Главные вкладки

  Рабочая программа. 8 класс. татарскиий язык
  календарно-тематическое планирование (8 класс) по теме

  Хасянова Гадения Газизяновна.

  Эш планы атнага 3сәгатькә исәпләнеп, стандартка нигезләнеп төзелде. Дәреслек авторлары: Р.Ә.Асылгәрәева, Р.А. Юсупов, М.К.Зиннуров. К., Татарстан китап нәшрияты, 2011.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon 8_kl.t.t._t.t._r.asylg_.doc195.5 КБ

  Предварительный просмотр:

               

                     МГББУ  ТР Балтач   муниципаль  районы   Кече Лызи  урта  гомуми белем бирү  мәктәбе

    МБ утырышында каралды:                  Килешенде:                                                Расланды:

    Җитәкче:                                                Директор урынбасары:                             Мәктәп директоры:               ________Фазылҗанова Г.Р.                  __________Пчельникова О.М.                  __________     ХәкимовР.Х.                                                                                                                                                              Беркетмә   № 1                                      “     ” август   2012ел                                    Боерык №

   “       ”  август  2012ел.                                                                                               “       ”  август  2012ел.

       

                                                             8нче  сыйныфның татар  төркемнәре  өчен  татар теленнән

                                                                                                    эш программасы                                          

                                                           

                             Укытучы: 2 квалификацион категорияле татар теле һәм                          

                                әдәбияты укытучысы     Хәсәнова Г.Г.

                                                                                                                  Укытучылар киңәшмәсендә каралды:

                                                                                                            Беркетмә № 1    29 август 2012ел

                                                                                   2012-2013 нче уку елы.

  Аңлатма язуы

  Эш програмасы түбәндәге дәүләт докуметларына нигезләнеп төзелде:

  1. ” Рус мәктәпләрендәге татар балаларына  татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.- ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2008.
  2. Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен укыту программасы (1-11 нче сыйныфлар),- Казан, Татарстан китап нәшрияты, 2011.
  3. Россия Федерациясенең 309-Ф3 номерлы Законы “Закон об образовании” (2007 ел, 1 декабрь).
  4. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы (2004 ел, 1 июль).
  5. Педсовет утырышында кабул ителгән “Положение о рабочей программе “Мало-Лызинской СОШ” эш программасы нигезләмәсе (2010 ел, 31 август).

  Дәреслек. Рус телендә төп гомуми белем бирү мәктәбенең 8нче сыйныфы өчен Татарстан республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән дәреслек(татар балалары өчен), татар теле, Р.Ә.Асылгәрәева, Р.А.Юсупов, М.К.Зиннуров,  Казан, Татарстан китап нәшрияты, 2011.

  Рус телендә белем бирү учреҗдениеләрендә (шул исәптән, Кече Лызи урта мәктәбендә) БУП нигезендә, татар теле атнага 3 сәгать күләмендә өйрәнелә. Барлыгы 105 сәгать.

  Татар теле укытуның максатлары:

  Укучыларда татар теленә хөрмәт һәм аны ярату, рухи кыйммәт һәм кешелек дөньясының аралашу, белем алу чарасы буларак  аңлы караш тәрбияләү;

  Укучыларның сөйләү һәм фикерләү сәләтен үстерү, аларны татар әдәби телен тормышның төрле өлкәләрендә ирекле куллана алырлык шәхесләр итеп тәрбияләү;  дөрес сөйләм эшчәнлегенең үзара аралашу чарасы икәнен белдерү;

  Татар теле, аның төзелеше, кулланылышы турында мәгълүмат алу; татар әдәби теленең төп нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллау, аларны тиешенчә куллана белү; сүз байлыгын арттыру, сөйләмдә кулланыла торган грамматик чараларны төрлеләндерү;

  Телне өйрәнгәндә үзләштергән белем һәм күнекмәләрне сөйләмдә дөрес куллана белү.

  Эчтәлек һәм тематик планлаштыру

   Темалар

  Сәг.

  Темага караган төп төшенчәләр

  1

  5-7 сыйныфларда үткәннәрне кабатлау.

