Главные вкладки

  Поздравительное стихотворение к 8 марта.
  статья

  Монгуш Айсуу Николаевна

  Поздравление коллегам к 8 марта в стихотворной форме на тувинском языке.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл pozdravitelnoe_stihotvorenie_k_8_marta.docx18.36 КБ

  Предварительный просмотр:

  «Салгал» садиктин кадын кыстарынга.

  Аваларга, угбаларга,

  Чараш кыстар эштеримге

  Частын башкы байырлалы

  Март 8 биле, изиг - байыр!!!

  Делгем хову, шолдер каастаан

  Дынгылдайлаан Тыва чурту.

  Тову болган Кызыл хоорайда

  Таан чараш садик «Салгал»!!!

  «Айлан куш» дег откут уннуг

  Анна даа, Марина даа,

  «Агып баткан» чараш хем дег

  Айдысмаа бар, Алдынай бар, Аралона бар!

  Уран-шевер, чараш кыстар

  Елена –даа, Аида – даа,

  Ашкарыкчы, чемгерикчи

  Биче-кыс дыр, Саяна дыр!

  Кызыл-кызыл борбак чаактыг,

  Кымнын кызыл, кымнын толул?

  Ада – ие чоргаар уруу

  Ажыкмаа бе? Чаяна бе? Чараштаа бе?

  Чараш сынын чойган-пошке

  Черле канчап деннеп четпес

  Чейнеш, Чимис, Оля болгаш

  Марта аттыг ийи кыстар!

  Карактары оду чайнаан

  Кызыл – ооловна,

  Шынаровна, Шириндивии уруу,

  База Шораана кыс,

  Айлан аттыг чараш уруг,

  Аян тудар Аянавыс!

  Хоореп ора чаннай бээрге

  Хорек-чурек ойуп келир,

  Ховар – ла дээн Эллада бар,

  Хооретпейн бижип ор мен.

  Ойнап хоглеп самнай бээрге

  Шончалайнын уруу чараш,

  Дангаар эртен «унген хун» дег

  Лада дарга улам чараш!

  Орлан – шоваа аажы чнныг

  Оюмаанын, Сайлаананын,

  Оксананын, Ларисанын,

  Онгур чечек чаражы дег

  Инночканын чаптанчыын аан!

  Аалдап келген чонун хулээп,

  Аяк – шайын кудуп сунар,

  Магаданчыг ие кызы

  Марияны мактап ханмас!

  Тайга танды оду ышкаш

  Аажок арыг сеткилдиг кыс

  Чайлан, Чинчи, Буянажык

  Садик иштин улам каастаан!

  Айнын, хуннун кызы болган

  Аржаана –дыр, Люба-дыр,

  Ниловна Ай-Суу база,

  Андрей кызы Аннушка-дыр,

  Наташалар, Анай-Хаактар!

  «Салгал» аттыг садиктин,

  Адын сыкпайн тудуп чоруур,

  Онза – чараш кадын – кыстар,

  Аажок эргим коллегалар!

  Силерлерге, бугудеге

  Сеткилимнин ханызындан

  Аас-кежик оорушкуну

  Алгап тур мен, йорээп тур мен!!!

  Монгуш А.Н.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  " Поздравительная открытка к 8 Марта"

  Такие замечательные открытки мы сделали для мам....

  Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки к 8 Марта своими руками.

  Мастер-класс предназначен для родителей, детей среднего дошкольного возраста и воспитателям.Цель: изготовление поздравительной открытки к 8 Марта.Задачи: учить изготавливать открытки своими руками; ра...

  Поздравительная открытка к празднику 8 марта

  Совместная аппликация воспитателя с детьми...

  Комплексное занятие (Аппликация) НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП СТИХОТВОРЕНИЙ. НОВОГОДНЯЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

  Комплексное занятие (Аппликация)НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП СТИХОТВОРЕНИЙ.НОВОГОДНЯЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКАВиды детской деятельности: игровая, коммуникативная, изобразительная, познавательно-исследовател...

  Семинар-практикум для воспитателей «Поздравительная открытка совместно воспитателя и ребенка к празднику 8 марта»

  В материале даны примеры поздравительных открыток к празднику 8 марта. Также показан алгоритм изготовления некоторых открыток и поделок....

  поздравительные открытки для мамочек к 8 марта

  открытки для мамочек к 8 марта...

  Поздравительная открытка для мам и бабушек к 8 Марта.

  Мама милая, родная,С 8 Мартом поздравляю!И желаю в день весеннийОзорного настроенья!...