Главные вкладки

  Рабочая программа 11 класс (по учебнику Р.З.Хайдарова)
  рабочая программа (11 класс) по теме

  Аңлатма язуы

   

  Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты һәм бурычлары:

  -укучыларның гомуми белем мәктәбендә үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү һәм тирәнәйтү;

  -тел күренешләрен танып белергә, чагыштырырга, гомумиләштерергә күнектерү;

  -татар телен халыкның рухи, әхлакый, мәдәни хәзинәсе буларак аңларга ирешү;

  -татар әдәбиятыннан алган белемне сөйләм телендә куллана белү;

  -алган белемнәрне җанлы аралашу шартларында кулланырга өйрәтү;

  -укучыларның орфографик, пунктацион граматолылык дәрәҗәсен камилләштерү.

  Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты укытуның төп максаты һәм бурычлары:

  -матур әдәбият текстларын кабул итү, төп әдәби-тарихи мәгълүматларны һәм әдәби-теоретик төшенчәләрне белү; әдәби-тарихи процесс турында гомуми караш булдыру;

  -гомумхалык карашлары, гражданлык тойгысы, патриотизм хисләре, татар әдәбиятына һәм татар халкының мәдәни кыйммәтләренә ихтирам тәрбияләү;

  -әдәби зәвыкны, телдән һәм язма сөйләмне үстерү;

  -татар классик әдәбияты, балалар әдәбиятының, хәзерге татар әдәбиятының күренекле вәкилләрен атый белү, аларның әсәрләреннән өзекләрнең эчтәлеген аңлау һәм фикер алыша белү;

  -татар халкының әдәбияты, тарихы, мәдәнияты буенча мәгълүматлы булу;

  -бүгенге татар сәнгатенең күренекле вәкилләре турында хәбәрдар булу.

   

  Тел материалын үзләштерүгә таләпләр

  1. Татар теленең төп фонетик үзенчәлекләрен гамәли белү.
  2. Иҗек чигендәге фонетик үзгәрешләрне истә тотып сөйли алу.
  3. Хикәя, сорау, боеру һәм тойгылы җөмләләрне дөрес интонация белән әйтә алу.
  4. Актив үзләштерелгән лексик берәмлекләрне, шул исәптән кушма, тезмә, парлы һәм кыскартылма сүзләрне дөрес куллана һәм яза белү.
  5. Антоним, синоним, омонимнарны аера белү һәм сөйләмдә урынлы куллана алу.
  6. Татарча-русча, русча-татарча һәм башка төр сүзлекләрдән файдалана белү.
  7. Аерым сүз төркемнәренә хас грамматик формаларның татар һәм рус телләрендә тәңгәл килү-килмәвен белү: татар телендә исемнең род категориясе булмавы һәм аның лексик берәмлекләр белән бирелеше; татар телендә исемнең тартым категориясе булу һәм аның рус телендә бирелеше; татар телендә хикәя фигыльнең заман формаларының мәгънәви үзенчәлекләре; татар телендә фигыльнең вид категориясе булмавы һәм аның аналитик формалар белән бирелеше; бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең татар телендә сүздән соң килүе; татар телендә саннарның һәм сыйфатларның исем янында килеш белән төрләнмәве.
  8. Татар телендәге хикәя җөмләнең хәбәр белән тәмамлану үзенчәлеген истә тотып, сөйләм оештыра алу.
  9. Язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес куя белү: ия белән хәбәр арасында сызык; җөмләнең аерымланган кисәкләре, модаль сүзләр, тиңдәш кисәкләр янында, кушма җөмләдә тыныш билгеләре.

   

  Сөйләм эшчәнлеге төрләренә өйрәтүгә таләпләр

  Тыңлап аңлау

  Җанлы сөйләмне тыңлап аңлап, сөйләшүдә катнаша алу; тыңланган мәгълүматны аңлатып бирә алу һәм, эчтәлегенә таянып, сорауларга җавап бирә алу.

  Диалогик сөйләм

  Аралашканда төрле репликалардан (сораштыру, кабатлап сорау, тәкъдим итү, риза булу һ.б.) урынлы файдалана алу; әңгәмәдәшнең социаль хәлен исәпкә алып, сөйләшү оештыра алу; аралашу барышында фикерне төгәл җиткерә алу; киңәйтелгән репликаларны кулланып, сөйләшү үткәрә алу; укылган текстларның эчтәлеге буенча бәхәсләрдә катнашканда, оппонентларның фикерен исәпкә алып, үз карашларыңны раслый һәм дәлилли алу; укылган әдәби әсәрләрнең эчтәлеге буенча әңгәмә кора алу.

