлы бит белән таныштыру һәм мәйдан берәмлекләре арасында нисбәтләр  урнаштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  10

  100

  Квадрат миллиметр һәм квадрат дециметр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Квадрат миллиметр һәм квадрат дециметр арасында нисбәтләр урнаштыру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  11

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  101

  Квадрат миллиметр һәм квадрат метр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Квадрат миллиметр һәм квадрат метр арасында нисбәтләр урнашты-ру

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  12.03

  ТБУУГ: дөрес чишелешне сайлау өчен классификация үткәрү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  102

  Мәйдан берәмлекләрен куллануны ныгытабыз

  1

  Ныгы

  ту

  Мәйдан берәмлекләрен куллана һәм мәйдан берәмлекләре арасында нисбәтләр урнаштыра белү күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: дөрес чишелешне сайлау өчен классификация үткәрү

  13

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  103

  Турыпочмаклык мәйданын исәп- ләү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Турыпочмаклык мәйданын исәпләү формуласын кулланырга өйрәтү, кагыйдәләрне хәреф символикасы аша язу мөмкинлеге белән таныш-тыру

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  17

  104

  Мәйданнарны исәпләүне ныгытабыз һәм үтелгәнне кабатлыйбыз

  1

  ныгыту

  Мәйдан исәпләү күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр төзү

  18

  ТБУУГ: инструмент кулланып биремнәр үтәү

  105

  3 нче чирек өчен контроль эш

  1

  контр

  3 нче чиректә алынган белемнәрне куллана белүләрен тикшерү, хата- ларны исәпкә алу

  ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

  РУУГ: белгәнне һәм белмәгәнне аера белү

  РУУГ: эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү

  19

  106

  Хаталар өстендә эш.

  Артык саннар белән мәсьәләләр

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Мәсьәләләр формалаштыру күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  20

  107

  Чишелешнең рациональ юлын сайлау

  1

  катнаш

  Чишелешнең рациональ юлын та барга өйрәтү

  ШУУГ: дәреслек геройларына һәм партадаш күршеңә ярдәм итү

  3.04

  ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  108- 109

  Төрле мәсьәләләр

  1

  катнаш

  Сатып алуны сурәтләүче мәсьәләләр һәм аларның чишелешләре белән таныштыру, яңа мәйдан берәмлеге – гектар кертү һәм мәйдан берәмлекләре арасында нисбәтләр урнаштыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  7

  8.04

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  110

  Мәсьәләләр формалаштырырга һәм чишәргә өйрәнәбез

  Мөстәкыйль эш «Мәсьәләләр чишү»

  1

  ныгыту

  Мәсьәләләр формалаштыру һәм чишү күнекмәләрен ныгыту, тикшерү

  КУУГ: партадаш күршең белән хез мәттәшлек, төркемдә хезмәттәшлек

  9.04

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  111

  Бер үк тапкыр арттыру һәм киметү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Тапкырлау һәм бүлү арасындагы мө нәсәбәтләр аша санны бер үк тапкыр арттыру һәм киметү үзлеге белән таныштыру

  10.04

  112

  «Түгәрәк» дистәләрне 10 санына бүлү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  «Түгәрәк» дистәләрне 10 санына бүлү ысулы белән таныштыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  14

  ТБУУГ: диаграмма кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  113

  «Түгәрәк» йөзләрне 100 санына бүлү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  «Түгәрәк» йөзләрне 100 санына бүлү

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  15

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  114

  «Түгәрәк» меңнәрне 1000 санына бүлү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  «Түгәрәк» меңнәрне 1000 санына бүлү күнекмәләре булдыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  16

  ТБУУГ: схемалар кулланып биремнәр үтәү

  115

  Икеурынлы санны берурынлыга телдән бүлү

  1

  Яңа матер.

