Главные вкладки

  Сан кичээли: "Эштерим-биле аян-чорук"
  материал по математике (1 класс) по теме

  Кандан Алекмаа Николаевна

  Урок по математике для 1 класса на тувинском языке

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл eshterim-bile_ayan-choruk.docx865.27 КБ

  Предварительный просмотр:


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Куску арыгже аян-чорук кичээли.

  Куску арыгже аян-чорук кичээли.Темазы: Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар состер.Кичээлдин сорулгазы: 1) 2-ги класска ооренген кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар состер дугайында билиглерин катаптап...

  кл. шагы "Кадыкшылга оранынче аян- чорук"

  Сорулгазы:•         Кадык амыдырал деп чул дээрзин уругларга  билиндирери;•         Уругларнын чогаадыкчы...

  Демдек аттары. Катаптаашкын. Аян-чорук кичээл.

  Демдек аттарын аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап билиринге чанчыктырар. Уругларнын сос курлавырын байыдары.Торээн черинин бойдузунга, ан-меннеринге ынак, оларга камныг болурунга кижизидер....

  “Бойдус зоналарынче аян-чорук”

  Сорулгазы:”Бистиң чуртувустуң бойдус зоналары” деп темага уругларның алган билиглерин делгемчидип, бойдус зоналарының тус-тузунда агаар бойдузун, туружун,үнүштерин,дириг амытаннарын тодарадып, ылгап б...

  «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук

  Кичээлдиң сорулгалары:         Өөредиглиг:«Улгаттырар»,«эвээжедир »деп билиглер-биле таныштырар. Cанны кадарга ,ооң түңнели база ынча  улгадыр, а бир эвес...

  Демдек адынга аян-чорук кичээли

  2014 чылдын Сочиге болган олимпиадага тураскааткан катаптаашкын кичээли...

  Сан кичээли: "Эштерим-биле аян-чорук"

  Урок по математике для 1 класса на тувинском языке...