  Монологик сөйләм

  Төрле җөмлә калыпларын урынлы кулланып, мөһим вакыйгалар, дөнья яңалыклары турында хәбәр итә алу һәм аларга карата үз мөнәсәбәтеңне һәм фикерләреңне белдерә алу; сөйләмне эзлекле һәм аңлаешлы итеп оештыра белү; татар классик әдипләренең тормышы һәм иҗаты турында сөйли алу; әдәби әсәрләрдә күтәрелгән проблемаларны аңлый һәм аларга карата үз фикерләреңне дәлилләп әйтә белү; әсәрдәге геройларны характерлап, алар турында фикер әйтә белү.

  Уку

  Уку төрләреннән файдаланып, тексттан кирәкле мәгълүматны таба алу һәм аның эчтәлеген телдән яки язмача белдерә алу; текст белән мөстәкыйль эшләү күнекмәләренә ия булу; шигъри текстларны яттан сөйли белү; әдәби текстның төрен һәм жанрын билгели белү; татар һәм рус телләрендәге әдәби әсәрләрнең уртак һәм милли үзенчәлекләрен билгели, әхлакый кыйммәтләрне чагыштырып бәяли алу; татар әдәбияты классикларын һәм аларның танылган әсәрләрен атый белү; аерым автор һәм аның әсәрләре, татар әдәбияты турында кирәкле мәгълүматны белешмә әдәбият, Интернет аша таба белү.

  Язу һәм язма сөйләм

  Аралашу ситуациясенә карата фикерләрне язмача белдерә алу; өйрәнелгән темага яки укылган текстның эчтәлегенә нигезләнеп, сочинение яза алу; укылган яки тыңланган текстның планын төзеп, аның эчтәлеген язмача сөйләп бирә алу; тәкъдим ителгән темага реферат яза алу.

   

   

  Сәгать саны

  Бүлекләр

  Лексика

  Грамматика

  1

  31

  Алда юллар, кайсын сайларга?

  Күркәм, тир түгү, дөнья тану, кеше характерына хас сыйфатлар, аяныч, дәрәҗә, даһи, куәтле, остаз, гаять, бутамагыз, җаваплы, өлгереш, горурлык, сабырлык, БДИ, кыяфәт, карак, шикле, җинаять, хокук, гадел, нәсел.

  Хикәя фигыльнең заман формалары, җөмлә кисәкләре, килешләр, сыйфат фигыльнең заманнары, шарт фигыль, хәл фигыль, зат алмашлыклары, сүз ясагыч кушымчалар, бәйлек сүзләр.

  2

  19

  Татарстан Республикасы

  Шартнамә, игълан ителде, чыганак, милли, сынлы сәнгать, саклана, атаклы, тамашачы, шәхес, данлыклы, җитәкчелек итә, вакыйга.

  Ия белән хәбәр арасында сызык кую, сан төркемчәләре, билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.

  3

  24

  Гаилә һәм балалар

  Шаккату, ияләшә төшү, аерылышу, эндәшми калам, серне ачу, шаярту, хис итү, өйләнешә, көнләшә, барыбер, тәре, кәләпүш, намаз, үкенү, чуар, купшы, казына, интегә, үкенә, кызарта, шашкан музыка, читлек, дога, төнге тормыш, мәрхүмә, фахишә, коточкыч, һәлакәт.

  Бәйлек сүзләрнең төрле килешләрдә кулланылышы, билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше, тәмамланмаган үткән заман хикәя фигыль, рәвеш төркемчәләре, җыйнак, җәенке җөмләләр, исем фигыль, туры сөйләм.

  4

  28

  Мәхәббәт – гаиләнең нигезе

  Кое, исбатлый, файда, шаян, рәсми, сабыр ит, тырыша, үсмер чакта, мәҗлес, вәгъдә, сөй.

  Инфинитив, боерык фигыль, тезүче һәм ияртүче теркәгечләр.

   

  Тематик планда дәрес типларының исемнәре кыскартылып күрсәтелде:

  ЛКФ – лексик күнекмәләр формалаштыру

  ЛКК – лексик күнекмәләр камилләштерү

  ГКФ – грамматик күнекмәләр формалаштыру

  ГКК – грамматик күнекмәләр камилләштерү

  ЛГКК – лексик-грамматик күнекмәләр камилләштерү

  Д/с – диалогик сөйләм

  М/с – монологик сөйләм

  Д/м сөйләм – диалогик-монологик сөйләм

  Кабат. - кабатлау

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon 11 класс246 КБ

  Предварительный просмотр:

  Аңлатма язуы

  Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты һәм бурычлары:

  -укучыларның гомуми белем мәктәбендә үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү һәм тирәнәйтү;

  -тел күренешләрен танып белергә, чагыштырырга, гомумиләштерергә күнектерү;

  -татар телен халыкның рухи, әхлакый, мәдәни хәзинәсе буларак аңларга ирешү;

  -татар әдәбиятыннан алган белемне сөйләм телендә куллана белү;

  -алган белемнәрне җанлы аралашу шартларында кулланырга өйрәтү;

  -укучыларның орфографик, пунктацион граматолылык дәрәҗәсен камилләштерү.

  Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты укытуның төп максаты һәм бурычлары:

  -матур әдәбият текстларын кабул итү, төп әдәби-тарихи мәгълүматларны һәм әдәби-теоретик төшенчәләрне белү; әдәби-тарихи процесс турында гомуми караш булдыру;

  -гомумхалык карашлары, гражданлык тойгысы, патриотизм хисләре, татар әдәбиятына һәм татар халкының мәдәни кыйммәтләренә ихтирам тәрбияләү;

  -әдәби зәвыкны, телдән һәм язма сөйләмне үстерү;

  -татар классик әдәбияты, балалар әдәбиятының, хәзерге татар әдәбиятының күренекле вәкилләрен атый белү, аларның әсәрләреннән өзекләрнең эчтәлеген аңлау һәм фикер алыша белү;

  -татар халкының әдәбияты, тарихы, мәдәнияты буенча мәгълүматлы булу;

  -бүгенге татар сәнгатенең күренекле вәкилләре турында хәбәрдар булу.

  Тел материалын үзләштерүгә таләпләр

  1. Татар теленең төп фонетик үзенчәлекләрен гамәли белү.
  2. Иҗек чигендәге фонетик үзгәрешләрне истә тотып сөйли алу.
  3. Хикәя, сорау, боеру һәм тойгылы җөмләләрне дөрес интонация белән әйтә алу.
  4. Актив үзләштерелгән лексик берәмлекләрне, шул исәптән кушма, тезмә, парлы һәм кыскартылма сүзләрне дөрес куллана һәм яза белү.
  5. Антоним, синоним, омонимнарны аера белү һәм сөйләмдә урынлы куллана алу.
  6. Татарча-русча, русча-татарча һәм башка төр сүзлекләрдән файдалана белү.
  7. Аерым сүз төркемнәренә хас грамматик формаларның татар һәм рус телләрендә тәңгәл килү-килмәвен белү: татар телендә исемнең род категориясе булмавы һәм аның лексик берәмлекләр белән бирелеше; татар телендә исемнең тартым категориясе булу һәм аның рус телендә бирелеше; татар телендә хикәя фигыльнең заман формаларының мәгънәви үзенчәлекләре; татар телендә фигыльнең вид категориясе булмавы һәм аның аналитик формалар белән бирелеше; бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең татар телендә сүздән соң килүе; татар телендә саннарның һәм сыйфатларның исем янында килеш белән төрләнмәве.
  8. Татар телендәге хикәя җөмләнең хәбәр белән тәмамлану үзенчәлеген истә тотып, сөйләм оештыра алу.
  9. Язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес куя белү: ия белән хәбәр арасында сызык; җөмләнең аерымланган кисәкләре, модаль сүзләр, тиңдәш кисәкләр янында, кушма җөмләдә тыныш билгеләре.

  Сөйләм эшчәнлеге төрләренә өйрәтүгә таләпләр

  Тыңлап аңлау

  Җанлы сөйләмне тыңлап аңлап, сөйләшүдә катнаша алу; тыңланган мәгълүматны аңлатып бирә алу һәм, эчтәлегенә таянып, сорауларга җавап бирә алу.

  Диалогик сөйләм

  Аралашканда төрле репликалардан (сораштыру, кабатлап сорау, тәкъдим итү, риза булу һ.б.) урынлы файдалана алу; әңгәмәдәшнең социаль хәлен исәпкә алып, сөйләшү оештыра алу; аралашу барышында фикерне төгәл җиткерә алу; киңәйтелгән репликаларны кулланып, сөйләшү үткәрә алу; укылган текстларның эчтәлеге буенча бәхәсләрдә катнашканда, оппонентларның фикерен исәпкә алып, үз карашларыңны раслый һәм дәлилли алу; укылган әдәби әсәрләрнең эчтәлеге буенча әңгәмә кора алу.

  Монологик сөйләм

  Төрле җөмлә калыпларын урынлы кулланып, мөһим вакыйгалар, дөнья яңалыклары турында хәбәр итә алу һәм аларга карата үз мөнәсәбәтеңне һәм фикерләреңне белдерә алу; сөйләмне эзлекле һәм аңлаешлы итеп оештыра белү; татар классик әдипләренең тормышы һәм иҗаты турында сөйли алу; әдәби әсәрләрдә күтәрелгән проблемаларны аңлый һәм аларга карата үз фикерләреңне дәлилләп әйтә белү; әсәрдәге геройларны характерлап, алар турында фикер әйтә белү.

  Уку

  Уку төрләреннән файдаланып, тексттан кирәкле мәгълүматны таба алу һәм аның эчтәлеген телдән яки язмача белдерә алу; текст белән мөстәкыйль эшләү күнекмәләренә ия булу; шигъри текстларны яттан сөйли белү; әдәби текстның төрен һәм жанрын билгели белү; татар һәм рус телләрендәге әдәби әсәрләрнең уртак һәм милли үзенчәлекләрен билгели, әхлакый кыйммәтләрне чагыштырып бәяли алу; татар әдәбияты классикларын һәм аларның танылган әсәрләрен атый белү; аерым автор һәм аның әсәрләре, татар әдәбияты турында кирәкле мәгълүматны белешмә әдәбият, Интернет аша таба белү.