  аңлату

  Икеурынлы санны берурынлыга телдән таблицадан тыш бүлү очрак лары белән таныштыру

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  17.04

  ТБУУГ: сериация үткәрү

  116

  Икеурынлы санны икеурынлыга телдән бүлү

  1

  катнаш

  Икеурынлы санны икеурынлыга телдән бүлү алымы белән таныштыру

  РУУГ: кагыйдә ярдәмендә бирем үтәлешенең дөреслеген тикшерү

  21.04

  ТБУУГ: арифметик гамәл билгеләре нигезендә биремнәр үтәү

  ТБУУГ: фикерләүдә логик чылбыр тө-зү

  117

  Телдән бүлүне ныгытабыз һәм үтелгәнне кабатлыйбыз

  1

  ныгыту

  Телдән таблицадан тыш бүлү күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү)

  22

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  118

  Контроль эш «Таблицадан тыш  бүлү»

  1

  контр

  Таблицадан тыш бүлү ысулларын куллана белүләрен тикшерү

  ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

  ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү

  23

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  119

  Хаталар өстендә эш.

  Симметрик фигуралар төзү

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Симметрик фигураларны танып белергә һәм төзергә өйрәтү  

  ТБУУГ: рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  24.04

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  120

  Фигураларны төзү һәм кисү

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Фигураларны төзү һәм кисү күнекмәләре булдыру, тигез төзелгән фигуралар термины белән таныштыру

  ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү

  28

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  121

  Тигез төзелгән һәм тигез зурлыктагы фигуралар

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Тигез зурлыктагы фигуралар терми- ны белән таныштыру, тигез төзелгән һәм тигез зурлыктагы фигуралар арасында бәйләнеш урнаштыру

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  29

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  122

  Өчпочмакның биеклеге

  1

  яңа матер.

  аңлату

  Биеклекнең үзлеген өчпочмакка һәм кысынкыпочмаклы өчпочмакка карата куллану

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  30.04

  123

  1 000 000 гә кадәр саныйбыз (кабатлау)

  1

  Ныгы

  ту

  Саннарның телдән һәм язма нумерациясе буенча белемнәрен, сан- нарны чагыштыру күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: дөрес чишелешне сайлау өчен чагыштыру,

  5.05

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү классификация үткәрү

  124- 125

  Беренче баскыч һәм икенче баскыч гамәлләре (кабатлау)

  2

  Ныгы

  ту

  Беренче баскыч һәм икенче баскыч гамәлләрен үтәү ысулларын һәм җәяле (җәясез) аңлатмаларда гамәлләр тәртибен башкару күнекмәләрен ныгыту

  КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек

  6

  7.05

  ТБУУГ: бирелгән алгоритм буенча гамәлләр эшләү

  126

  Үлчибез.Исәплибез

  Чагыштырабыз (кабатлау)

  1

  Ныгы

  ту

  Өйрәнелгән зурлыкларны үлчәү, чагыштыру, исәпләү күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  8.05

  127

  Шакмаклы кәгазьдә геометрия (кабатлау)

  1

  Ныгы

  ту

  Шакмаклы кәгазьдә төзү, сызу күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: материаль объект, рәсем, схемалар кулланып биремнәр үтәү

  12

  ТБУУГ: мөстәкыйль рәвештә эшләнгән рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  128- 129

  Без ничек мәсьәләләр төзергә һәм чишәргә өйрәндек (кабатлау)

  2

  Ныгы

  ту

  Мәсьәләләр төзү һәм чишү күнекмәләрен ныгыту

  ТБУУГ: таблицаны файдалану (төзү), таблица буенча тикшерү

  13

  14

  130

  Санлы эзлеклелекләр

  1

  Ныгы

  ту

  Санлы эзлеклелекләр төзү күнекмәләрен ныгыту

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  15.05

  131

  Мәгълүмат белән эшләү

  1

  Ныгы

  ту

  Таблица һәм диаграммада бирелгән мәгълүмат белән эшләү күнекмәлә-рен ныгыту

  КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану

  19

  132

  Контроль эш «Ел дәвамында өйрәнгәннәрне тикшерү»

  1

  Кон

  троль

  Ел дәвамында алынган белемнәрне куллана белүләрен тикшерү, хаталарны исәпкә алу, нәтиҗәләр ясау

  РУУГ: кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу

  РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау

  РУУГ: максатка кагылышсыз гамәлләрдән тыелу

  ШУУГ: мәгънә барлыкка китерү («Минем өчен моның нинди мәгънәсе һәм әһәмияте бар?» - дигән сорау кую)  

  20.05

  133- 136

  Хаталар өстендә эш.

