Главные вкладки

  кл. шагы "Найыралды ырлажыылы""
  презентация к уроку (2 класс)

   Чарита Сергеевна Ёндан

  Сорулгазы: «Найырал» болгаш «езулуг оннук» деп кымыл база найыралды камнап билиринге уругларнын билиин демгемчидери;

  Бодунун бодап, билип турар бодалын  сайзырадып , чугаалап билири;

  Бот- боттарын хундулежир, ак- сеткилдиг болур чорукка уругларны кижизидери;

  Кичээлдин туннелинде уругларнын билип алыр чуулдери;

  - «Найырал», « Оннук» деп билиглерни  шингээдип алыр болгаш найыралдын дурумнерин адап билири;

  - Янзы- буру таварылгада бот- боттарынга дузалажып билири;

  -  Демниг ажылдаарынга чанчыктырары.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Office presentation icon konkurs_klass_ruk.ppt2.6 МБ

  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 1

  Класс шагы: «Найыралды ырлажыылы» Сорулгазы: «Найырал» болгаш «езулуг оннук» деп кымыл база найыралды камнап билиринге уругларнын билиин демгемчидери; Бодунун бодап, билип турар бодалын сайзырадып , чугаалап билири; Бот- боттарын хундулежир, ак- сеткилдиг болур чорукка уругларны кижизидери; Кичээлдин туннелинде уругларнын билип алыр чуулдери; - «Найырал», « Оннук» деп билиглерни шингээдип алыр болгаш найыралдын дурумнерин адап билири; - Янзы- буру таварылгада бот- боттарынга дузалажып билири; - Демниг ажылдаарынга чанчыктырары.

  Слайд 4

  Найыралды ырлажыылы

  Слайд 6

  Дузалал карта

  Слайд 16

  1. Оннуу- биле кезээде ажык чугаалажыр. 2. Оске кижилернин чажыдын ажытпас. 3. Буруунну минниринден кортпа. 4. Эштерин солува. 5. Эжин кандыг бир чуулду шын эвес кылыптурар болза соксат. 6. Эжинге орадай берген болзунза, дораан уттувут! Хорадава! 7. Эжин каныг- бир ойнаарак дилээн ийикпе азы номчуур ном дилээн болза харамнанма! 8. Эжинни камгала!