  Язу һәм язма сөйләм

  Аралашу ситуациясенә карата фикерләрне язмача белдерә алу; өйрәнелгән темага яки укылган текстның эчтәлегенә нигезләнеп, сочинение яза алу; укылган яки тыңланган текстның планын төзеп, аның эчтәлеген язмача сөйләп бирә алу; тәкъдим ителгән темага реферат яза алу.

  Сәгать саны

  Бүлекләр

  Лексика

  Грамматика

  1

  31

  Алда юллар, кайсын сайларга?

  Күркәм, тир түгү, дөнья тану, кеше характерына хас сыйфатлар, аяныч, дәрәҗә, даһи, куәтле, остаз, гаять, бутамагыз, җаваплы, өлгереш, горурлык, сабырлык, БДИ, кыяфәт, карак, шикле, җинаять, хокук, гадел, нәсел.

  Хикәя фигыльнең заман формалары, җөмлә кисәкләре, килешләр, сыйфат фигыльнең заманнары, шарт фигыль, хәл фигыль, зат алмашлыклары, сүз ясагыч кушымчалар, бәйлек сүзләр.

  2

  19

  Татарстан Республикасы

  Шартнамә, игълан ителде, чыганак, милли, сынлы сәнгать, саклана, атаклы, тамашачы, шәхес, данлыклы, җитәкчелек итә, вакыйга.

  Ия белән хәбәр арасында сызык кую, сан төркемчәләре, билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.

  3

  24

  Гаилә һәм балалар

  Шаккату, ияләшә төшү, аерылышу, эндәшми калам, серне ачу, шаярту, хис итү, өйләнешә, көнләшә, барыбер, тәре, кәләпүш, намаз, үкенү, чуар, купшы, казына, интегә, үкенә, кызарта, шашкан музыка, читлек, дога, төнге тормыш, мәрхүмә, фахишә, коточкыч, һәлакәт.

  Бәйлек сүзләрнең төрле килешләрдә кулланылышы, билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше, тәмамланмаган үткән заман хикәя фигыль, рәвеш төркемчәләре, җыйнак, җәенке җөмләләр, исем фигыль, туры сөйләм.

  4

  28

  Мәхәббәт – гаиләнең нигезе

  Кое, исбатлый, файда, шаян, рәсми, сабыр ит, тырыша, үсмер чакта, мәҗлес, вәгъдә, сөй.

  Инфинитив, боерык фигыль, тезүче һәм ияртүче теркәгечләр.

  Тематик планда дәрес типларының исемнәре кыскартылып күрсәтелде:

  ЛКФ – лексик күнекмәләр формалаштыру

  ЛКК – лексик күнекмәләр камилләштерү

  ГКФ – грамматик күнекмәләр формалаштыру

  ГКК – грамматик күнекмәләр камилләштерү

  ЛГКК – лексик-грамматик күнекмәләр камилләштерү

  Д/с – диалогик сөйләм

  М/с – монологик сөйләм

  Д/м сөйләм – диалогик-монологик сөйләм

  Кабат. - кабатлау

  Татар теле укытуның тематик планы

  Сыйныф 11 а, б рус төркеме

  Укытучы Набиуллина Н.Ф.

  Сәгатьләр саны:

  Барысы 34 атна (34 сәгать)

  Атнага 1 сәгать

  План буенча контроль дәресләргә 2, зачётларга ___, тестларга ___ бирелгән сәгатьләр саны.

  Администрация тарафыннан үткәрелә торган контроль дәресләр саны ___.

  Тематик план Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән “Рус телендә урта (тулы)  гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы (рус телендә сөйләшүче балалар өчен, 1 – 11 нче сыйныфлар)” нигезендә төзелде (2010).

  Дәреслек Татар теле: Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәкт. 11 нче сыйныфы өчен дәреслек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Р.З.Хәйдәрова, Р.Л.Малафеева. – Казан: Мәгариф, 2010.

   

  Уку дәресләренең тематик планы

  Сыйныф 11 а, б рус төркеме

  Укытучы Набиуллина Н.Ф.

  Сәгатьләр саны:

  Барысы 34 атна (68 сәгать)

  Атнага 2 сәгать

  План буенча контроль дәресләргә ___, зачётларга ___, тестларга ___ бирелгән сәгатьләр саны.

  Администрация тарафыннан үткәрелә торган контроль дәресләр саны ___.

  Тематик план Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән  “Рус телендә урта (тулы)  гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы (рус телендә сөйләшүче балалар өчен, 1 – 11 нче сыйныфлар)” нигезендә төзелде (2010).