  8

  сүз ясалышы, сүз төзелеше, сүз төркемнәре, фигыль, фигыль юнәлешләре, җөмләдә сүзләр тәртибе;

  2

  Синтаксис турында төшенчә

  2

  синтаксис турында төшенчә, синтаксик берәмлекләр;

  3

  Җөмләдә сүзләр бәйләнеше

  13

  җөмләдә сүзләр бәйләнеше,тезүле бәйләнеш, ияртүле бәйләнеш, сүзтезмә,    рус һәм татар телләрендә сүзләр бәйләнеше;  

  4

  Ике составлы җөмләләр

  7

  җөмлә кисәкләре, ия һәм аның белдерелүе, хәбәр һәм аның белдерелүе, кушма хәбәр һәм аның белдерелүе, ия белән хәбәр арасында сызык;

  5

  Җөмләнең иярчен кисәкләре

  22

  аергыч һәм аның белдерелүе, аергыч белән аерылмыш арасында бәйләнеш; тәмамлык һәм аның белдерелүе,туры һәм кыек тәмамлыклар; хәл һәм аның төрләре: урын хәле, вакыт хәле, рәвеш хәле, күләм хәле, сәбәп хәле, максат хәле, шарт хәл, кире хәл; аерымланган хәлләр һәм алар янында тыныш билгеләре, төрле хәлләрнең аерымлануы; аныклагыч; аерымланган аныклагычлар, алар янында тыныш билгеләре,

  6

  Җөмләнең модаль кисәкләре

  3

  эндәш сүзләр һәм алар янында тыныш билгеләре; кереш сүзләр һәм алар янында тыныш билгеләре; кереш җөмләләр  һәм алар янында тыныш билгеләре;

  7

  Җөмләнең тиңдәш кисәкләре

  5

  тиңдәш кисәкләр, алар янында бәйләүче чаралар, тиңдәш кисәкләр һәм янында тыныш билгеләре; тиңдәш кисәкләр янында гомумиләштерүче сүзләр;

  8

  Җөмләдә сүз тәртибе

  3

  сүзләрнең уңай һәм кире тәртибе, логик басым;

  9

  Гади җөмлә

  7

  әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре: хикәя җөмлә, сорау җөмлә, боеру җөмлә, тойгылы җөмлә;

  10

  Ике составлы һәм бер составлы җөмләләр

  6

  җыйнак һәм җәенке җөмләләр, гади җөмләгә синтаксик анализ; бер составлы җөмләләр: исем җөмлә, фигыль җөмлә, сүз җөмлә;

  11

  Тулы һәм ким җөмләләр. Раслау һәм инкарь җөмләләр

  4

  тулы һәм ким җөмләләр турында төшенчә; раслау һәм инкарь җөмләләр, раслау һәм инкарь җөмләләрнең кулланлышы;

  12

  Туры һәм кыек сөйләм

  11

  туры һәм кыек сөйләм турында төшенчә, диалог, туры сөйләм янында тыныш билгеләре, туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү;

  13

  Бәйләнешле сөйләм үстерү

  7

  2 соч., 5 изл.

  14

  Тикшерү эше.

  7

  7 дик.

  Календарь-тематик планлаштыру.

   Тема

  Сәг.саны

  План.вакыт

    Үтәлү  вакыты

  5-7 сыйныфларда үткәннәрне кабатлау.   ( 8)

  1.

  Б.с.ү. Туган тел турында әңгәмә.

  1

  2.

  Сүз ясалышы

  1

  3.

  Сүз төзелеше

  1

  4.

  Сүз төркемнәре

  1

  5.

  Фигыль сүз төркеме.

  1

  6.

  Фигыль юнәлешләре.

  1

  7.

  Җөмләдә сүзләр тәртибе

  1

  8.

  Бсү. Тәрҗемә күнекмәләре.

  1

  9.

   Диктант язу.

  1

  Синтаксис турында төшенчә  (2)

  10.

  Хаталар өстендә эш. Синтаксис.

  1

  11.

  Синтаксик берәмлекләр

  1

  Җөмләдә сүзләр бәйләнеше.  (13)

  12.                    

  Җөмләдә сүзләр бәйләнеше.

  1

  13.

  Тезүле бәйләнеш

  1

  14.

