Главные вкладки

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса на тему "Имя существительное"
  методическая разработка (4 класс)

  Шожунчап Елена Кок-ооловна

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса по теме "Имя существительное". На тувинском языке.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл tyva_dyl_4_klass_chuve_ady_dep_chul.docx17.08 КБ

  Предварительный просмотр:

  Тыва дылда хыналда ажыл. 4 класс

  1. Чуве ады деп чул? ______________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Оскертилге кожумаан немеп бижи:  час –

  1. Чогаадылга кожумаан немеп бижи: час –

  1. Состерни тургузуу-биле сайгар: кижилернин, чазагга, кадарчыларже, аалчыдан

  1. Созуглелден чуве аттарын тыпкаш, падежин, санын айтыр.

       Солун час душкен. Чылыг чурттардан куштар ужуп кээп эгелээн. Уруглар

   

  куштарга уяларны белеткеп турарлар. Эрес эштеринден чараш уяны кылыр.

  1. Созуглелде домак бурузунден чугула кежигуннерни ушта бижиир, сайгарар.

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Созуглелден кылыг состерин ушта бижээш уелерин айтыр. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Созуглелден демдек аттарын ушта бижиир: __________________________________

  1. Схемага дууштур ийи- ийи состерни бижиир:

  ͡  ^□: ____________________________________________________________________

  ͡  □: ____________________________________________________________________

  ͡  ^^□: ___________________________________________________________________

  ͡  □□: ___________________________________________________________________

  1. Демдек ады деп чул? ______________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Сан ады деп чул? ______________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Кылыг созу деп чул? ______________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Торел состерни бижиир: чыл –

  1. Состун хевирлерин бижиир: кас –

  Тааржыр состерни бижиир:

  1. Ун = ужук:    

  1. Ун > ужук:      

  1. Ун < ужук:

  1. Ун, ужук, слог: Инчееэмни -

  1. Состерни падежтерге оскертир: баг, Кежик


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Проверочная работа по русскому языку по теме "Падежные окончания существительных 1 склонения" 3 класс

  Проверочная работа по русскому языку "Падежные окончания существительных 1 склонения" 3 класс...

  Проверочная работа по русскому языку по теме “Падежи имен существительных”.

  Проверочная работа  по русскому языку по теме “Падежи имен существительных”....

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса.

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса....

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса на тему "Состав слова"

  Проверочная работа по родному языку дла 4 класса на тему "Состав слова"...

  Проверочная работа по русскому языку 3 класс "Имя существительное. Род,число,склонение."

  Проверочная работа по русскому языку 3 класс "Имя существительное. Род,число,склонение." / УМК "Перспектива"...