  Дәреслек Татар теле: Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәкт. 11 нче сыйныфы өчен дәреслек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Р.З.Хәйдәрова, Р.Л.Малафеева. – Казан: Мәгариф, 2010.


  Дәрес саны

  Тема

  Дәрес тибы

  Лексика

  Грамматика

  Өй эше

  Үткәрү вакыты

  План

  Факт

  Алда юллар, кайсын сайларга?

  1

  1

  Хикәя фигыль

  ГКК

  Күркәм, яклау, чыңгылдый, тир түгү, дөнья тану

  Хикәя фигыльнең заман формалары

  2

  1

  Җөмлә кисәкләре

  ГКК

  Аяныч, дәрәҗә, даһи, куәтле, остаз, гаять

  Җөмлә кисәкләре

  3

  1

  Килешләр

  ГКК

  Һәр тарафны, төшендерәм

  Килешләр

  4

  1

  Сыйфат фигыль

  ЛКФ

  Таләп, җаваплы, өлгереш, мактау, горурлык, дәлил

  Теләк фигыль, сыйфат фигыльнең заманнары

  5

  1

  “Сез әзерме?” текстындагы лгм

  ЛГКК

  Түземлек, сабырлык, БДИ

  Шарт фигыль

  6

  1

  “Имтихан” әсәрендәге лгм

  ЛКФ

  Кыяфәт, карак, шәүлә, шикле, әшәке, сизә, күзәтә, ыргыла

  Хәл фигыль, хикәя фигыл, сыйфат фигыль

  7

  1

  “Имтихан” әсәрендәге лгм (2 өлеш)

