Главные вкладки

  Шәжәрә байрамы
  классный час по теме

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  1. уҡыусыларҙың шәжәрәләре менән танышыу

  2. һәр фамилия вәкиленең талантын баһалау, шөғөлдәре менән танышыу

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon Шәжәрә35 КБ

  Предварительный просмотр:

  Тема: Ш2ж2р2 байрамы.

  Ма7сат:  1. у7ыусылар6ы8 ш2ж2р2л2ре мен2н танышыу

  2. 32р фамилия в2килене8 талантын ба3алау, ш040лд2ре мен2н танышыу

  3. у7ыусылар6а ту4анлы7 хист2ре, атай-олатай6ар х2терен2 30й01 т2рби2л21.

  Д2рес барышы.

  1. Ойоштороу моменты: у7ыусылар мен2н и92нл2ше1, д2рест2 булма4андар6ы билд2л21, числоны, теманы и4лан ите1.          

  2. Т0п 0л0ш.                      

  А. )йг2 эш тикшере1.

  Балалар, 1тк2н д2рест2 бе6 ш2ж2р2л2р мен2н таныша башла4айны7. «й62ге6, и9к2 т0ш0р0п 1т2йек – ним2 ул ш2ж2р2?

  Д0р09. )йг2 3е6г2 16 ш2ж2р2ге66е эшл2рг2, уны8 нинд2й 30н2р62р мен2н дан тотоуы, 3. б. белеп килерг2 7ушыл4айны. Ошолар буйынса е8е1се л2 билд2л2н2с2к.

  Б. Уйын.

  Кемеге6г2 ш2ж2р2 буйынса ши4ыр 26ерл2п килерг2 7ушыл4айны 2ле?

  Ярышты башлайы7. Беренсе – ш2ж2р2л2ребе6 мен2н танышыу. Кем ш2ж2р23ен нисек итеп эшл2п алып килг2н ик2н?

  Был конкурста и8 к1п быуынын белг2н у7ыусылар4а 09т0нл0к бирел2.

  Икенсе ярыш – ш2ж2р2 в2килд2рене8 т0п ш040лд2ре, 32л2тт2ре, 30н2р62ре ха7ында 30йл21. №2р кеше ним2г2лер о9та. « 3е66е8 ту4андары4ы6 32м 16еге6 нинд2й 30н2р6е к1р32т2 ала3ы4ы6? Ошо 32л2тт2р кемд2н к1ск2н?

  Х26ер 0с0нс0 ярыш7а к1с2йек. №2р береге6 баш7орт аш-3ыуы 26ерл2п килерг2 тейеш ине. Рецептын 7ай6ан алды4ы6? )й62 был аш-3ыу6ы кем 26ерл2рг2 о9та? 

  3. Йом4а7лау.                    Шулай итеп, был д2рест2 ним2л2р белдек?

  Эйе. Ш2ж2р23ен белг2н кеше 16 тарихын бел2, 1тк2нд2рен онотмай. №е6 62 онотма93ы4ы6, тип уйлайым.

   

  4. Ба3алау.                          

  Е8е1сел2р6е билд2л21.

  « х26ер килтерг2н т2млек2й62реге6 мен2н к1м2кл2п с2й эс2йек.

  Ш2ж2р2 – ул 42р2п теленд2 «а4ас» тиг2н 316. Ш2ж2р2л2р6е 32р ырыу т060г2н. Ш2ж2р2л2 тик ир кешел2р терк2л2 бар4ан. Оло ва7и4алар, м24л1м2тт2р 62 я6ыл4ан.

  - Ш2ж2р2 – ул байрам 4ына т1гел,

  Ул 7урай6ай рухты8 19еше,

  Ме8 4азаптар аша 7ан тартыуы,

  Уттар аша 41мер ки9еше.

  Ш2ж2р2 – ул й2ш21 тантана3ы,

  №улар 3ауа, тупра7, 42зиз ер.

  Ул  тамырым буйлап а77ан ал 7ан,

  Борон4о ла, й2ш т2, х26ерге.

  - Ш2ж2р2 – ул сал тарих7а ба4ыр т26р2,

  К16 я66ыр3а8, шул т26р2н2н атыр й26р2.

  Ал бер 1рн2к – бал 7орттары т060й к2р26,

  №ин д2 ятма: 7ор оя8ды, 1р ш2ж2р2..

  Ш2ж2р2мд2 – сал тарихы бабалар6ы8,

  Б0г0н0м д2, кил2с2гем, балаларым.

  Уралымды8 я6ыласа7, я8ыраса7

  Ш2ж2р23е - баш7ортомдо8 ал 7анында!

  Ш2ж2р2л2р6е я7лау.

  М292л2н, М0х2м26иевтар йыр4а, бейе1г2 о9та. М21литовтар 7ул эшт2ре (б2йл21, сиге1, йомша7 уйынсы7тар) килтерг2н. __________ 7ойма7, с2к-с2к бешереп алып килг2н. ___________ и32 31р2т т0ш0р2, ши4ыр я6а…

  У7ыусылар 30йл2п бир2.

  Ш2ж2р2л2р мен2н танышты7. №2р беребе66е8 ним2г2 о9та ик2нен к1р6ек.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Әлифба байрамы

  Праздник букваря проводится в 1-м классе.Әлифба байрамы на башкирском языке,проводилась в середине февраля,когда научились читать и писать.На праздник приглашаются родители.Дети показывают чему ...

  Әлифба байрамы

  Праздник прощания с букварем на башкирскомя языке...

  Ҡаҙ өмәһе байрамы-йолаһы

  Ҡаҙ өмәһе байрамын үткәреүселәргә ярҙамға! (на башкирском языке)...

  Ҡорама ҡорау байрамы - йолаһы

  Борондан килгән һәм онотолоп барған  ҡул эшенә һәм сәнғәт төрөнә һөйөү уятыу. Туҙҙырғансы кеймәгән  кейемдәрҙән ҡорамалар ҡорарға өйрәтеү. Матурлыҡты күрә белергә өйрәтеү....

  Көҙгө бал байрамы конкурсы

  Бәрәңге - ул икенсе икмәк. Бәрәңге аштарына конкурс төрҙәре...

  Өләсәйем ҡурсағы байрамы

  1.Балаларҙы ҡурсаҡтарҙың барлыҡҡа килеү тарихы, уларҙың төрҙәре  һәм уларға бәйле халыҡ ырымдары менөн таныштырыу.2. ҡорамаларҙан ҡурсаҡ эшләү ысулын өйрәтеү һәм  уларға һөйөү уятыу.3. Тыуға...

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы 2014...