  3 нче сыйныфта өйрәнгәннәрне ныгыту.

  Нәтиҗәләр ясау

  4

  Ны

  гыту

  3 нче сыйныфта өйрәнгәннәрне ныгыту, рефлексияләү

  ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

  РУУГ: хаталарны мөстәкыйль табу, төзәтмәләр кертү

  ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлык- ларың сәбәпләре турында фикер йөртү

  РУУГ: бәяләү нәтиҗәсен шартлы символик формада чагылдыру

  21

  22

  26.05

                      Программаны тәэмин итәләр:

     Чекин А.Л. Математика. 3 нче сыйныф өчен дәреслек: ике кисәктә. – Казан: Татарстан Республикасы “ХӘТЕР” нәшрияты, 2013.

     Захарова О.А. Тетрадь для самостоятельных работ №1, №2, №3. – М.: Академкнига / Учебник, 2013.

     Чекин А.Л. Маематика: Методическое пособие. – М.: Академкнига / Учебник, 2011.

      

        

             
  Предварительный просмотр:

  Ри Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

  Кубянская средняя общеобразовательная школа Атнинского района РТ

  «Рассмотрено»

  Руководитель  ШМО

  _________ Бурганова Р.Н.

  Протокол №1 от  «28» августа  2013 г.

  «Согласовано»

  Заместитель директора Кубянской средней общеобразовательной школы

  _________ /Ганиева Л.Ф/

                                        «28» августа 2013 г.

  «Утверждено»

  Директор МБОУ «Кубянской СОШ»

              _______ /Хакимзянов Х.Г./

  Приказ №76 §4  от «29»августа  2013 г.

  Рабочая программа по русскому языку для 3 класса

  на основе примерных программ УМК

  «Перспективная начальная школа»

                                        Бургановой Риммы Нурмухаметовны  

                                  учитель нач. классов высшей  категории

           

                                                                                           2013 – 2014 учебный год

  Пояснительная записка

      Рабочая программа по «русскому языку » разработана на основе:

   1. Законы РФ и РТ «Об образовании»;

   2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован 22 декабря 2009года, регистрационный номер 17785);

   3.  Приказа МО и НРТот 23 июня 2012 года №7699/12 « Об учебных планах для 1-11 классов школ Республики Татарстан реализующих основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОС общего образования»(4 модель)

  4. Приказ 09.07.2012 №4154/12 “Об утерждении базисного и примерных учебных планов, для образовательных учреждении РТ, реализующих программы начального общего образования 

  5. Письмо МО и НРТ 29 июля №9127/13 “ Об учебных планах в 2013-2014 учебном году”

  6. Учебный план МБОУ «Кубянской СОШ» Атнинского муниципального района Республики Татарстан на 2013 -2014 учебный год( утвержденного  решением педагогического совета Протокол №1, 2013 г.)

                   Примерная  программа Р. Г. Чураковой, О. В. Малаховской, М. Л. Каленчук «Русский язык» (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 2013г.                            

    Курс рассчитан на 102 часов (3 часа в неделю)

         Цели курса —  формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира; формирование коммуникативной компетенции учащихся -развитие устной и письменной речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма.     Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 3 классе  необходимо решение следующих практических  задач:

  •  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
  • освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
  • овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого объема;

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

  Количество часов, отводимое на  изучение предмета «Русский язык», составляет  102 часа  в год (3  часа в неделю).

    Количество контрольных работ- 7

  Содержание программы 3 класс ФГОС «Перспективная начальная школа»

  Раздел

  Содержание по стандарту

  Количество часов в рабочей программе

  Фонетика и орфография

  Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.

          Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.

          Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.

          Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з.

          Правописание предлогов.

          Разграничение на письме приставок и предлогов.

          Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого гласного.

          Написание суффикса -ок- после шипящих.

          Звукобуквенный разбор слова.

  Основные виды учебной деятельности обучающихся:

  Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение количества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика согласных и гласных звуков).

  22

  Лексика

  Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. Устойчивые выражения.

          Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.

  Основные виды учебной деятельности обучающихся:

  Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и антонимов.

  8

  Морфемика и словообразование

  Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными.

  Разбор слова по составу.

  Основные виды учебной деятельности обучающихся:

  Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).

          Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс).

  2

  Морфология

  Понятие о частях речи

          Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности).  Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам.

          Синтаксическая функция имен существительных в предложении.

          Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-.

          Морфологический разбор имени существительного.

          Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты).

          Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.

          Правописание безударных падежных окончаний.

          Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам.

          Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями.

          Синтаксическая функция глаголов в предложении.

          Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.

  Основные виды учебной деятельности обучающихся:

  Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога.

          Упражнения в различении на письме приставки и предлоги.

          Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода.

          Различение названия падежей.Изменение прилагательного по числам, падежам и родам.

          Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по лицам.

  57

  Синтаксис

   Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.

          Формирование умения составлять схему предложения.

          Разбор простого предложения по членам предложения.

  Основные виды учебной деятельности обучающихся:

  Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос.

          Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения).

          Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения.

  6

  Лексикография

  Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.

  Основные виды учебной деятельности обучающихся:

  Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим, устойчивых выражений).

  Реализуется в рамках других разделов

   

  Развитие речи с элементами культуры речи

  Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.

          Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи.

          Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.

          Определение темы и основной мысли живописного произведения.

          Сочинение по картине с использованием описания и повествования.        «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми).

  Основные виды учебной деятельности  обучающихся:

  Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление плана текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении.

          Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме.

  7

                                   

  Тематическое планирование 3 класс «Перспективная начальная школа»

  Тема

  Коли-чест

  во часов

  УУД

  Дата проведения

  Приме

  чание

  план

  факт

  1 четверть-27 ч

  1

  Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм

  1

  Личностные :проявлять положительное отношение к учебной деятельности на уроке;

  регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать учебные действия;

  познавательные: осуществлять поиск нужной информации в учебнике и рабочей тетради; применять правила к конкретному языковому явлению; коммуникативные: использовать в общении правила вежливости; работать в паре

  2.09

  2

  Что такое орфограмма. Разные виды орфограмм

  1

  6

  3

  Разные способы проверок орфограмм.

  1

  7.09

  4

  Звукобуквенный разбор слова.

  1

  Личностные: проявлять  интерес к учебному материалу;  принимать чужую точку зрения; стремиться к самоконтролю; регулятивные: следовать инструкции, алгоритму; вносить коррективы; познавательные: осуществлять сравнение и выделять общее и различное; коммуникативные: выстраивать   коммуникативные отношения, учитывая позицию собеседника

  9.09

  5

   Входная контрольная работа по теме «Фонетика»

  1

  Личностные: понимать важность выполнения работы; регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; осуществлять самоконтроль; познавательные: анализировать   изучаемые факты языка; коммуникативные: задавать вопросы уточняющего характера

  13.09

  6

  Части речи. Имя существительное. Род, число  имён существительных.

  1

  Личностные: проявлять интерес к новому учебному материалу; регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; оценивать результат своих действий и вносить коррективы; познавательные: работать с разными видами информации; пользоваться инструкцией; коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию

  14.09

  7

  Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.

  1

  Личностные: проявлять интерес к новому учебному материалу; регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; оценивать результат своих действий и вносить коррективы; познавательные: работать с разными видами информации; пользоваться инструкцией; коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию

  16.09

  8

  Имя прилагательное.  