  ГКК

  Гади, җинаять, ирек бирү, тентү, дәлил

  Бәйлекләр

  8

  1

  Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше

  ГКК

  Яшерми, язмыш, хокук, намуслы, гадел, сак булу

  Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше

  9

  1

  Мөстәкыйль эш

  Белем һәм күнекмәләр

  не ныгыту дәресе

  Белемнәрне ныгыту

  10

  1

  “Данлыклы Акчуриннар” текстындагы лгм

  ЛГКК

  Нәсел, морза, эшкуар, көрәштәш

  Сүз ясагыч кушымчалар

  11

  1

  “Ак чәчәкләр” әсәрендәге лгм

  ГКК

  Дару эчерде, чирли, сулыш ала, өшемәде

  Бәйлек сүзләр, хәл фигыль

  Татарстан Республикасы

  12

  1

  “Татарстан Республикасы” текстындагы лгм

  ЛКФ

  Тугай, килешү, шартнамә, бәйләнеш, игълан ителде

  Ия белән хәбәр арасында сызык кую

  13

  1

  Сан

  ГКК

  Башкала, тарих, милли, сынлы сәнгать, саклана

  Сан төркемчәләре, санның ясалышы, язылышы

  14

  1

  Контроль эше

  Контроль дәрес

  Белемнәрне ныгыту

  15

  1

  Хаталар өстендә эш

  Белемнәрне  системалаш

  тыру

  дәресе

  Белемнәрне ныгыту

  16

  1

  “Сәнгать дөньясында” текстындагы лгм

  ЛГКК

  Атаклы, сәнгать, көй, сәхнә әсәре, тамашачы,шәхес данлыклы

  Камал театрында, спорт залында кебек структуралар

  17

  1

  Билгесез киләчәк заман хикәя фигыль

  ГКК

  әзерлек, кул куйдылар, җитәкчелек итә, вакыйга, оештыр

  Билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше

  Гаилә һәм балалар

  18

  1

  Бәйлек сүзләр

  ГКК

  Шаккату, түземсезлек, ияләшә төшү, уңайсызлык

  Бәйлек сүзләрнең төрле килешләрдә кулланылышы

  19

  1

  “Тапшырылмаган хатлар” әсәрендәге лгм

  ЛКФ

  Аерылышу, эндәшми калам, серне ачу, шаярту, хис итү

  Билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше

  20

  1

  Үткән заман хикәя фигыль

  ГКК

  өйләнешә, көнләшә, барыбер

  Тәмамланмаган үткән заман хикәя фигыль

  21

  1

  Рәвеш төркемчәләре

  ГКК

  Тәре, кәләпүш, намаз, үкенү

  Рәвеш төркемчәләре

  22

  1

  Җыйнак, җәенке җөмләләр

  ЛКФ

  Чуар, купшы, интегә, казына, үкенә, кызарта

  Җыйнак, җәенке җөмләләр

  23

  1

  “Әни нинди була?” хикәясендәге лгм

  ЛКФ

  Сөйкемле, наз, нәни, ятимлек, ышана, хәтерли, төпчек

  Синонимнар, сүз ясагыч кушымчалар

  24

  1

  Туры сөйләм

  ГКК

  Бакча мөдире, фахишә

  Туры сөйләм

  25

  1

  “Сөембикә кыйссасы” хикәясендәге лгм

  ГКК

  Шашкан музыка, читлек, дога, төнге тормыш

  Кисәкчәләр, исем фигыль

  26

  1

  Мөстәкыйль эш

  Контроль дәрес

  Белемнәрне ныгыту

  Мәхәббәт – гаиләнең нигезе

  27

  1

  Исем фигыль

  ГКК

  Очрашу, чакыру, файда, шаян

  Исем фигыль

  28

  1

  Инфинитив

  ГКК

  Пөхтә, рәсми, ипләп кенә

  Инфинитивның барлык-юклык формалары

  29

  1

  Боерык фигыльләрнең төрләнеше

  ГКК

  Тавышсыз, сабыр ит, тырыша

  Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнеше

  30

  1

  “Батыр егет” хикәясендәге лгм

  ЛКФ

  Тәкәббер, пәке, чүгәләде, дөньяны онытып

  Бәйлек сүзләр, теләк фигыль

  31

  1

   Теркәгечләр

  ЛКФ

  ГКК

  Кое, ялварулы, исбатлый, чылбыр, шелтә

  Тезүче, ияртүче теркәгечләр

  32

  1

  Контроль эш

  Контроль дәрес

  Белемнәрне ныгыту

  33

  1

  Хаталар өстендә эш

  Белемнәрне  системалаш

  тыру

  дәресе

  Белемнәрне ныгыту

  34

  1

  Йомгаклау дәресе

  Йомгаклау дәресе

  Ел буе үткәннәрне кабатлау

  Дәрес саны

  Тема

  Дәрес тибы

  Лексика

  Грамматика

  Өй эше

  Үткәрү вакыты

  План

  Факт

  Алда юллар, кайсын сайларга?

  1

  1

  Ф.Яруллин “Иң гүзәл кеше икәнсез”

  ЛГКК

  Кеше характерына хас сыйфатлар

  Фигыльләр

  2

  1

  Җ.Тәрҗеманов “Математика укытучыларына хат”

  ЛГКК

  Дәрәҗә, даһи, мөдир, лаек, иҗат иттем, остаз

  3

  1

  В.Хәйруллина “Килешләр”

  д/м сөйләм

  Төшендерәм, бутамагыз, һәр тарафны

  Исемнәрнең килеш белән төрләнеше

  4-5

  2

  Т.Миңнуллин “Үзебез сайлаган язмыш”

  ЛГКК

  д/м сөйләм

  Дәлил, фаҗига, мактауга лаек, ялган, өмет итмәгез

  6

  1

  “Сез әзерме?” тексты

  д/м сөйләм

  Өлгермәү, сынап кара, кисәтеп куй, теләк, ышаныч

  Шарт фигыль

  7

  1

  М.Насыйбуллин “Имтихан”  (1 өлеш)

  Аңлап уку дәресе

  Кизәнде, үрмәли, иблис, шикле, карак, эләкте

  8

  1

  М.Насыйбуллин “Имтихан”  (2 өлеш)

  ЛГКК

  Җинаять, ирек бирмәү, фикер тупларга, гаебен танырга

  9

  1

  М.Насыйбуллин “Имтихан”  (3 өлеш)

  ЛГКК

  Хокук, намус, сак булу, гадел, юнәлеш, ачу

  Зат алмашлыклары

  10

  1

  “Имтихан” әсәре турында сөйләшү

  Сөйләм үстерү дәресе

  Караклык, гаделлек турында сөйләшү

  11

  1

  “Данлыклы Акчуриннар” тексты

  д/м сөйләм

  Нәсел, укымышлы, морза, гасыр, үзсүзле, вәкилләр

  12

  1

  Диалогик сөйләм үстерү

  Дсү

  Табиблар турында сөйләшү

  13

  1

  Г.Әпсәләмов “Ак чәчәкләр”

  Аңлап уку дәресе

  Бичарам, җәяү, рәнҗеп калмасын, киез итек

  Хәл фигыль

  14

  1

  Г.Әпсәләмов “Ак чәчәкләр”  (2 өлеш)

