Перший похід монголів на Русь
план-конспект урока истории (7 класс) по теме

Конспект уроку  з використанням інтерактивних вправ та рефлексії.

Скачать:


Предварительный просмотр:

Тема: Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої орди.

Мета:

 1. розкрити особливості організації військових походів монголів на Русь у ХІІІ ст. і причини їхніх перших успіхів; розглянути причини  поразки русько-половецьких військ на р. Калці;
 2. продовжувати  розвивати комунікативні та мовленнєві здібності, зорову та слухову пам’ять; вдосконалювати вміння роботи з історичною картою та підручником;
 3. виховувати в учнів толерантне ставлення до різних  оцінок історичних подій та осіб, повагу до героїчного минулого.

Тип уроку:  комбінований

Обладнання:  комп’ютер, уривок з мультимедійного диску «Історія України - 7 клас» видавництво «Нова школа»,  презентація до уроку,   контурні карти, атласи, зошити, підручники, настінна карта «Галицько - Волинська держава»

Н А В Ч А Л Ь Н О – М Е Т О Д И Ч Н Е  З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  У Р О К У

1. Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України. – К.: Вид-во «Перун»

2. Смолій. В.А., Степанков В.С. Історії України : Підручник для 7 кл. – К.:  Генеза,  2007 р.

3. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 88 с. – (Серія «Золота педагогічна колекція»)

4. Марченко О.С.  Історія України.  7 клас: Матеріали до уроків.. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007, - 144с.- (Бібліотека творчого вчителя).

5. Усі уроки до курсу «Історія України». 7 клас. / Упоряд. Н.І. Харківська. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. - 272 с.

6. Інтернет – енциклопедія  «Вікіпедія».

Етап уроку

Методи, прийоми

Розвиток умінь, навичок

І. Організаційний момент

Перевірка присутності та готовності

Емоційне налаштування (побажання)

Організаційні вміння,

емоційне мовлення

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Дивуй»

Уважність та зацікавленість темою уроку

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

Вправа «Сніжна грудка»

Розвиток комунікативних та мовленнєвих здібностей

ІV. Актуалізація опорних знань

Вправа «Бліц-опитування ланцюжком»

Швидке відтворення набутих знань

V. Вивчення нового матеріалу

Вправа «Дерево пізнання»

Вміння знаходити головне з-поміж другорядного

1. Перший похід монголів на Русь

Перегляд відеоуривка

Розвиток  зорової та слухової пам’яті

2. Підкорення Переяславського і Чернігівського князівств. Оборона Києва. 

Читання з  позначками

Активізація пізнавальної діяльності

3. Похід монголів на захід. Створення Золотої Орди.

Робота з підручником та історичною картою

Розвиток уявлення подій в просторі та часі

VІ. Первинна перевірка засвоєння  знань

Гра «Правда – неправда»

Систематизація набутих знань

VІІ. Первинне закріплення знань

Вправа «Подорож на хронольоті»

Запам’ятовування головних дат та подій вивченої теми

VІІІ. Контроль і самоперевірка знань

Вправа «Займи позицію»

Гнучкість мислення та відстоювання своєї думки

ІХ. Підбиття підсумків. Рефлексія

Оцінювання учнів за оціночною

 карткою

Вправа «Дельта плюс»

Об’єктивний погляд на виконану роботу під час уроку

Х.Інформація про домашнє завдання

Прочитати  параграф 21 за підручником В.А Смолій, В.С. Степанков «Історія Україна 7 клас» с. 124-127, вивчити дати та події на с.128. Творе завдання для учнів з достатнім та високим рівнем навчання на с.129. «Робота з джерелами».

Хід уроку

І.  Організаційний момент.

 1. Привітання учнів.
 2. Емоційне налаштування.

            Одного разу раджі Індії у подарунок прислали три однакових золотих фігурки, а у листі було написано, що вони мають різну цінність. Раджа доручив своїм мудрецям пояснити, в чому їхня цінність. І тільки один Бірбал розповів раджі, що у них є дірочки у вусі. Коли мудрець протягнув проволоку в дірочку, в першої фігурки проволока вийшла в другому вусі, в другій – з рота, в третій – через серце.