  Тезүле бәйләнеш

  1

  15.

  Бсү. Тәрҗемә күнегүләре

  1

  16.

  Ияртүле бәйләнеш

  1

  17.

  Ияртүле бәйләнеш

  1

  18.

  Бсү.Тәрҗемә күнегүләре

  1

  19.

  Бсү. Сочинение язуга материал туплау, әзерләү

  1

  20.

  Бсү. Сочинение . “Татарстан – минем республикам”.

  1

  21.

  Сочинениене анализлау. Сүзтезмә

  1

  22.

  Сүзтезмә

  1

  23.

  Сүзтезмәләрне тикшерү

  1

  24.

   Диктант “Әнием куллары”

  1

  25.

  Хаталар өстендә эш. Рус һәм татар телләрендә сүзләр бәйләнеше

  1

  26.

  Җөмләдә сүзләр бәйләнеше темасын кабатлау.

  1

  Ике составлы җөмләләр. ( 7)

  27.

   Җөмлә кисәкләре турында мәгълүмат

  1

  28.

  Ия һәм аның белдерелүе.

  1

  29.

  Хәбәр һәм аның белдерелүе.

  1

  30.

  Кушма хәбәр һәм аның белдерелүе.

  1

  31.

  Ия белән хәбәр арасында сызык

  1

  32.

  Кабатлау. Ия һәм хәбәр

  1

  33.

  Кабатлау. Ия һәм хәбәр

  1

  Җөмләнең иярчен кисәкләре.  ( 22)

  34.

  Җөмләнең иярчен кисәкләре. Аергыч .

  1

  35.

  Аергыч белән аерылмыш арасында бәйләнеш.

  1

  36.

  Бсү. Изложение .“Үрдәк беренчелекне алган”.

  1

  37.

  Хаталар өстендә эш. Бсү. Тәрҗемә күнегүләре

  1

  38.

  Тәмамлык һәм аның белдерелүе

  1

  39.

  Туры һәм кыек тәмәмлыклар

  1

  40.

  Бсү. Изложение. “Туган мәктәбем”.

  1

  41.

  Хаталар өстендә эш. Хәл һәм аның төрләре. Урын хәле

  1

  42.

  Вакыт хәле

  1

  43.

  Рәвеш хәле

  1

  44.

  Күләм хәле

  1

  45.

  Сәбәп хәле. Кабатлау.

  1

  46.

   Диктант.

  1

  47.

  Хаталар өстендә эш. Максат хәле

  1

  48.

  Шарт хәле

  1

  49.

  Кире хәл

  1

  50.

  Хәл темасын кабатлау.

  1

  51.

  Аерымланган хәлләр һәм алар янында тыныш билгеләре

  1

  52.

  Төрле хәлләрнең аерымлануы

  1

  53.

  Төрле хәлләрнең аерымлануы

  1

  54.

  Хәлләрне кабатлау

  1

  55.

  Аныклагыч

  1

  56.

  Аерымланган аныклагычлар.

  1

  57.

  Кабатлау. Җөмлә кисәкләре.

  1

  58.

   Бсү. Тәрҗемә итү күнегүләре.

  1

  59.

  Диктант . “Канатлы дусларыбызны онытмыйк”.

  1

  Җөмләнең модаль кисәкләре.  (3)

  60.

  Хаталар өстендә эш. Эндәш сүзләр һәм алар янында тыныш билгеләре.

  1

  61.

  Кереш сүзләр һәм алар янында тыныш билгеләре.

  1

  62.

  Кереш җөмләләр һәм алар янында тыныш билгеләре.

  1

  63.

  Бсү. Изложение . “Шәфкатьсезлек”.

  1

  Җөмләнең тиңдәш кисәкләре.  (5)

  64.

  Излоҗениене анализлау. Җөмләнең тиңдәш кисәкләре.

  1

  65.

  Тиңдәш кисәкләр янында теркәгечләр.

  1

  66.

  Тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре.

  1

  67.

  Тиңдәш кисәкләр янында гомумиләштерүче сүзләр.

  1

  68.

  Тиңдәш кисәкләрне кабатлау.

  1

  Җөмләдә сүз тәртибе . (3)

  69.