  1

  Личностные: проявлять интерес к новому учебному материалу; регулятивные: осуществлять учебные действия, сверяясь с образцом; познавательные: перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;

  коммуникативные: работать с соседом в паре

  20

  9

  Имя прилагательное. Изменение по родам, по числам.

  1

  Личностные: проявлять интерес к новому учебному материалу; регулятивные: осуществлять учебные действия, сверяясь с образцом; познавательные: перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; коммуникативные: работать с соседом в паре

  21.09

  10

  Части речи. Глагол.

  1

  Личностные: стремиться к самоконтролю процесса и результатов деятельности; регулятивные: осуществлять  учебные действия по инструкции; познавательные: понимать  и применять информацию; коммуникативные: соблюдать общепринятые правила сотрудничества и общения

  23

  11

  Имена существительные со значением действия, признака.

  1

  Личностные: стремиться к самоконтролю процесса и результатов деятельности; регулятивные: устанавливать и проговаривать вслух последовательность производимых действий; познавательные: осуществлять сравнение и выделять общее и различное; коммуникативные: работать в паре

  27

  12

  Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова

  1

  Личностные: учитывать точку зрения героев учебника; регулятивные: осуществлять действия согласно установке учителя; познавательные: работать  с разными видами информации, ставить и решать проблему; коммуникативные: высказывать свою точку зрения, доказывать

  28.09

  13

  Прямое, переносное значение слова. Работа со словарями.

  1

  Личностные: учитывать точку зрения героев учебника; регулятивные: осуществлять действия согласно установке учителя; познавательные: работать  с разными видами информации, ставить и решать проблему; коммуникативные: высказывать свою точку зрения, доказывать

  30.09

  14

  Местоимение. Значение и употребление.

  1

  Личностные: проявлять интерес к новому учебному материалу, проявлять умение оценивать  ответы  одноклассников; регулятивные: выполнять учебные действия, согласно алгоритму; познавательные: работать с информацией, представленной в табличной форме; коммуникативные: работать в паре, подчиняясь правилам сотрудничества

  4.10

  15

  Личные местоимения.

  1

  Личностные:  проявлять умение оценивать  ответы  одноклассников; регулятивные: выполнять учебные действия, согласно  алгоритму; познавательные:  работать с информацией, представленной в табличной форме; коммуникативные: работать в паре, подчиняясь правилам сотрудничества

  5.10

  16

  Предлоги и приставки.

  1

  Личностные: стремиться к самоконтролю процесса и результатов деятельности; регулятивные: ставить цель и оценивать работу, внести коррективы; познавательные: осуществлять сравнение, выделять различное; коммуникативные: высказывать свою точку зрения, учитывать мнение других

  7

  17

  Научные названия главных членов предложения.

  1

  Личностные: понимать важность изучения темы; регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу урока, осуществлять самоконтроль; познавательные: работать с таблицей, получать информацию; коммуникативные: работать в группе

  11

  18

  Синонимы.

  1

  Личностные: участвовать в интриге учебника(оказать помощь герою); регулятивные: понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; познавательные: использовать разные источники информации(учебник, словари), осуществлять сравнение и выделять общее и различное; коммуникативные: работать в паре

  12.10

  19

  Изменение существительных по числам.

  1

  Личностные: проявлять положительное отношение к учебной деятельности; оказывать помощь героям учебника; регулятивные: проверять работу, используя правила, словари; познавательные: работать с разными видами информации; коммуникативные: выражать свои мысли полно и чётко

  14

  20

  Изменение существительных по падежам.

  1

  Личностные: проявлять положительное отношение к учебной деятельности; оказывать помощь героям учебника; регулятивные: проверять работу, используя правила, словари; познавательные: работать с разными видами информации; коммуникативные: выражать свои мысли полно и чётко

  18

  21

  Контрольный диктант

  1

  Личностные: проявлять умение оценивать ответы одноклассников; регулятивные: оценивать результат своих действий, вносить коррективы; познавательные: анализировать составленный текст; коммуникативные: формулировать собственное мнение

  19.10

  22

  Падежи существительных. Именительный падеж.