        Загадка вирішена. Перша фігурка символізує людину, у якої в одне вухо влітає, а в інше вилітає, друга – нагадує людину, яка, не дослухавши, відразу все розповідає іншим не до кінця вірне судження, третя – схожа з тою людиною, яка запам’ятовує почуте та намагається пропустити через своє серце. Третя фігурка є найбільш цінною з усіх. Я вам бажаю бути схожими на тих людей, які схожі на третю фігурку. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

         Вправа «Дивуй» ( з використанням програми «Power Point» )

         На слайдах з’являються картинки з зображенням монгольського війська, з’являється текстовий матеріал, який озвучує вчитель.

          Археологи підрахували, що із 74 міст періоду домонгольської навали 49 були зруйновані Батиєм; 14 із них так і не піднялися з попелу. Ще 15 не змогли відновити свого колишнього значення, перетворившись на села.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

          Вправа «Сніжна грудка»

         Як росте сніжна грудка, так і цей прийом залучає до активної роботи більшість учнів. Алгоритм цього прийому: «Слово – речення - питання – відповідь» з вивченої теми. Наприклад: « Калка – Перша битва між монголами та русько-половецьким військом – Коли відбулась битва на р.Калці – 23 травня 1223р.».

ІV. Актуалізація опорних знань.

         Вправа «Бліц – опитування  ланцюжком»

         Перший учень ставить коротке запитання (з пройденої теми «Утворення Галицько-Волинської  держави») другому. Другий – третьому, і так до останнього учня. Час на відповідь кілька секунд, учитель має право зняти питання, яке не відповідає темі  або недостатньо коректне. Кожен учень має право відмовитись від участі в бліц - турнірі, тому, щоб вправа не зірвалась, учитель з’ясовує наперед  хто хотів би взяти участь у цій дії.

V.  Вивчення  нового матеріалу.

          Вправа «Дерево пізнання»

  Учням пропонується протягом уроку складати та записувати питання з  нової теми уроку (1-3 запитання). Запитання  занотувати на маленьких аркушах (у формі плодів дерева) і подати вчителеві. Найзмістовніші з них учитель відзначає як запитання-переможці й прикріплює їх до дерева пізнання (малюнок на ватмані). Наступного уроку робота з перевірки засвоєного може відбуватися у межах тієї самої гри: учні «знімають» плоди-запитання з дерева, відповідаючи на складені ними запитання.

          1.Перший похід монголів на Русь

           Перегляд відеоуривка  з мультимедійного  диска «Історія України - 7 клас» видавництво «Нова школа». 

          2.Підкорення Переяславського і Чернігівського князівств. Оборона Києва.

          Читання  з  позначками

          Діти працюють з  пунктом № 2-3  с.125-126 параграфа 23.

         Вчитель відповідає та питання учнів, які виникли під час читання.

         3.Похід монголів на захід. Створення Золотої Орди.

         Робота  з  підручником  та  історичною  картою

        Дітям пропонується прочитати  4 пункт параграфа та  описані події відобразити на контурній карті.

VІ. Первинна перевірка засвоєння знань.

       Гра  «Правда  - неправда»

       Правила гри. Учитель називає твердження. Якщо воно правильне, учні ставлять «+», а якщо ні, то « - » .  Гра проводиться для усього класу письмово.

 1. Катастрофа на Калці стала наслідком неузгодженості дій руських воєначальників, їхніх усобиць, самовпевненості, недбалості.
 2. Проти монголів на р. Калці руські війська виступили разом з половцями.
 3. Батий та Чингізхан це одна й та ж сама людина.
 4. Монголи після штурму табору Романа Мстиславовича, додержали слова та розпустили руські війська додому.
 5. У Переяславське князівство  монголи увірвалися  влітку 1236 року.
 6. Після захоплення  будь-якого міста монголи знищували його вщент.
 7. Кияни не готувались до нападу монголів і не могли знати, що це відбудеться.
 8. В обороні Києва найслабкішим місцем були Золоті ворота.
 9. Після захоплення Києва воєводу Дмитра монголи вбили.
 10.  Захист Києва було зламано за три дні.
 11.  Під час походу на Захід вціліло лише одне місто Холм.
 12.  Захоплення монголами Галицько-Волинського князівства призупинило розпочате Данилом Романовичем об’єднання Південно-Західної Русі.