  Сүзләрнең уңай һәм кире тәртибе

  1

  70.

  Логик басым

  1

  71.

  Бсү. Тәрҗемә күнегүләре

  1

  72.

  Бсү. Изложение. “Табылдык”.

  1

                                                                                                      Гади җөмлә.  (7)

  73.

  Излоҗениене анализлау.  Гомуми мәгълүмат

  1

  74.

  Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре.

  1

  75.

  Бсү. Гариза язу.

  1

  76.

  Боеру җөмлә.

  1

  77.

  Тойгылы җөмлә

  1

  78.

  Кабатлау

  1

  79.

  Диктант. “Җиләкле алан”.

  1

  80.

  Хаталар өстендә эш. Җөмлә төрләрен кабатлау.

  1

  Бер составлы һәм ике составлы җөмләләр.  (6)

  81.

  Җыйнак һәм җәенке җөмләләр

  1

  82.

  Гади җөмләгә синтаксик анализ ясау

  1

  83.

  Бер составлы җөмләләр. Исем җөмлә.

  1

  84.

  Фигыль җөмлә.

  1

  85.

  Диктант. “Чәчәкләр”.

  1

  86.

  Хаталар өстендә эш. Фигыль җөмлә.

  1

  87.

  Сүз җөмлә.

  1

  88.

  Бсү. Сочинение . “Балтачым – туган ягым”.

  1

  Тулы һәм ким җөмләләр. Раслау һәм инкарь җөмләләр  (4 )

  89.

  Сочинениене анализлау. Тулы һәм ким җөмләләр .

  1

  90.

  Бсү. Тәрҗемә итү.

  1

  91.

  Раслау һәм инкарь җөмләләр

  1

  92.

  Раслау һәм инкарь җөмләләр.

  1

  93.

  Бсү. Изложение . “Җиңәсем килде”.

  1

  Туры һәм кыек сөйләм . (11)

  94.

  Изложениене анализлау.

  1

  95.

  Диалог

  1

  96.

  Туры сөйләм янында тыныш билгеләре

  1

  97.

  Туры сөйләм янында тыныш билгеләре

  1

  98.

  Бсү. Тәрҗемә итү

  1

  99.

  Туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү

  1

  100.

  Бсү. Тәрҗемә итү күнегүләре

  1

  101.

  Контроль диктант.“Яз җитте”.

  1

  102.

  Хаталар өстендә эш. Гади җөмлә синтаксисын гомумиләштереп кабатлау.

  1

  103

  Гади җөмлә синтаксисын гомумиләштереп кабатлау.

  1

  104.

  Үткәннәрне кабатлау.

  1

  105.

  Йомгаклау дәресе.