  Аңлап уку дәресе

  Сулыш алу, җирән, бата-чума, тәмам, өметләнәм

  15

  1

  “Ак чәчәкләр” әсәре турында сөйләшү

  Сөйләм үстерү дәресе

  Лексиканы кабатлау

  16

  1

  Социолог профессиясе турында

  ЛГКК

  Җәмәгатьчелек катлам, фикер, мөнәсәбәтләр, бәхәс

  17

  1

  “Реклама” тексты

  ЛГКК

  Ташлама, табыш, мәгълүмат, тәртип, җитәкче, төркем

  Сыйфат+исем конструкциясе

  18

  1

  “Һөнәр сайлау – җаваплы эш” тексты

  ЛГКК

  Ихтыяҗ, килешә, киләчәк, төгәл

  19

  1

  “Нинди һөнәр сайларга” дигән тема буенча сөйләшү

  Сөйләм үстерү дәресе

  Һөнәрләр турында сөйләшү

  20

  1

  “Минем булачак һөнәрем” сочинение

  Дсү

  Һөнәр

  Татарстан Республикасы

  21

  1

  “Татарстан Республикасы” тексты

  д/м сөйләм

  Шартнамә, мәйдан, сафлык, мул сулы, ике яклы

  Ия, хәбәр

  22

  1

  “Татарстанның икътисади үсеше” тексты

  д/м сөйләм

  Икътисади үсеш, төбәк, тәэсир итә, ягулык, билгеле

  23

  1

  “Казан” тексты

  ЛГКК

  Илче, гаҗәеп, дәртле, шәкертләр, тәшкил итә

  Сан

  24

  1

  Татарстанның беренче Президенты

  Сөйләм үстерү дәресе

  Президент М.Шәймиев

  25

  1

  Диалогик сөйләм үстерү

  Дсү

  Татарстан Республикасы

  26

  1

  “Сәнгать дөньясында” тексты

  д/м сөйләм

  Уңай, тискәре характерны белдерүче сүзләр

  27

  1

  Татарстан Республикасының Композиторлар берлеге

  Аңлап уку дәресе

  Композиторлар турында сөйләшү

  28

  1

  Татарстан телевидениясе

  Сөйләм үстерү дәресе

  Телевидение

  29

  1

  Татарстан музейлары

  Сөйләм үстерү дәресе

  Музейлар

  30-31

  2

  “Казандагы югары уку йортлары” тексты

  Дәрес-сәяхәт

  Югары уку йортлары турында сөйләшү

  Исем ясагыч кушымчалар

  32

  1

  “Җәйге Универсиада” тексты

  д/м сөйләм

  Кул куелды, ниһаять, әһәмиятле, ишкәк ишү

  Билгесез киләчәк заман хикәя фигыль

  33

  1

  “Татарстан Республикасы” темасын кабатлау

  Сөйләм үстерү дәресе

  Лексиканы кабатлау. Теманы йомгаклау.

  Гаилә һәм балалар

  34

  1

  Г.Кутуй “Тапшырылмаган хатлар” (1 өлеш)

  Аңлап уку дәресе

  Түземсезлек белән, сәбәп, комачауламыйм, кыен хәл

  Бәйлек сүзләр

  35

  1

  Г.Кутуй “Тапшырылмаган хатлар”  (2 өлеш)

  Аңлап уку дәресе

  Аерылу, серне ач, ияләштеләр, эндәшми калам

  Билгесез киләчәк заман хикәя фигыль

  36

  1

  “Тапшырылмаган хатлар” әсәре турында сөйләшү

  Сөйләм үстерү дәресе

  “Хатын-кыз бәхете” темасына сөйләшү

  37

  1

  Т.Миңнуллин “Илгизәр+Вера” (1 өлеш)

  Аңлап уку дәресе

  Пәри, аңгыра, җибәрмиләр, барыбер, бурыч, элек

  Тәмамланмаган үткән заман хикәя фигыль

  38

  1

  Т.Миңнуллин “Илгизәр+Вера”  (2 өлеш)

  Аңлап уку дәресе

  Котыртты, үкенә, кискен, интектеләр, уңайсызлану

  39

  1

   “Илгизәр+Вера” әсәре турында сөйләшү

  Сөйләм үстерү дәресе

  “Катнаш гаилә” турында сөйләшү

  40-41

  2

  Габдулла Тукай

  Белгәннәрне системалаштыру дәресе

  Шагыйрьнең биографиясен, шигырьләрен, әкиятләрен, поэмаларын искә төшерү

  42

  1

  Г.Әхтәмова “Берсе ак, берсе чуар”

  ЛГКК

  Купшы, җим, тилгән, тилмергән, сагалый

  әйтелү максаты ягыннан җөмлә төрләре

  43

  1

  Р.Хафизова “Әни нинди була?”

  ЛГКК

  Наз, өлеш, юатты, сыйпый иде, исем кушкан, ятим

  44

  1

  Гаилә

  Сөйләм үстерү дәресе

  Ятим балалар, тәрбиягә алучы гаиләләр

  45

  1

  Нүрзилә “Сөембикә кыйссасы”  (1 өлеш)

  Аңлап уку дәресе

  Һәлакәт, коточкыч, мәрхүмә, фахишә

  Туры сөйләм

  46

  1

  Нүрзилә “Сөембикә кыйссасы” (2 өлеш)

  Аңлап уку дәресе

  Шашкын, битараф, нечкә, читлек, чыгып сыза

  47

  1

  “Сөембикә кыйссасы” әсәре турында сөйләшү

  д/м сөйләм

  “Сөембикә үз бәхетен табачакмы?”

  48

  1

  “Гаилә һәм балалар” темасын кабатлау

  д/м сөйләм

  Лексиканы кабатлау. Теманы йомгаклау.