         На дошці  вивішується ключ-відповідь на питання (можна це зробити з допомогою комп’ютерної програми «Power Point»). Учні  проводять взаємоперевірку та оцінюють одне одного.

VІІ. Первинне закріплення знань.

         Вправа « Подорож на хронольоті».

         На звичайному паперовому літаку, записую дату, місце події і запускаю «хронолітак»: до кого на парту він сяде, та пара учнів  й опиниться в “іншому часі”. Учні, які опинилися  в «іншому часі», повинні  розповісти про те, що вони там бачили.

          Дати:

      31 травня 1223р. – поразка руського війська на р. Калці.

      5 вересня – 6 грудня 1240р – героїчна оборона Києва.

      Середина 40-х років ХІІІ ст. – утворення Золотої Орди.

 VІІІ. Контроль і самоперевірка знань.

          Вправа «Займи   позицію»

          Вчитель  вивішує на  середині дошки запитання і пропонує учням підійти до неї з написом «Так» чи «Ні». Далі кожен з дітей обґрунтовує свою позицію.

          Питання:

 1. Чи вірно вчинили кияни, захищаючи місто до останнього воїна?
 2. Боротьба населення Київського й Галицько-Волинського князівства мала героїчний характер?
 3. Поразка руського війська на р. Калці була випадковою?

ІХ. Підбиття підсумків. Рефлексія.

 1. Оцінювання учнів.

         Оцінювання учнів відбувається за оціночним таблом:

Вправи

«Сніжна грудка»

«Бліц – опитування ланцюжком»

«Займи позицію»

«Подорож на хронольоті»

«Правда – неправда»

Середній бал

Прізвище  та ім’я учня

        Вправа «Дельта  плюс»

        Учні відповідають спочатку на питання «Що Вам сподобалось і вдалося на уроці?», а потім на питання «Що було складно зрозуміти?».

Х. Інформація про домашнє завдання.

       Прочитати  параграф 21 за підручником В.А Смолій, В.С. Степанков «Історія Україна 7 клас» с. 124-127, вивчити дати та події на с.1128. Творче завдання для учнів з достатнім та високим рівнем знань на с.129. «Робота з джерелами».


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Перший похід монголів на Русь. Етап уроку «Мотивація навчальної діяльності»

Слайд 5

Археологи підрахували, що із 74 міст періоду домонгольської навали 49 були зруйновані Батиєм; 14 із них так і не піднялися з попелу. Ще 15 не змогли відновити свого колишнього значення, перетворившись на села.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Монголо-татарское нашествие на Русь

Контрольное тестирование по теме " Монголо-татарское нашествие на Русь"...

Урок на тему: "Монголо-татарское нашествие на Русь."

Курс: История России с древнейших времен до конца XVIв.Класс: 10Тип урока: комбинированный....

Монголо-татарское нашествие, Русь под властью Золотой Орды, военно-политическая деятельность Александра Невского

Открытыйурок о переломном моменте русской истории середины XIII века, в 10-м классе дается не столько фактический материал, сколько представлены основные концепции и подходы к этому моменту, актуальны...

Урок истории по теме "НАШЕСТВИЕ МОНГОЛО-ТАТАР НА РУСЬ". 6 класс

Цель урока: рассмотреть причины, ход и последствия нашествия монголо-татар на Русь Задачи урока: Обучающие  - познакомить учащихся с завоеванием Руси монголо-татарами,-рассмотреть...

Презентація до уроку Узагальнення за темою «Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.»

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу даної теми; повто­рити основні положення теми; розвивати вміння аналізувати, давати письмові відповіді на запитання, самостійно працювати....

Урок повторення та узагальнення за темою: «Київська Русь наприкінці X - у першій половині XI століття».

Мета уроку : систематизувати та узагальнити знання учнів з даної теми,надати їм можливість застосовувати знання, отримані під час уроків у нетрадиційній обстановці; формувати уміння працювати в команд...