  1

  Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр :                                                                                                                                                           ана теленең төп берәмлекләрен һәм аларның билгеләрен белү; телдән һәм язма сөйләм, диалог, монолог, аралашу ситуацияләрендә тел стильләре, текст төшенчәләрен аңлау һәм гамәлдә дөрес куллану; тыңлап аңлау һәм уку буенча телдән һәм язма рәвештә (радио, телеведениедән һ.б.) хәбәр ителгән мәгълүматны аңлау; сөйләү һәм язуда татар әдәби теленең төп нормаларын (орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик һәм пунктацион)саклау һәм сөйләм әхлагы нормаларын үтәү;  татар теленең фонетик, лексик системаларын һәм грамматик төзелешен үзләштерү; сүзләрне төзелеше һәм ясалышы буенча тикшерә белү; текст төзелешен һәм тел үзенчәлекләрен билгәли белү; сөйләм стиле, фәнни, публицистик, рәсми-эш, матур әдәбият стильләрен аерырга өйрәтү; ана теленеү грамматик категорияләрен белү; грамматик үзенчәлекләренә карап, сүз төркемнәрен аера белү; сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау;  сүз, сүзтезмә, җөмләләрдәге хаталарны төзәтү;  җөмләгә синтаксик анализ ясау; төрле стиль һәм жанрдагы текстларны тиешенчә уку күнекмәләре булдыру; төрле сүзлекләрдән һәм белешмә характерындагы китаплардан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан урынлы файдалану; синтетик һәм аналитик иярченле кушма җөмләләрне сөйләмдә куллана белү; текстның эчтәлеген телдән яки яәмача төгәл итеп, сайлап яки кыскача, гади һәм кушма җөмләләр кулланып сөйли белү; бирелгән темага, куелган максатка ярашлы рәвештә, төрле ситуацияләрдән чыгып, сурәтләү яки хикәяләү характерындагы текстларны телдән яки язмача әзерләү; җөмләнең тиңдәш кисәкләрен, аерымланган кисәкләрен тиешенчә куллана белү, алар янында тыныш билгеләрен кую; сорауларга тулы һәм дөрес итеп җавап бирү; тормыш-көнкүреш, уку, иҗтимагый, мәдәни темаларга әңгәмә кору, үз фикереңне яклап, әңгәмә-бәхәс формасында сөйләшү күнекмәләренә ия булу; туры һәм кыек сөйләмнән урынлы файдалану, алар янына тиешле тыныш билгеләрен кую; текстның планын төзү яки аның эчтәлеген конспект формасында язу; тәкъдим ителгән текстларны рку теленнән татар теленә һәм татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү; ана теленең башка фәннәрне өйрәнү һәм белем алу чарасы икәнен аңлау; татар теле дәресләрендә алган белем һәм күнекмәләрне ана теленең кеше һәм җәмгыять тормышында алып торган урынын адлап куллана һәм бәяли белергә өйрәнү, татар теленең Татарстан Республикасында дәүләт теле буларак өйрәнелүен, аның иҗтимагый әһәмиятенең артуын аңлау.

  Әдәбият исемлеге.

  1.” Рус мәктәпләрендәге татар балаларына  татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.- ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2008.

  2.Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен укыту программасы (1-11 нче сыйныфлар),- Казан, Татарстан китап нәшрияты, 2011.

  3.Рус телендә төп гомуми белем бирү мәктәбенең 8нче сыйныфы өчен  Татарстан республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән дәреслек, татар теле, Р.Ә.Асылгәрәева, Р.А.Юсупов, М.К.Зиннуров, Казан, Татарстан китап нәшрияты, 2011.

  4.Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5-11 нче, рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 2-11 нче сыйныфлары өчен Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы рөхсәте белән басылган излоҗениеләр җыентыгы, (тулыландырылган икенче басма), Хәбибуллина З.Н, Гыйләҗев И.Г, Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2003.

  5.Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5-11 нче сыйныфлары өчен Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән диктантлар җыентыгы (укытучылар өчен кулланма), Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2006.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Рабочая программа по татарскому языку и татарскому литературному чтению для русскоязычных учащихся 3 класса в коррекционной школе VIIII вида

  Программа    Мәгариф һәм фән министрлыгы тәкъдим иткән “VIII төр махсус (коррекцияләү) мәктәпләрендә укучы рус телле б...

  Рабочая программа по татарскому языку для 3 класса по программе ФГОС

  Рабочая программа по татарскому языку по программе Р.З.Хайдаровой...

  Рабочая программа по татарскому языку для 6 класса (Татарская группа)

  6 нчы  сыйныфта, 5 нче сыйныфларда үткәннәрне кабатлаганнан соң, морфология турында гомуми мәгълүмат бирелә. Сүз төркемнәре турында төшенчә бирелә , аларның лексик-грамматик мәгънәсе, морфологик-...

  Рабочая программа по татарскому языку для 6 класса с татарским языком обучения

  Рабочая программа для 6 классов  по татарскому языку. В лицейских классах 4 часа татарского языка....

  Рабочая программа по татарскому языку для 5 класса (татарская группа)

        5 нче сыйныфның татар төркеме өчен татар теленнән  эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:-- Төп гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт белем бирү ста...

  Рабочая программа по татарскому языку для 5 класса (татарская группа)

        5 нче сыйныфның татар төркеме өчен татар теленнән  эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:-- Төп гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт белем бирү ста...

  Рабочая программа по татарскому языку 1 класс (татарская группа)

  I.Аңлатма язуы 1 нче сыйныфның татар төркеме өчен  татар теленнән   эш программасы  түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:...