  Мәхәббәт – гаиләнең нигезе

  49

  1

  Г.Мөхәммәтшин “Йөрәктәге эзләр”  (1 өзек)

  Аңлап уку дәресе

  Очрашу, җенләнмә, кунакка чакыру, оялта, аучы

  Исем фигыль

  50

  1

  Г.Мөхәммәтшин “Йөрәктәге эзләр” (2 өзек)

  Аңлап уку дәресе

  Чәчле бикә, көләч, бака күле, пөхтә, сөйгән яр

  Инфинитив

  51

  1

  Г.Мөхәммәтшин “Йөрәктәге эзләр” (3 өзек)

  Аңлап уку дәресе

  Чакрым, корсак, урындык чите, селкенмә, кызма

  Боерык фигыль

  52

  1

   “Йөрәктәге эзләр” әсәре турында сөйләшү

  д/м сөйләм

  Әсәр турында сөйләшү

  53

  1

  А.Гыймадиев “Батыр егет”

  ЛГКК

  Баскыч култыксасы, пәке, буй, күкрәк, кундырды

  Бәйлек сүзләр, теләк фигыль

  54

  1

  З.Хәким “Чын ярату” хикәясе

  ЛГКК

  Ялварулы, исбатлый, чылбыр, нәфрәт, чара табу

  Теркәгечләр

  55

  1

   “Чын ярату” хикәясе турында сөйләшү

  Сөйләм үстерү дәресе

  “Мәхәббәтне саклауда ике як та җаваплы”

  56

  1

  Х.Туфанның биографиясе

  Күзәтү дәресе

  Шагыйрьнең тормыш юлы

  57

  1

  Х.Туфан “Кайсыгызның кулы җылы?”

  Сәнгатьле уку дәресе

  Үзгәртергә, бәйләргә, хәбәр бирергә, алкалар, яра

  Үткән заман хикәя фигыл

  58

  1

  Х.Туфан “Әйткән идең”

  Сәнгатьле уку дәресе

  Юлыктым, сөй, яраткан, миннән түбәнне

  59

  1

  Разил Вәлиев

  Сәнгатьле уку дәресе

  Тормыш юлы, шигырләре белән танышу

  60

  1

  Илдар Юзеев

  Сәнгатьле уку дәресе

  Тормыш юлы, шигырләре белән танышу

  61

  1

  Хәзерге татар әдәбияты

  д/м сөйләм

  Хәзерге татар әдипләре һәм  шагыйрьләре

  62

  1

  Р.Гаташның биографиясе

  Күзәтү дәресе

  Шагыйрьнең тормыш юлы

  63

  1

  Р.Гаташ “Ирләр булыйк”

  Сәнгатьле уку дәресе

  Үсмер чакта, күк гөмбәзе, мәҗлес, вәгъдә

  64

  1

  Шәүкәт Галиев

  Сәнгатьле уку дәресе

  Тормыш юлы, шигырьләре белән танышу

  65

  1

  “Мәхәббәт – гаиләнең нигезе”  темасын кабатлау

  Сөйләм үстерү дәресе

  Лексиканы кабатлау. Теманы йомгаклау.

  66

  1

  “Ял итү” темасы буенча диалоглар төзү

  Сөйләм үстерү дәресе

  Диалоглар төзү

  67-68

  2

  Йомгаклау дәресе

  Йомгаклау дәресе

  Ел буе үткәннәрне кабатлау, ныгыту


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Рабочая программа по татарскому языку и литературы для 9 класса, автор учебника Р.З. Хайдарова

  Аңлатма язуыЭш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелә:1.Программа:“Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту программасы” 1-11 нче сыйныфлар,Татарстан Республикасы Мәгариф Минис...

  Конспект урока по методике В.Д.Шадрикова по татарскому языку на тему "Прошедшее неопределенное время глагола" для 4 класса по учебнику Р.З.Хайдаровой

  Тема:  "Билгесез  үткән заман хикәя фигыль"Максат:  1. Билгесез  үткән заман хикәя фигыль кушымчалары белән таныштыру;       билгеле үткән заман хикәя фигыльлә...

  И.Н.Верещагина К.А. Бондаренко Н.И.Максименко Английский язык. Рабочие программы .Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной II-IV классы

  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка .рабочая программа разрабатывалась на основе требований ФГОС  к результатам освоения основной ...

  Рабочие программы к комплекту учебников созданных под руководством В. В. Пасечника. 6,7,8,9,10,11 классы.

  Рабочие программы к комплекту учебников созданных под руководством В. В. Пасечника. 6,7,8,9,10,11 классы....

  Урок в 1 классе по учебнику Р.З.Хайдаровой на тему "Без ничек укыйбыз"

  По учебнику Р.З.Хайдаровой "Күңелле татар теле"(ФГОС)...

  Рабочая программа по русскому языку 5-9 классы .Разработана на основе: - программы: « Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. ,Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы »

  lt;>Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов. Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с нормативными документами: - Федеральный Закон ...