Главные вкладки

  "Исемнеӊ килеш белән төрләнеше" тест
  тест (3 класс) по теме

  Шигапова Эльмира Нуриаздановна

  Әлеге материалны 3 нче сыйныфта "Исемнеӊ килеш белән төрләнеше" темасын ныгыту максатыннан бик отышлы кулланырга була.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл kileshler.docx20.39 КБ

  Предварительный просмотр:

  1 вариант

  Ф. И. __________________________________________

   1. Түбәндәге исемнәр күплек санда килә:

  а)  машиналар, чишмәләр           б)  җыр, алмагач  

         

  2. -ка, -кә кушымчалары кайсы килешне белдерә?

  а) урын-вакыт килеше    б) юнәлеш килеше

            3. Төшем килешенең сораулары түбәндәгеләр:

  а) кемне? нәрсәне?          б) кемнең? нәрсәнең?

   
         
  4. Иялек килешендәге исемне билгелә.
           а) җизнигә    б) дәреснең                в) тартмада


           5.Кайсы килешнең кушымчасы юк?

  а) урын –вакыт килеше;     б) юнәлеш килеше;

                             в) баш килеш.

          6. Сыерчык сүзенә кайсы күплек кушымчасын ялгарга?
       а) -нар         б) -нәр           в) -лар           г) -ләр

        7.
  Шәм  сүзенә кайсы күплек кушымчасын ялгарга?
        а) -нар         б) -нәр           в) -лар           г) -ләр

        8. торна сүзен килешләр белән төрләндереп яз.

  Б. к.     ___________________________________

  _________________________________________  

            _________________________________________

             ________________________________________

             ________________________________________

  ________________________________________


  2 вариант

  Ф. И. __________________________________________

   1. Түбәндәге исемнәр  берлек санда килә:

  а) китаплар, куллар, төннәр           б) урман, җил, буран  

         

  2.  -ның, -нең кушымчалары кайсы килештә?

  а) чыгыш килеше          б) иялек килеше

  3. Юнәлеш килешенең сораулары түбәндәгеләр:

  а) кемне? нәрсәне?        б) кемгә? нәрсәгә?

            4.  Төшем килешендәге исемне билгелә.
                  а) баланнан       б) телне                в) илдән
   
                         
                                      
           5. Татар телендә ничә килеш бар?

      а) 7                             б) 6

          6. Болын сүзенә кайсы күплек кушымчасын ялгарга?
       а) -нар         б) -нәр           в) -лар           г) -ләр

        7.
  Күбәләк  сүзенә кайсы күплек кушымчасын ялгарга?
        а) -нар         б) -нәр           в) -лар           г) -ләр

        8. сыерчык сүзен килешләр белән төрләндереп яз.

  Б. к.     ___________________________________

  _________________________________________  

            _________________________________________

             ________________________________________

             ________________________________________

  ________________________________________  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Татар теле дәресе: "Күплек сандагы исемнәрнең килеш белән төрләнеше.",4 сыйныф

  Максатлар:Күплек сандагы исемнәрнең  килеш белән төрләнешен аңлатуОрфографик дөрес язу, исемнәрнең килешләрен билгеләү,бәйләнешле сөйләм һәм язма телне үстерү.Әти-әнигә карата ярату, мәрхәмәтлеле...

  Исемнәрнең килеш белән төрләнүе. Урын-вакыт килеше.

  Укучыларның исем турында өйрәнгәннәрен искә төшерү, урын-вакыт килешенең үзенчәлекләрен аеру, исемнәрнең килешләрен сөйләмдә дөрес куллануга ирешү....

  Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. У.-в. килеше.

  Өченче класска татар теленнән ачык дәрес....

  Исемнәрнең килеш белән төрләнеше

  Презентация урока татарского языка, 3 класс...

  Татар теленнән дәрес конспекты Исемнәрнең килеш белән төрләнеше

  Дәрес темасы: Исемнәрнең килеш белән төрләнеше;Максат: Исемнәрнең килеш белән төрләнеш үзенчәлекләрен ныгыту,; сузык авазга, яңгырау,саңгырау тартыкка, , борын авазына беткән исемнәрнең килеш белән тө...

  Исемнәрнең килеш белән төрләнеше.Дәрес планы

  Сингапур технологиясен кулланып 3 класс өчен дәрес планы....