Главные вкладки

  Кычырарынын ээжилери
  учебно-методический материал по теме

  Мичуева Элеонора Петровна

  Правила работы с текстом по алтайской литературе в начальных классах

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл kychyrarynyn_eezhileri_2.docx14.25 КБ

  Предварительный просмотр:

                                                               Кычырарынын  ээжилери

                                                     Куучынла канайда иштеери.

  1. Куучыннын ады не?  Кем оны бичиген?

  2. Куучынды  кычыр. Бу керек  кайда  болгон?

  3. Тос ло камаанду  геройлорды  адап  бер. Олор керегинде слер нени билип алдыгар?

  4. Геройлорло  не болды?  Олор бойлорын  канайда  тудунды? Бу геройлордын  кажызы  слерге  jарады?  Незиле?

  5. Куучынды кычырып  тура,  слерге  кандый  санаалар  кирди?

                                                Чорчокло  иштееринин   ээжилери.

  1. Чорчоктин  ады  не?  Оны кем  чумдеген?

  2. Чорчокти  кычыр.  Слер канайда сананып туругар, бу чорчок уредуу  учурлу ба, айса ат - нерелу керектер керегинде бе, эмезе каткымчылу учурал керегинде бе?

  3. Чорчокто кандый геройлор туружат?  Ол кандый геройлор?

  4. Бу чорчокто кандый айалгалар коргузилген? Ненин учун?

  5. Бу чорчокто кем- кем jенет пе? Ненин учун?

  6. Тексттен сананып алгадый состори ле эрмектерди таап ийигер.

  7. Бичиичи бойынын геройлорына канайда  баштанат?

  8. Бу чорчоктон слерге не jарады? Кандый учурал санаагарда артып калды?